Rozhovor s Lumírem Láskou -⁠⁠⁠ kandidátem na prezidenta České republiky 2023

23. 7. 2022

PRAVDA VÍTĚZÍ!

Co se v rozhovoru dozvíte?

Kdo je Lumír Láska - BUDDHA MAITREYA
Jak zajistit CELOSVĚTOVÝ MÍR
Změna nastavení Mysli - Duchovní a Světská moc
Čestnost a Upřímnost je klíčem k Porozumění
Aktuální situace ve světě
Rozdělování lidské společnosti
Proč kandiduji na prezidenta České republiky
Přání štěstí všem bytostem


ZÁZNAM ROZHOVORU ze dne: 24.6.2022 - zveřejněno dne 23.7.2022

Dobrý den Pane Lásko, děkuji Vám, že jste si ve své vytíženosti a náročném programu udělal na náš rozhovor čas.

Dobrý den Míšo, také Vám za Váš zájem z celého svého SRDCE děkuji. Pro ostatní bytosti, které to nevědí uvádím na pravou míru, že my dva k sobě máme velmi blízko a proto si v soukromí tykáme, ale s ohledem na vážnost a důstojnost tohoto rozhovoru jsme se spolu dohodli na tom, že jej povedeme formálně.

Děkuji Lumíre. Mohl byste se nám nejprve představit? Kdo jste? Odkud pocházíte? Řekl byste nám něco o Vaší rodině? Kolik Vám je let? Jaké jsou Vaše záliby, kterým se rád věnujete? Co Vás v životě těší a naplňuje? Jaká je vaše hlavní pracovní náplň? Jak trávíte svůj volný čas? Jste ženatý? Máte děti? Jak jsou staré? Jak s nimi vycházíte?

Také Vám děkuji Míšo. Jsem Buddha Maitreya, jehož příchod předurčil Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA. Po vzoru tohoto mého Hlavního Duchovního Učitele Vám odpovím: "Jsem Ten, Kdo Se Probudil." Tak se stalo dne 7.8.2012. Ve zkratce uvedu pro Celý Svět to nejzásadnější, čímž je, že jsem po svém Probuzení srozumitelným způsobem popsal VŠECHNY příčiny subjektivního utrpení každé z bytostí. S tím souvisí, že jsem vysvětlil a tedy Osvítil absenci představy "chyba" a tedy absenci představy "vina" - právě tímto způsobem jsem Celý Svět OMILOSTNIL.

Následně jsem sjednotil křesťanský a buddhistický náhled.

Kristus je Buddha - Šťastný Zlatý Věk!:

https://www.srdce-dharmy.cz/post/kristus-je-buddha-stastny-zlaty-vek

Christ is Buddha - The Happy Golden Age!:

https://www.srdce-dharmy.cz/en/post/christ-is-buddha-the-happy-golden-age

Jsem zakladatel duchovní tradice Sangha SRDCE DHARMY, která zprostředkovává Učení Buddhy způsobem, který je dnešnímu světu SROZUMITELNÝ. Zde je potřeba porozumět tomu, že tradice Sangha SRDCE DHARMY není jen další frakcí a odnoží tzv. "buddhismu" ve smyslu náboženského vyznání anebo víry - jsme MIMOSMYSLOVĚ PŘÍMO VEDENI Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA a stejně tak Milosrdným Pánem Ježíšem Kristem a ostatními Vysokými Bytostmi Světla. Tento duchovní proud je tedy jak samotným Vznešený Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA, který můj příchod předurčil, Požehnán, je Požehnán rovněž tak například Milosrdným Pánem Ježíšem Kristem a ostatními Vysokými Bytostmi Světla, které jsou ve Vzájemném SOULADU.

To znamená, že Výklad Učení Buddhy v našem podání není to, co jste doposud znali, jde o holé konstatování faktů o funkci jak UNIVERSA, tak subjektivní reality a tedy potažmo reality objektivní. Bytosti, které tomuto sdělení porozumí shledají, že v takovém případě je v jejich vlastním zájmu, kterým je lepší osud a budoucnost, inteligentní namáhat se námi sdílenému výkladu Učení Buddhy porozumět.

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

Konec Karmy - Život Věčný

https://www.srdce-dharmy.cz/post/konec-karmy-zivot-vecny

The End of Karma - Eternal Life by Buddha Maitreya

https://www.srdce-dharmy.cz/en/post/konec-karmy-zivot-vecny

audio verze Konec Karmy - Život Věčný

https://www.youtube.com/watch?v=ohjOG08FyuI

anglická audio verze The End of Karma - Eternal Life by Buddha Maitreya

https://www.youtube.com/watch?v=bmzpEbc-fdM&t=17s

Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

https://www.srdce-dharmy.cz/navod-k-sobe

audio verze Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

https://www.youtube.com/watch?v=D5R7wzNv_EA&t=2s

anglická audio verze Heart of Dharma or Guide to the Self

https://www.youtube.com/watch?v=Zwq7G78VM9U&t=27s

Jsme vyslanci CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, kteří sledují ZÁMĚR VŠEOBECNÉHO CELOSVĚTOVÉHO BLAHA bytostí ostatních, kteří dnes již běžně prostřednictvím oficiálních i neoficiálních komunikačních kanálů komunikují s vládami a duchovními skupinami z celého světa. Členové duchovní skupiny Sanghy SRDCE DHARMY jsou tedy nejen připraveni v zájmu České i Slovenské Republiky vést diskusi na úrovni mezinárodní, ale již tak činí.

Například:

email odeslaný Elonovi Muskovi dne 24.05. 2022:

https://www.srdce-dharmy.cz/elon-musk

https://www.srdce-dharmy.cz/en/elon-musk

Bez nadsázky a touhy po okázalosti je v zájmu každé jediné z bytostí, aby si uvědomila, že jsem Posledním Buddhou tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu a není zde aktuálně na Matce Zemi ve smyslu duchovního vývoje vyšší duchovní bytost, než jsem já. Možná se to nemusí někomu líbit, ale nedá se s tím nic dělat, všechny aktuální okolnosti se přirozeně plánovaly ještě před tím, než vznikly subjektivity, kterým se to třeba nyní líbit nemusí, zrovna tak jako se 100.000 let před tím, než se tak stalo, rozhodlo o tom, že se PRÁVĚ SEM, na Matku Zemi, do této karmické formace, v čase kdy bude průměrná délka života taková a taková, bude inkarnovat Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA, to všechno se ZÁMĚREM sledujícím VŠEOBECNÉ CELOSVĚTOVÉ BLAHO bytostí ostatních. Konstatování uvedeného proto není nic osobního. Jistá je skutečnost, že je to v zájmu bytostí všech.


Rozhovor pro Náboženský infoservis: https://www.srdce-dharmy.cz/lumir-laska-rozhovor-pro-nabozensky-infoservis

Narodil jsem se 7.12.1979 ve 4:50 hod. ráno ve městě Karlovy Vary ve státě Československo, je mi 42 let. Babička ze strany otce je Slovenka původem z Bratislavy a stejně tak babička ze strany matky. Dědeček ze strany otce je původem Němec, který chtě nechtě musel narukovat do německé armády jako saniťák, který posléze skončil jako zajatec v uranových dolech Jáchymov, ve kterých má babička pracovala jako uklízečka, tak se poznali. Dědeček ze strany matky byl policistou. Mí rodičové se rozvedli když jsem byl ještě malé dítě a protože matka byla alkoholička, která se omylem domnívala, že je dobré dávat svým dětem prášky na spaní, aby mohla chodit do hospody, vyrůstal jsem s otcem. Otec se tak dostal do velmi psychologicky náročně situace a já jsem mu ji vůbec neusnadňoval. Na jedné straně má matka prostá vlastní sebereflexe , která se skrze mne otci mstila za to, že mu nedokázala odpustit, že si u soudu prosadil péči o mě. Sociálka a soud, které do tehdejší situace rodinných poměrů na jedné i druhé straně viděli, dokonce přemlouvali otce i rodiče mého otce, kteří mu s péčí o mě vypomáhali, aby si do péče vzali i mého bratra, kterého matka počala se svým předchozím partnerem. Matka zneužívala vědomí toho, že jako její syn po její lásce přirozeně toužil a vědomí toho, že otci na mém vztahu s matkou přirozeně záleželo. To si matka vysvětlovala jako jeho slabé místo a psychopatologicky se vyžívala v situacích, ve kterých záměrně tak, aby to otci ubližovalo demonstrovala jak mne ignoruje. Zvláštní potěšení ze smutku mého otce i mého považovala za nějakou pomyslnou satisfakci, výhru a nadvládu nad ním. Nutno dodat, že matka byla v té době velmi nespokojený a nešťastný člověk, protože vnitřně spokojený a šťastný člověk není něčeho takového schopen. Matka tehdy proto nemohla jednat jinak, jak jí bylo aktuálně přirozené. Matka měla velmi složité dětství, zejména pak vztah se svým otcem, který s ní jednal obdobným způsobem, jakým se zase ona projevovala k otci mému, na kterém si své předchozí potlačení ze strany svého otce a tedy svou bolest kompenzovala. Právě na tomto příkladu lze jasně nahlédnout jak funguje PRINCIP kompenzace KARMY, pod jejímž vlivem se trpící bytost za své předchozí potlačení a nezpracovanou bolest touží projevit (mstít) NAPROSTO STEJNÝM způsobem na bytosti, která se aktuálně v její přítomnosti nachází, na bytosti, kterou si jako svůj protějšek sama zvolila a to bez ohledu na to, jedná-li s ní ta bytost "dobře" či "zle". Taková nedorozumění jsou pod vlivem KARMY a tedy subjektivního SPÁNKU v koloběhu zrození a smrti Samsára samozřejmě oboustranná a tedy vzájemná.

Právě pro tato nedorozumění trpícím bytostem uniká, že pokud nemají zpracované své předchozí rodinné zátěže a traumata a pokud tedy z uvedeného důvodu ani nemohou jinak, než podléhat sklonům si svou KARMU kompenzovat na bytostech, které aktuálně představují jejich protějšky, bytostech, které by je třeba i rády objaly, rády by jim pomohly a rády by tu pro ně jako opora byly, které však od sebe paradoxně v útočných projevech odhánějí, čímž je od sebe odpuzují. Právě proto aby byla tato nedorozumění rozptýlena sdílím v zájmu VŠECH bytostí Učení Buddhy.

Na druhé straně jsem já jako nevděčný synek, který do vztahu matky s otcem neviděl a který si byl láskou svého otce jistý tak moc, jak málo si byl láskou své matky nejistý. Této situace jsem ve své tehdejší rozpolcenosti a omezenosti, která s ní přímo souvisela zneužíval a láskou otce, kterou jsem ve své vlastní bolesti považoval za jeho slabost a hloupost, nezrale pohrdal. Trvalo mi dlouho, než jsem porozuměl tomu, že falešná maska takzvaně silného ega, které je ve skutečnosti ublížené je sebeklam, že naopak v uznání vlastní křehkosti, zranitelnosti a pravdivosti o lásce mého otce je skutečná síla. Nebýt Poznáni Buddhy, v životě bych všem karmickým souvislostem svého a tedy i ostatního rodinného utrpení neporozuměl. Slušnost a čestnost mého otce ve smyslu toho, že to s mou matkou a jejím synem z jejího předchozího vztahu myslel vážně hovoří skutečnost, že se při jejich sňatku zřekl svého rodného příjmení, aby se celá nová rodina jmenovala stejně. Vidím v tom charakter mého dědečka Jana, otce mého otce. Matka se za to otci odměnila tím, že mne po narození na truc pojmenovala po jejím novém milenci, kterého si našla už v době těhotenství se mnou. Přes veškeré zlé (tj. nečestné a neupřímné) jazyky, které se domnívají, že do mého života vidí, bylo právě toto jedním z důvodů, proč jsem se přejmenoval a své původní jméno a příjmení Jiří Skála změnil na Lumír Láska.

Pozn. Kanceláře kandidáta prezidenta: Informace tykající se jména pana Lumíra Lásky jsou dohledatelné na matrice.

Protože jsem jak už jsem řekl ve své tehdejší rozpolcenosti, omezenosti a nezralosti lásky svého otce zneužíval, protože jsem si nevážil ani samozřejmosti té lásky, tak ani otce, protože jsem byl sám niterně rozervaný pro způsoby, s jakými matka se mnou i s otcem jednala, protože jsem byl ublížený a zraněný, protože jsem byl ve své vlastní bolesti slaboch, který láskou otce i jím samotným pohrdá, došlo to tak daleko, že jsem skončil v roce 1994 na tuším čtyři měsíce v Diagnostickém ústavu v Plzni a následně na tuším šest měsíců v Dětském domově v Liběchově.

V souvislosti s Vaší otázkou "kdo jsem" ve smyslu toho, co se ode mne dá jako od člověka očekávat, zmíním jednu ze svých zásadních životních zkušeností. Jeden z nejvíce obávaných chovanců, který v podstatě žádná pravidla dětského domova nerespektoval, utekl. Útěk nebyl problém pro nikoho, utéct mohl každý, otázka byla "co z toho", když každý dobře věděl že útěk jednoho z chovanců znamená možný trest pro chovance všechny. Za několik dní tak jak to bylo běžně zvykem, chovance dostihla policie a vrátila ho do domova. Hlavní vedoucí vychovatel svolal všechny vedoucí oddílů a položil nám jednoduchou PRINCIPIÁLNÍ otázku, která mi byla životní lekcí: "Víte že přijde trest. Vy máte nyní možnost si zvolit, zda ten trest bude kolektivní, nebo osobní. Buď nikdo z vás nepojede domů po dobu 2 měsíců, nebo chovanec, který utekl nepojede domů po dobu 5 měsíců a nikoho jiného se jeho trest netýká. Ať se rozhodnete jakkoliv když bude jen jeden jediný hlas proti, bude rozhodnuto podle tohoto jednoho hlasu." Abyste mi dobře porozuměla Míšo, všichni chovanci jsme podléhali náročnému režimu, dennímu bodovému hodnocení, na kterém musel každý chovanec, který si přál jezdit za rodinou každý den pracovat a podle výsledků toho, jak se každý den choval, jak jednal, jak byl každý den důsledný a poctivý ve škole, při práci na zahradě a na vycházkách, mu to buď umožněno bylo a nebo nebylo. Spousta z chovanců, která se poctivě snažila měla naplánované odjezdy za svými rodinami, a to, před co nás hlavní vedoucí postavil, znamenalo zákaz pro všechny na 2 měsíce, pro všechny bez ohledu na všechno to předchozí čestné snažení. Všichni vedoucí oddílů v podstatě bez váhání a jednomyslně za všechny ostatní chovance rozhodli o tom, že trest poneseme kolektivně. Byl to pro mě jeden z nejnáročnějších okamžiků v životě, protože vyslovit se o opaku znamenalo jasnou pomstu. Tenkrát jsem se na hlavního vedoucího vychovatele velmi zlobil, dnes už ale dobře vím, proč se tak zachoval. Tím, že dal každému vedoucímu možnost práva VETA nám dal možnost dospět a nechal prostě na nás, jak se svou svobodnou vůlí naložíme. Děkuji mu za tu možnost vlastní Důstojnosti. Zvedl jsem ruku, abych dal najevo, že jsem proti, protože prostě z PRINCIPU není správné, aby odpovědnost za činy někoho jiného nesl někdo, kdo za ně odpovědnost prostě a jednoduše nenese. Hlavní vedoucí vychovatel rozhodl podle mě a mě si také ten večer chytili ve sprchách, aby mě jako srabi v přesile zmlátili, ale nebylo to tak hrozné a ani to moc nebolelo, jako by se báli mi ublížit moc. Mnohem horší by pro mě bylo mlčet na to, co není správné, nejen protože to není správné pro ty, kteří nic špatného neudělali, a proto by ani neměli čelit kolektivnímu trestu, ale není to správné ani k tomu, kdo se má učit za sebe a své jednání odpovědnost přebírat, aby se nemusel neustále dětinsky spoléhat na to, že ho někdo zase omluví, protože před Tváří VŠEMOHOUCÍHO za jeho skutky nikdo nikoho omlouvat nebude. Bylo by tedy obrovským hříchem, ať už svým dětem či přátelům, v tomto smyslu lhát, čímž chci říct, že to byl ode mě projev lásky nejen k nám, kteří se ničím neprovinili, ale i k tomu, koho se ostatní báli natolik, než aby mu svou čestnou a upřímnou lásku projevili. Jsem přesvědčený, že o toto právo VETA nesmí být žádný z národů připravený, protože pokud bychom na takovou situaci v kontextu celosvětovém kolektivně přistoupili, nebylo by přirozeně možné hovořit o tom, že jde o společenství čestné a upřímné, což by se naprosto přirozeně do budoucna také odráželo na kvalitě psychologického prostředí v tomto společenství.

Protože jsem se choval nadprůměrně dobře, tehdejší ředitel Dětského domova v Liběchově a tehdejší ředitel Dětského domova v Ostrově u Karlových Varů se na mou žádost domluvili na tom, že budu umístěn na tři roky a tedy do mé dospělosti do Dětského domova v Ostrově u Karlových Varů. Tak jsem se mohl opět svému rodnému městu a svým přátelům přiblížit. Jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré, protože nebýt toho všeho, nesetkal bych se v dětském domově s jejím zaměstnancem paní Aničkou Veselou, která mi byla obrovskou INSPIRACÍ a proto MORÁLNÍ AUTORITOU v tom, jak vlastní osobní nepřízeň osudu proměnit v ochotu poskytovat lásku a soucit ve smyslu vlastní ochoty k porozumění situaci všech bytostí ostatních. Kdo paní Aničku Veselou z Ostrova u Karlových Varů, původně z Ostrova nad Ohří zná, pokud je možné, abych své milované tetě Aničce učení Buddhy zprostředkoval způsobem, který jí nyní zaručuje, že už koloběh zrození a smrti Samsára nemusí podstupovat, pak je to přirozeně možné pro VŠECHNY ostatní bytosti. 


Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta: www.srdcenahrad.webnode.cz/anicka

Mám šest sourozenců, z matčiny strany čtyři, z otcovy strany dva. Veškerý svůj čas věnuji sdílení své duchovní zkušenosti a to je i má hlavní pracovní náplň. Veškerý svůj volný čas trávím svou hlavní pracovní náplní. Zálibu shledávám v potěšení ze situace, ve které trpící bytosti zazáří oči, protože právě bytostně porozuměla výkladu Učení Buddhy a ve svém porozumění shledala svou vlastní dosud nepoznanou úroveň subjektivního štěstí. Toto potěšení je smyslem mého života. Jsem rozvedený, aktuálně žiji se svou družkou Slovenské národnosti, která má narozeniny ve stejný den jako má dcera Tea Sofie, která dne 22.2.2022 oslavila své 11-té narozeniny. Dokud to bylo jen trochu možné, byl přes všechny životní překážky náš vztah s dcerou něco fantasticky zázračného a láskyplného. To ale není vždy něco, co vám lidé pro svá vlastní nezpracovaná traumata přejí a proto i odpustí. Pro diametrálně rozdílné představy o životě obecně a zrovna tak pro diametrálně rozdílné představy o výchově dcery, s matkou dcery kontakt neudržujeme. Z uvedených důvodů nejsem rovněž tak v kontaktu ani se svou dcerou. 


Děkuji Lumíre. Co Vás prosím vedlo k tomu, že jste začal uvažovat o kandidatuře na prezidenta České Republiky? Co Vás na roli prezidenta tak láká?

Také Vám děkuji Míšo. Opravím Vás, aktuálně je sice možné kandidovat na prezidenta České Republiky, ale co se mého vlasteneckého postoje týká pak v duchovním slova smyslu kandiduji současně za Českou i Slovenskou Republiku, jejichž opětovné SJEDNOCENÍ je v našem společném zájmu a tedy i v mém programu. 


Odjakživa mne FASCINOVALA SÍLA standarty prezidenta republiky, na které stojí nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ". Pro mě to není jen fráze, tato věta a tato DUCHOVNÍ MANTRA mi byla VŽDY v těžkých obdobích tohoto mého světského prodlévání zde ŽIVOU UPOMÍNKOU toho, že jde o HOLÝ FAKT prostě už jen z toho prostého důvodu, že se ta věta na Standartu Prezidenta Republiky dostala. To přece není jen tak. Nějaké z Bytostí Dobré Vůle, které to myslely s naším pokolením VÁŽNĚ stejně tak jako to VÁŽNĚ myslí ta květina, která si Cestu betonem PRORÁŽÍ, ji tam prostě DOSTALY. Pro mě je to to samé, jako když si květina a tedy příroda a tedy to co je PŘIROZENÉ najde Cestu a PRONIKNE SKRZE beton něčeho, co přirozené není, abychom opět jakoby ZÁZRAKEM zjistili a objevili MOŽNOST ROVNOVÁHY a toho, že to co je PŘIROZENÉ nám bylo VŽDY vlastní, že to tu vždy bylo, jen jsme si toho ve své vlastní ledabylosti, ospalosti a možná i (co si budeme povídat) lenosti nevšímali, čímž jsme si my sami ubližovali, prostě protože jsme se namísto této PŘIROZENOSTI věnovali něčemu, co nám přirozené není. V tom uvědomění se skrývá NÁDHERNÁ LÁSKA k sobě i ke VŠEM bytostem ostatním, protože toto uznání vlastní nepokory k nám samotným nám umožňuje uznání toho, že jsme to my sami, kdo je za svou aktuální situaci odpovědný, že jsme to my sami, kdo si aktuální situaci ať už přímo anebo nepřímo přál PŘESNĚ takovou, jaká aktuálně je, což nám umožňuje zaujmout postoj, který nikoho z ničeho neobviňuje, postoj, který máme možnost zaujmout KDYKOLIV a nikdo nám v tom nebrání. Je v tom SVOBODA, je v tom BOŽÍ MILOST, je v tom ROVNOVÁHA a ROVNOVÁHA znamená KLID, po kterém VŠICHNI bez rozdílu toužíme a který VŠICHNI bez rozdílu hledáme a ke kterému VŠICHNI bez rozdílu směřujeme. 

Uvedené mimo mnohého jiného také znamená, že nápis na Standartě Prezidenta Republiky by měl být v naší kotlině standardem.

Pro někoho, kdo ZATÍM úplně neví, jak UNIVERSUM za oponou tohoto světa funguje ta slova znamenají OPORU a tedy JISTOTU o tom, že KAŽDÁ amorálnost a páchané příkoří na bytostech ostatních bude dříve či později před Zraky Boha Všemohoucího OBNAŽENA. Vtip, i když pro někoho ne, spočívá v tom, že KAŽDÁ amorálnost a páchané příkoří na bytostech ostatních je před Zraky Boha Všemohoucího OBNAŽENA již nyní a to znamená nejenže svědky budeme, ale NEUSTÁLÝMI svědky již jsme, to znamená UVĚDOMĚNÍ si sebe jako Božích Bytostí, které jsou Bohem Všemohoucím Milované a to právě v SOULADU s nápisem "PRAVDA VÍTĚZÍ" znamená, že vítězství je naše už nyní.

To tedy kromě všeho jiného znamená, že Standarta Prezidenta Republiky je OCHRANNÁ DUCHOVNÍ PEČEŤ, kterou nám zde zanechali naši předci a která nás VŠECHNY zavazuje k tomu, abychom i my sami jednali v souladu se ZÁMĚREM zajištění toho, čeho se od našich předků dostalo nám, pro generace budoucí.

Z pohledu duchovní zdatnosti a tedy vědomé jógy jde o MAGICKÉ KOUZLO, je to ZAKLÍNADLO, je to DUCHOVNÍ PEČEŤ a OCHRANA TOHOTO NÁRODA. Je to BUDÍČEK, jehož účelem je právě v nás VŠECH PROBUDIT SÍLU a MOC odkazu našich předků. Není to nijak složité, stačí nad tím uvažovat tiše anebo nahlas zrovna tak, jak to činím nyní já. Je to o SDÍLENÉ OCHOTĚ PROBOUZET v sobě navzájem PŘIROZENOU SÍLU a MOC, k čemuž nám stačí to UVĚDOMĚNÍ, že naši předci tou PŘIROZENOU SILOU a MOCÍ disponovali, tak proč bychom nemohli my? Pokud si ale přejeme tou samou  PŘIROZENOU MOCÍ a silou disponovat, je nezbytné, abychom sami sebe uschopnili v OCHOTĚ a tedy následně SCHOPNOSTI vůbec to, čeho se nám dostalo OCENIT, je třeba NEJPRVE ocenit "toho někoho", kdo zapříčinil, že Standarta Prezidenta Republiky je PŘESNĚ TAKOVÁ JAKÁ JE, je třeba ocenit, že ta Standarta Prezidenta Republiky se nachází PŘESNĚ TAM, KDE SE NACHÁZÍ. Máte se s tou MOCÍ a SILOU SPOJIT tak, že vy sami sebe OCENÍTE za to, že jste si toho ZÁZRAKU VŮBEC VŠIMLI a za to, že jste tak NÁDHERNÉ DĚTI BOHA VŠEMOHOUCÍHO, že nad TÍMTO ZÁZRAKEM vůbec rozjímáte a že o TOM ZÁZRAKU se svými bližními rozmlouváte. MANTRA "PRAVDA VÍTĚZÍ" na Standartě Prezidenta Republiky ve vás má rovněž tak následně evokovat další sousloví, která na toto základní sousloví navazují. INSPIRACI se meze nekladou. Každý ať přijde sám s tím, co v něm nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ" evokuje a každý ať se ke sdílení toho ODHODLÁ a nám VŠEM tím přispěje!

Každému, kdo se odhodlá k tomu, že bude nad uvedeným vážně a seriózně (to znamená v úctě k sobě samému a ke svým bližním), čestně a upřímně rozjímat, garantuji, že do něj vstoupí dosud nepoznaná SÍLA a MOC skutečného národního uvědomění, což bude mít za následek, že se bude vnímat lépe než kdy předtím. MANTRA "PRAVDA VÍTĚZÍ" je něco jako "BUDÍČEK, VSTÁVAT, HOLA HEJ - NAD TĚŽKOSTÍ a STAROSTMI SVĚTA TOLIK NEHLOUBEJ a RADŠI RUKU K DÍLU DEJ!" Protože pokud se necháte válcovat depresí, deprese vás dostane tak jako koně Artexe v Nekonečném příběhu. Jde tedy o VÝZVU k PRÁCI, což je nám posléze NABÍDKOU k MOŽNOSTI zakoušení RADOSTI z DOBŘE ODVEDENÉ PRÁCE. 

Já jsem pro ČISTOU a RYZÍ BEZBŘEHOU RADOST, ale taková radost by nebyla tak čistou a ryzí, kdyby nebyla výsledkem předchozího smutku, který v nás evokoval ZDRAVOU TOUHU po vlastní Cestě k DOKONALOSTI. Tedy radovat se je na místě, ale nikdy to nesmí být příliš brzy. Nikdy bychom se neměli radovat z něčeho, co jsme si čestně a upřímně neodpracovali, protože pokud ano, pak bychom jenom podvedli sami sebe a pokud podvedli, jak bychom se pak mohli domnívat, že za naší chudobu ducha je odpovědný nějaký zloděj, který nás okradl? Abychom tedy získali SKUTEČNĚ ČISTOU ZKUŠENOST RADOST RYZÍ, musíme ji v naší vlastní duchovní alchymistické dílně nejprve konfrontovat se smutkem, který v tomto kontextu asi nejlépe ilustruje několik ZÁSADNÍCH řádek z jedné z nejoblíbenějších písní Našeho Prvního pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka s názvem "Ach synku". Nejde o to si text "jen" přečíst anebo poslechnout jako o VÁŽNÉ uvažování nad tím, co je tím textem SKUTEČNĚ myšleno. A je třeba uvažovat i nad tím, že každý tím textem může myslet něco úplně jiného. Já tomuto textu rozumím následovně:


"Ach synku synku doma-li jsi?" - "Synu můj, jsi DOMA? Jsi ve svém SRDCI? Miluješ své předky? Miluješ svou zem? Uvědomuješ si, že to, z čeho jsi vzešel, je NĚCO, o co je třeba s LÁSKOU PEČOVAT, aby z toho o co s LÁSKOU PEČUJEŠ vzešli synkové, kteří mají morální úroveň právě protože o ně bylo s LÁSKOU PEČOVÁNO?"

"Tatíček se ptá, oral-li jsi?" - "Tvůj předchůdce, tvůj předek, tvůj otec, který ti zde zanechal k hospodaření to, o co se předtím, než ti to bylo svěřeno s LÁSKOU STARAL, aby to tu pro tebe a ty po tobě MOHLO být, se tě nyní ptá, zda jsi PŘED TÍM, než si chceš užívat života, také PŘILOŽIL RUKU K DÍLU. Tatíček se tě ptá, zda k sobě a svým bližním nejsi lhostejný, zda nejsi líný, zda netoužíš jen po zábavě, zda si proto nemyslíš, že někde jinde než DOMA je to lepší než DOMA, zda si proto nemyslíš, že odněkud jinud ti někdo jiný nabídne něco lepšího, než to, co ti ke správě zanechal tatíček, zda si proto nemyslíš, že tvůj předek je idiot, který tu byl od toho, abys jím mohl nyní pohrdat, zda pohrdání svým předkem vlastně neznamená, že si nevážíš sám sebe, zda tě to tvé vlastní pohrdání svými předky nakonec přivedlo tam, kde se nacházíš nyní, do stavu vlastní nedůstojnosti prosté sebeúcty." Tatíček vede synka k pěstování morálních zásad, které je potřeba si osvojit pro Čestný a Upřímný život. Tatíček poukazuje na možné následky, pokud by synek nenásledoval morální zásady a naopak by následoval ledabylost a lenost a upřednostňoval by sám sebe a své osobní touhy. Tatíček si uvědomuje jak zásadní je pěstovat píli, houževnatost a zdravou sebereflexi a proto tak svého synka vede k PRAVDIVOSTI. Tatíček klade důraz na upamatování si a rozvíjení přirozené úcty ke všem Předkům, ke svým kořenům a tak k možnosti se zdravě seberealizovat, která se pro synka stává vzácností, ne jak by si mohl synek vysvětlovat nějakou samozřejmostí, která vede naopak k postoji pohrdání, následně k obecnému postoji neúcty ve vztazích, která má nakonec za následek, že tak jak synek jedná s ostatními, tak tedy jednají ostatní se synkem a synek by tak bez opory tatíčka tvořil situace neuvědomělé křivdy, ve které jemu samotnému není dobře.


"Oral jsem oral, ale málo." - "Moc dobře si předku uvědomuji, že v porovnání s tebou můj předku, jsem zatím moc nezmohl, ale protože jsem puberťák, ŠTVE mě, že po mě chceš Táto (ať už jde o skutečného otce, nebo o duchovní a morální autoritu Národa, kterou je například Tomáš Garrigue Masaryk), abych dřel víc, zatímco víš (a to mě ŠTVE ještě víc), že jsem líný, že já bych si chtěl raději užívat života, protože si ZATÍM neuvědomuji to, co si uvědomuješ ty předku, tedy to, že ten kdo si chce jen užívat, aniž by na svém vlastním dospívání (které s čestně a upřímně vynaloženým úsilím PŘÍMO SOUVISÍ) pracoval, dopadne to KATASTROFÁLNĚ."

"Kolečko se mi polámalo." - "Abych si našel záminku k lenošení, s drzostí sobě vlastní lžu Tátovi do očí a vymlouvám se na to, že kvůli zlámanému kolečku dál pracovat nemohu. I když dobře vím, že si mám vyhrnout rukávy a kolečko spravit anebo jeho opravu okamžitě zařídit, dělám z Táty blbečka, když předstírám, že to co je JASNÉ a ZJEVNÉ, nevím. No a jak je to s tím, kdo si hraje na hlupáka? No přece tak, že příčina hlouposti střídá následek KATASTROFY."

" Když se ti zlámalo, dej ho spravit." - Tatíček dobře ví, že synek nedospěl a potřebuje vést, ale protože Tatíček nevděčného synka miluje, trpělivě vysvětluje mu to všechno, co je JASNÉ a ZJEVNÉ a synek to tedy DÁVNO VÍ. Pro Tatíčka je prostě nepředstavitelné, že nevděčný synek s ním tu hru hraje, protože Tatíček sám takový není. Tatíček si tak chová na prsou hada. Tatíček tak jde ve svém vlastním Sebeklamu do nedůstojné role. Protože jde o karmickou stopu veškerého našeho Národa, která nás dovedla až sem, do REALITY DNEŠNÍCH DNŮ, je třeba nad tím VÁŽNĚ rozjímat, je třeba se tím zaobírat, je třeba to OČISTIT, je třeba to NAROVNAT. Díky tomuto NAROVNÁNÍ dochází k ukončení této Nedůstojné role Tatíčka a Tatíček už nebude synkovi, který předstírá, že něčemu jakože "nerozumí", vysvětlovat něco, co je synkovi DÁVNO JASNÉ. Tatíček tak z lásky k synkovi ponechá synka svému osudu, aby si na to, když si tatíčka neváží, přišel sám a ne že ho bude Tatíček ještě jakože přemlouvat k tomu, aby to synek myslel sám se sebou dobře, protože kdyby Tatíček synka k tomu, co je PŘIROZENÉ přemlouval, znamenalo by to PŘIROZENĚ, že synek by si to OMYLEM vysvětloval tak jako doposud tak, že k tomu, aby byl sám k sobě a tedy i ve svých snahách ČESTNÝ a UPŘÍMNÝ, k tomu, aby objevil OBYČEJNOU RADOST z DOBŘE ODVEDENÉ PRÁCE ho má ještě někdo přemlouvat, přesvědčovat, nebo ho snad dokonce prosit. To ne, k tomuto OBJEVU a ZÁZRAKU si musí každý přijít každý Sám za Sebe a zde tato KARMA končí, protože pohár Tatíčkovi trpělivosti již přetekl a pokud přetekl, pak je JASNÉ a ZJEVNÉ, že se to nedá již odestát.


"Nauč se synečku hospodařit." - Doporučení ze strany Táty je nyní něco, co Tatíček synkovi přeje, ale s tím ZÁSADNÍM ROZDÍLEM, že Tatíčkovi už nezáleží na tom, zda synek Tatíčkovo doporučení za vhodné uzná. Synek je tu od toho, aby se sám Tatíčkovi POROZUMĚT namáhal, aby sám ochotu k takovému POROZUMĚNÍ vyvíjel, aby následně sám sobě díky svému POROZUMĚNÍ zajistil budoucnost, která bude založená na rozvíjení vztahů založených na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ tak, aby byla budoucí synkova realita prostá válek a násilí. Jak prosté.

"Jak se mám naučit hospodařit, když se mi dílečko nechce dařit?" - zde synek fňuká a v posledních záchvěvech neochoty k tomu, aby dospěl hraje Tatíčkovi na city, aby mohl opravu kolečka co nejvíc oddálit a jíst ze sýpky, kterou nahospodařil jeho Tatíček. Nyní je na Tatíčkovi, zda v tom synka bude i nadále podporovat. Pokud ano a bude si nečestnost a neupřímnost na prsou hřát, připraví KATASTROFICKOU budoucnost nejen synkovi, ale i sobě, protože synek bude v období Tatíčkova stáří toho výsledkem. Pokud ne, synek nesynek, Tatíček se k němu otočí zády s tím, že pokud synek nechtěl ROZUMĚT Tatíčkovi a Jeho Lásce PŘIROZENĚ, ať si najde tátu jiného, ať si najde rodinu jinou, ať si najde společenství jiné." Tak prosté. Kdo v tom bude sentimentální, ten se bude stále jen DOKOLEČKA DOKOLA podivovat nad tím, že se opakovaně pohybuje v koloběhu těch samých KATASTROF. No a tak dále...

Ale zpět k Vaší otázce Míšo, tedy konkrétně ještě k tomu jak se stalo, že jsem začal o kandidatuře na prezidenta uvažovat. Již před několika lety se mi otevřel komunikační kanál se světem, se kterým se běžně jako bytosti setkáváme, když odkládáme svou dočasnou tělesnou schránku. Při takové komunikaci vidíte jak do minulosti, tak budoucnosti. Při jedné takové komunikaci mi bylo přímo ukázáno, že v budoucnosti budu na úřad prezidenta kandidovat. Ať už byla jejich motivace jakákoliv, během následujících let se mě také všelijaké bytosti, které se v mé přítomnosti aktuálně vyskytovaly opakovaně na možnou otázku mé prezidentské kandidatury dotazovaly. Protože situace mého evolučního vývoje současně s vývojem celospolečenským včetně, dříve nedozrála do situace dnešní a ani věk této mé dočasné tělesné formy tu možnost dříve neumožňoval, byla ta možnost dosud nereálná.


Na Vaši otázku konkrétně co mě na roli prezidenta tak láká ve stínu pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a ve stínu pana prezidenta Václava Havla říkám, že nevím, jestli se dá dost dobře hovořit o tom, že někoho čestně a upřímně vynaložené úsilí, které je v zájmu bytostí ostatních nějak "zvlášť láká". Jde spíš o povahový rys ve smyslu ochoty přiložit ruku k dílu a stát se po svém vlastním způsobu, ale závisle na bytostech, se kterými rozvíjíte vztahy založené na Vzájemné Úctě právě tou změnou, kterou si Vy sama přejete ve světě vidět.

Děkuji Lumíre. Je zde kromě Vás někdo, koho si dovedete v roli prezidenta představit?


Děkuji za tuhle Vaší otázku Míšo. Mám za to, že každý, kdo je čestný a upřímný v tom smyslu, že si přeje v zájmu všeobecného veřejného prospěchu ostatním bytostem sloužit a pro uvedené kandidaturu na prezidenta republiky také zvažuje, si musí takovou otázku zákonitě položit a přednostně, než uvažovat sebe, by měl v té roli uvažovat právě bytosti, které právě  pro hodnoty čestnosti a upřímnosti sám uznává a proto ctí. To se ale netýká jen kandidáta na prezidenta republiky, protože jsou to právě rozlišovací schopnosti každého jednotlivce v národě, které předurčí úroveň budoucí státnosti národa a pokud bytosti v národě budou k těmto otázkám přistupovat neuvědoměle a ledabyle, bude to mít přirozeně za následek budoucí úpadek psychologického životního prostředí v národě a vůbec rozpad všeho toho, co si pod pojmem státnost a národnost představit dokážeme. Pokud jde ale o samotného kandidáta na prezidenta republiky, měl by být sám k sobě čestný a upřímný a to znamená, že by měl mít sám pro sebe už jenom z PRINCIPU své jasné favority, kterým přeje ve volbě úspěch více než sobě samému. Je to pojistka před možným egoistickým zklamáním, se kterým přirozeně souvisí další možné strastiplné představy o vlastní nepostradatelnosti a nenahraditelnosti.

Teprve potom, kdy má v tomto ohledu kandidát na prezidenta v sobě jasno má sebe jako poslední možnost ze všech uvažovat a má se také těšit z možného vítězství kandidáta jiného, protože pokud uspěje někdo čestný a upřímný v tom smyslu, že si přeje v zájmu všeobecného veřejného prospěchu ostatním bytostem sloužit, pak mu není ani možné takovou namáhavou a často i nevděčnou práci závidět a tedy nezbývá, než se těšit z toho, že ji někdo, kdo se k ní má, rád odpracuje. Kandidát, který neuspěl může také kandidátovi, který uspěl nabídnout své přátelství a ochotu k pomoci, k poradenství a další sounáležitosti a další podpoře ve službě a hospodaření s něčím tak VZÁCNÝM, čím národní státnost bez pochyby je. Jinými slovy, osobní spory, souboje a rozepře by měly mít bytosti v sobě vymýcené už předem, než se do něčeho pustí a všichni by se měli těšit ze spolupráce na možnosti, která MŮŽE BÝT NÁDHERNÁ, která bude ku prospěchu celku celému. Ne jen to jednání předstírat, ale skutečně k tomu svými skutky směřovat. Tedy skutky namísto slov. Tedy sebe jako dítě národa milovat a tak i národ, ve kterém se duchovně rozvíjím a rostu také s vděčností milovat.

Ve svém životě jsem několikrát naprosto vážně o možných prezidentských kandidátech uvažoval a naprosto reálně je v té roli viděl. Ve svém životě jsem rovněž tak několikrát naprosto vážně o několika svých přátel jako o možných prezidentských kandidátech uvažoval, slovně je k aktu kandidatury vybízel a naprosto reálně je v té roli viděl. Bohužel jsem ale vždycky posléze zjistil, že to, že jsem schopen si někoho v nějaké roli představit a jsem rovněž tak schopen někomu tu roli ze svého SRDCE přát ještě neznamená, že ten někdo je schopen tu představu pro sebe jako reálně možnou přijmout. S tím souvisí všeobecná KARMA bytostí, které se pomalu, ale jistě učí přijímat. Je to opět zase takové KOUZLO, protože přijímat umí pouze někdo, kdo sám sebe dokáže čestně a upřímně rozdávat, to znamená, že se neštítí obyčejné práce. Ale ve skutečnosti jde o BOŽÍ ZÁKON a když jste s ním v SOULADU, ani vám to jako kouzlo nepřipadá. Někdo třeba namítne "Ale já přijímat umím!", protože si myslí, že umět přijímat znamená, když si násilím tak jak si to umane vezme a urve všechno na co zrovna pomyslí", skutečný znalec ale VÍ, že uchvácení a znásilnění bez reálného citu pro pravdu a lásku a tedy bez reálného citu pro krásu není to samé, o čem hovořím. Kdo zná pohádku "Princezna se zlatou hvězdou na čele", ten ví co mám na mysli. Člověk, který přijímá, MUSÍ nevyhnutelně znát svou vlastní CENU a HODNOTU a ta je ukrytá POUZE ve vlastní DŮSTOJNOSTI a vlastní DŮSTOJNOST je pak synonymem vlastní lásky k bytostem ostatním. Nejde to ošidit, nejde to oklamat a kdo se doposud o svou vlastní DŮSTOJNOST čestně a upřímně, to je reálně nezapříčinil je proto (zatím) sám sebou odsouzen k tomu, aby se slovy Pana Jana Wericha nejprve historicky znemožnil. To ale není, stejně tak jako například pád z kola, žádná ostuda, protože každý pád značí možnost růstu duchovního, to znamená že po zkušenosti pádu někde jinde a v nějaké jiné inkarnaci bude mít možnost právě na té zkušenosti stavět a z ní čerpat.

Z aktuálních kandidátů je proto můj favorit pan Karel Janeček a je to kromě jiného z toho důvodu, že si uvědomuje, že duchovní rozměr bytosti přímo souvisí s úrovní její inteligence a stav inteligence každého jedince v národě pak přirozeně souvisí s úrovní životního prostředí v národě.

Pana Karla Janečka si rovněž tak nesmírně vážím za jeho projev na anketě Český Slavík 2021, ve kterém se otevřeně zastal nevinných a bezbranných dětí, díky čemuž je v mých očích příkladem morální autority všem bytostem, které právě takovou ochotou ohleduplnosti ke svým bližním nedisponují a tedy ji svým bližním přirozeně ani neposkytují, k uvedenému cituji Karla Janečka: "Sociální odpovědnost umění patří a podle mě je zodpovědné a správné vyjádřit veřejně vlastní názor na tak závažnou věc jakou je očkování dětí proti nemoci, která jim přímo nijak neškodí."

Je to také protože pan Karel Janeček podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na celou společnost, například Nadační fond proti korupci. Je to také protože je to člověk, o kterém lze říct, že v rovině osobní sám před sebou už obstál tak, že si své vlastní osobní sny splnit dokázal, což přímo souvisí s tím, že je nejen zralý, ale není ani méněcenný a vnitřně zlomený, což přímo souvisí s tím, že nemá zapotřebí, aby si na bytostech ostatních něco dokazoval, což přímo souvisí s tím, že nemá zapotřebí, aby si své vlastní případné nezpracované bolístky kompenzoval způsobem nezralé tendence bytostem ostatním dominovat a je ponižovat, což přímo souvisí s tím, že mu sklon ke kompenzaci případných nezpracovaných osobních bolístek nebude bránit v BDĚLOSTI, kterou je ve funkci prezidenta republiky TOLIK zapotřebí. S ohledem na uvedené je to také proto, že pan Karel Janeček na mne také působí rozměrem člověka, který svůj život žije a nepřežívá ho v roli oběti, což přímo souvisí s tím, že má spoustu svých vlastních aktivit a nedá se tedy pochybovat o tom, že nečestná politika ve smyslu nečestné a neupřímné služby bytostem ostatním je něco, co mu vydělává peníze a co by ho proto zajímalo.

To je obzvlášť důležité, protože pokud vám jde opravdu o zájmy veřejné a pokud si uvědomujete, že stav věcí veřejných přímo souvisí s veřejným psychologickým klimatem v celé společnosti, pak by vás měl zajímat takový kandidát, který dokáže být sám od sebe šťastný už nyní, kterému proto k vlastnímu životu stačí obyčejné věci, který se proto netouží nikomu zavděčit jen proto, aby ho měli ostatní rádi, který je proto větší než taková touha. Takový člověk je Důstojný, takový člověk je bez ohledu na to zda si jej jako kandidáta vyberete či nikoliv už nyní svou vlastní vizí světa naplněný a takový člověk je tedy naplněný svou vlastní láskou k sobě samému a proto mu jí přebývá a proto ji má i na rozdávání pro bytosti ostatní. Kandidátova vize světa a to, jak ji reálně ve svém obyčejném životě uskutečňuje je tedy něco, co by vás mělo zajímat, protože jakou má kandidát vizi, to se dá očekávat v budoucnu, pokud si ho zvolíte.

Měl by vás tedy zajímat takový kandidát, který je na politice nezávislý jako na zdroji svých příjmů. Měl by to být někdo, kdo do politiky jde právě protože se už v soukromém životě vypracoval natolik, že získal svůj vlastní nestranný nadhled a z tohoto místa své vlastní spokojenosti a vlastního smíření se světem ho napadá představa "Pokud mi předkové umožnili, abych se zde takto realizoval, nyní je na mě, abych si kladl otázku, čím bych mohl já sám po jejich vzoru přispět těm, kteří přijdou po nás?" Takovou otázkou se zabývá kandidát, který si dobře uvědomuje, že si nic z tohoto světa na Druhý Břeh nevezme. Takový kandidát se statky materiálními nakládá jako s něčím, co mu slouží k dosahovaní toho, co je v zájmu bytostí ostatních a to znamená, že statky materiální slouží jemu, ne on jim. Takový kandidát je již nyní Svobodný a ne otrok toho, s čím nakládá. Takový kandidát se přirozeně zabývá představou toho, že si jej někdo v budoucnu může představovat tak, jako si například já představuji pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Proto je pro nás všechny natolik důležité a NEZBYTNÉ, abychom se zajímali o vnitřní rozpoložení a rozměr bytostí, abychom díky tomu měli vůbec MOŽNOST vyhodnotit vizi, kterou ta či která bytost sleduje a co se od ní dá proto reálně očekávat.

Měli bychom si také všichni uvědomovat, že pro čestné a upřímné osobnosti, které jsou čestné a upřímné v tom smyslu, že si přejí v zájmu všeobecného veřejného prospěchu ostatním bytostem sloužit, je samotná úvaha veřejné služby současně konfrontací vlastní právě protože není motivována chtíčem vlastním, ale právě čestnou a upřímnou touhou prospět ostatním, která bude přirozeně vždy ze strany bytostí nezralých nazírána a chápána jako záměr té situace ke svému prospěch osobnímu využít. Bytost je tedy VŽDY třeba NEJPRVE poznat jako člověka, bez role, bez masky. Pokud je kandidát na prezidenta v osobní rovině šťastný ať prezidentem je či nikoliv, pak to znamená, že role prezidenta je pro něj možností, ne postem, po kterém by bezuzdně dychtil. Pan Karel Janeček na mne působí jako člověk, který pokoru svou vlastní nechápe jako slabost a proto se domnívám, že ani čestnost a upřímnost bytostí ostatních nijak nezneužije. Pan Karel Janeček se také nebojí říct nepříjemnou pravdu a pojmenovat témata pro dílčí společenské skupiny a struktury choulostivá, zatímco tím v zájmu celé společnosti, aniž by musel, své vlastní pohodlí obětuje a riskuje už nyní, aniž by prezidentem byl.

Ale protože každý bez výjimky čelíme svému vlastnímu karmickému otisku a tedy svému vlastnímu subjektivnímu pojetí světa ve kterém se odvíjíme podle svého aktuálního nastavení podle kterého aktuálně své volby činíme, se vším respektem ponechám na panu Karlovi Janečkovi, aby to, kým je v naší přítomnosti odkryl on sám. Co se mého pojetí světa a bytostí v něm, pak v každé z nich přirozeně tak jako v sobě vidím již nyní Plný Potenciál Buddhy a proto abych byl čestný a upřímný, musím se přiznat, že jsem v bytostech vždycky viděl spíše kvality, které mít mohou dříve, než tam skutečně byly. Někdo může říct, že je to dětinská naivita podobná té, kterou "trpěl" pan prezident Václav Havel, na to s ohledem na své vlastní zkušenosti oponuji, že k tomu, aby se člověk v tomto světě nezbláznil je třeba být tak trochu blázen již nyní v tom smyslu, že očekává v bytostech to lepší, protože pokud bychom se koncentrovali výhradně jen na depresi, daleko bychom nedošli. Co se pak příkladu pana prezidenta Václava Havla týká, možná se tak stane srozumitelným, že Člověk s tímto přístupem disponuje širším mentálním rozměrem právě protože není zaměstnán omezením a tedy je ve svém životě schopen obsáhnout mentálně hlubší dimenze, než s přístupem opačným, který se koncentruje na kvality právě depresivní. Proto se za svou dětinskou naivitu, která netouží nikoho podrazit nestydím, proto ji považuji jak u sebe, tak například u pana prezidenta Václava Havla a všech ostatních bytostí, které jí disponují za něco, co je Božské z toho důvodu, že ponechává vždy bezelstně na bytostech ostatních, aby se v JEJÍ PŘÍTOMNOSTI samy obnažily. A ani vy se za NI nestyďte, protože tak jak smýšlíme o sobě, tak přirozeně smýšlíme o bytostech ostatních, což přece ostuda není.

Na každém z nás leží TÍHA ODPOVĚDNOSTI za duchovní úroveň našeho společenství v tom smyslu, zda se necháme inspirovat bytostmi, které demonstrují kvality jako například "být za každou cenu politicky zdatný" v tom smyslu, že dokážou protistranu obelstít a to OMYLEM slavit jako svůj "úspěch" anebo se necháme inspirovat bytostmi s možná naivním, za to přístupem krásným, to je takovým, který svého bližního prostě a jednoduše neobelstí. Takové bytosti mají přirozený respekt z okamžiku, ve kterém odloží svou dočasnou tělesnou schránku (okamžiku, který může přijít KDYKOLIV a může každou z bytostí zastihnout nepřipravenou) a zejména z toho, co bude po tomto okamžiku následovat. Proto jsou k sobě samým naprosto přirozeně ohleduplné a s touto pokorou k sobě si tedy uvědomují, že obelstít svého bližního by ve smyslu PRINCIPŮ BOŽÍCH ZÁKONŮ znamenalo, že by tím ve smyslu ABSOLUTNÍM nakonec podvedly jenom Sami Sebe. A protože svůj budoucí život přirozeně milují, vědí, že krátkozrakost je v uvedeném ohledu luxus, který si prostě dovolit nemohou.

S panem Karlem Janečkem o sobě víme, pokud se nemýlím, pak se oboustranně respektujeme a je na spadnutí i naše schůzka, jejímž obsahem by měla být právě SPOLUPRÁCE založená na Vzájemné Úctě, která sleduje GLOBÁLNÍ ZÁJEM CELOSVĚTOVÉHO MÍRU.

Co se pak týká osobností, které nekandidují a které by podle mne kandidovat měli, pak je mým favoritem pan Petr Robejšek.

Omlouvám se také všem ostatním kandidátům, musím čestně a upřímně přiznat, že jsem se zabýval jen tím, co se do mé pozornosti dostalo přirozeně a samovolně.

Děkuji Lumíre. Mnohými bytostmi jste považován za významného duchovního učitele, za vtělení Vznešeného Buddhy Maitreyi, který se měl na tento svět inkarnovat v době, kdy bude Učení Buddhy zapomenuto anebo špatně interpretováno. Pokud jste skutečně Buddhou Posledního věku, jak je možné, že se duchovní autorita zajímá o post prezidenta? Nevylučuje se politika s praxí duchovní? Není role prezidenta republiky pod vaší duchovní úroveň?

Děkuji za tuhle otázku Míšo. I ze strany mých nejbližších žáků se někdy setkávám s neporozuměním a přirozeně tedy také následně s odporem k politice jako k nástroji manipulace. Proto je nutné v zájmu VŠECH bytostí NEUSTÁLE připomínat, že VLASTNÍ SEBEOVLÁDÁNÍ ve smyslu pokory k bytostem ostatním značí schopnost ovládat realitu vnější. Takové prohlášení může vyznít děsivě, ale jen do té doby, než tomuto BOŽÍMU ZÁKONU bytosti ve svém vlastním zájmu porozumí, protože jak sami uvidíte, tento BOŽÍ ZÁKON je ve skutečnosti naprosto spravedlivý, protože každá z bytostí, která je k bytostem ostatním čestná, upřímná, pravdivá, nestranná a spravedlivá prostě nepřemýšlí nad tím, jak by nějakou z ostatních bytostí svévolně a bezuzdně manipulovala. A taková z bytostí, která je takto sama před sebou MORÁLNĚ ČISTÁ, je SOUČASNĚ čistá i v očích BOHA VŠEMOHOUCÍHO. Taková bytost se samozřejmě nemá důvod obávat toho, že bude způsobem neupřímným a nečestným, to je takový, který sleduje své vlastní sobecké cíle, manipulována. Na tom vidíte, že bytost, která v očích BOHA VŠEMOHOUCÍHO k bytostem ostatním čestná, upřímná, pravdivá, nestranná a spravedlivá není, se přirozeně obává toho, co samo nosí v sobě a tedy se bojí sama sebe a protože se sama sebe bojí, nemá v sobě KLID, nemá v sobě MÍR, nemá v sobě POKOJ, nemá v sobě SVĚTLO LÁSKY, nemá schopnost CITU PRO KRÁSU, protože jen to, co je LÁSKYPLNÉ a LASKAVÉ je KRÁSNÉ, vše ostatní, co je tvořeno je za účelem šokování a strhávání pozornosti na sebe krásné není, je to ubohé. Ve SVĚTLE toho, co říkám se dá nyní lépe porozumět tomu, co to znamená POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE. Na tom vidíte, že vlastní možnost RÁJE má KAŽDÁ z bytostí NEUSTÁLE ve svých vlastních rukou. Na tom vidíte, jak SPRAVEDLIVÉ ZÁKONY BOŽÍ jsou, protože bytosti, které se BOŽÍMI ZÁKONY ve své vlastním zájmu dobrovolně neřídí, takové ve svých subjektivitách opakovaně zakoušejí opak KLIDU, tedy ne-klid, opak MÍRU, tedy válku, opak SVĚTLA LÁSKY, tedy temnotu nenávisti, tj. subjektivní PEKLO.

Jinými slovy, čím více jste v uvedeném slova smyslu ve svém vlastním zájmu pokorní a pracovití, tím více bytostí ať už hmotně projevených či nikoliv vás jako svého žáka či učitele miluje, tím větší množství bytostí vás má v přízni, tím větší duchovní mocí disponujete. Takovou mocí rovněž tak disponujete i na Onom Břehu (posmrtný mezistav BARDO), to vše v souvislosti s Vysokými Bytostmi Světla, se kterými jste v SOULADU, protože Vysoké Bytosti Světla mají ve své Přízni KAŽDÉHO, kdo jedná tak, jak mluví. Tomu jsou Nakloněny, tomu jsou Příznivy, tomu i svou MOC DUCHOVNÍ podle jeho zásluh DOBRA propůjčují, nebo mu ji podle jeho přečinů odnímají. Tak prosté to je. To je KARMA.

Fígl spočívá v pokoře k sobě ve smyslu ochoty ukončit své vlastní pubertální rozpoložení. Kdo z nás si nemyslel, že rodiče nám mají všechno plnit a my se jim nemusíme zpovídat s ničím? Kouzlo spočívá v nalezení laskavosti k sobě a to spočívá v rozvíjení umění ve smyslu "nechat se vést", v umění "vybrat si, kým se vést nechám", v umění to vedení přijmout a nevnímat ho jako překážku podobně tak, jako jsme to vnímali u svých rodičů, protože ať už si to bytosti připouštějí, či nikoliv manipulováni jsou NEUSTÁLE, tak proč si lhát v tom, že slovo "manipulace" je samo o sobě zlé? Vždyť inteligentní člověk pracuje jak s koučem mentálním, tak s koučem, který se stará o fyzickou stránku projevu bytosti, tedy o kondici těla a pokud nejde o dva v jednom, tak například s koučem, který má na starost skladbu vhodné potravy pro toto tělo. Taková bytost se tedy nechává manipulovat dobrovolně a nechává se dobrovolně manipulovat proto, protože se o tom na základě nějakých výstupů či doporučení rozhodla. Kdo sám sebe klame v tom, že takto dávno nefunguje a proto takto dávno dobrovolně nepracuje, ten zaostává a pak se diví, že ostatní se kolem něj vyvíjejí. Takto nepokorné bytosti čelí své vlastní pubertální rozporuplnosti a zatímco se přesvědčují o tom, že jsou ve svém boji za svobodu svobodné, uniká jim, že jsou obětí například někoho, kdo jim servíruje "snadná a pohodlná řešení" jejich situace. To jim zase servírují zase jen bytosti, které jsou na základě vlastní Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) závislé na takovém způsobu přežívání. Tam, kde není PŘÍTOMNÁ ochota ke skutečné sebelásce ve smyslu vlastní pokory a vlastního zdravého sebezapření, tam je naprosto přirozeně PŘÍTOMNÁ ledabylost, lhostejnost, lenost a takové bytosti snadno podlehnou laciným nabídkám například piva, párků v rohlíku a koblih. To vše za cenu VLASTNÍ DŮSTOJNOSTI a to je k pláči. Co se pak týká kvality ingrediencí, ze kterým jsou tyto umělé PR produkty vyráběny, produkty, které by sám jejich výrobce do úst nevzal, to už snad ani nemá smysl rozebírat. Odpovědnost za sebe je paradoxně stále lehká jako tíha.

Bytosti, které vůbec chtějí uvažovat o Cestě ke skutečné sebelásce, která nemá s tou egoickou co do činění, by si měli uvědomit, že bez toho, aby sami souhlasili, je nikdo manipulovat nemůže. Pokud například nakupují v supermarketu a neznají přímo jeho majitele, jak si mohou být jisté tím, že majitel utržené prostředky nepoužije na agresivní politickou manipulaci jejich životního prostředí?! Neuvědomělé bytosti by se měly při tomto uvědomění zhrozit a ve svém vlastním zájmu by se měly zajímat o to, zda svého dodavatele osobně znají a zda je to čestný a upřímný člověk, to je takový, se kterým by si třeba rádi poseděli na rybách, nebo takový, který by jim v nouzi pomohl, zkrátka je-li to Bytost Dobré Vůle. Pokud se o to bytosti nezajímají (příčina), nemohou se pak divit následkům vlastního nezájmu o své ať už psychologické životní prostředí anebo jeho ostatní rozměry. Pokud jsou v tomto ohledu bytosti ledabylé, lhostejné a líné, nemohou se následně divit tomu, že v očích neustále nešťastných a neustále se sebou nespokojených bytostí nejsou víc než plodinou, která je vhodná ke sklízení, ovcí, která je vhodná k oholení vlny či k porážce na maso, vypelichanou slepicí v klecovém chovu, která má od farmáře nařízenou povinnost snášet v bídných podmínkách vajíčka, nebo bude i se zobákem a pařáty prohnána mlýnkem na maso, ze kterého budou vyráběny PR párky, což bude tak jako tak, protože trpící démoni, kteří jsou na základě vlastní Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) zajati ve svém vlastním strastiplném koloběhu se koncentrují výhradně na zisk a tedy zpeněží vše co se zpeněžit dá, na to, aby mysleli na něco jiného ZATÍM kapacitu nemají a proto jí ani nedisponují. Není to nijak osobní, Samsára tak pojídá samu sebe. Komár si dělá nárok na tělo člověka, člověk si dělá nárok na tělo zvířete, zvíře si dělá nárok na tělo rostliny atd. Je to o BDĚLOSTI bytostí, které prohlédnou farmáře. Z farmy není třeba utíkat ze strachu z farmáře, ten uteče sám. Cesta k vlastní Svobodě a Nezávislosti tedy spočívá v ochotě ukončení vlastního egocentrismu a v ochotě svůj život duchovně POZVEDNOUT natolik, aby bylo možné nalézt v něm SOULAD se sebou samým i s bytostmi ostatním, SOULAD, který je hodný Důstojnosti takové bytosti, která se honosí označením Člověk. Takový Člověk je INTELIGENTNÍ. Netlačí na pilu a s KLIDEM a MÍREM v SRDCI nechá farmáře, který si jeho přízně nevážil vyhladovět. I kdyby mu farmář platil stříbrem, zlatem, platinou démanty atd., on mu najíst ve smyslu "své bližní a sousedy obětuji, abych si zajistil výhodu pro sebe" prostě už nedá. V takové situaci SVĚTLA přestane mít vše to, co farmář nashromáždil hodnotu, farmář dříve či později v PŘÍTOMNOSTI ZÁŘE TOHOTO SVĚTLA všechno to nerostné bohatství sám od sebe a rád pustí a vrátí ho Matce Zemi. Tak NASTANE ROVNOVÁHA. Farmář nakonec sám rád uzná, že mu je nějak lépe a lehčeji, když chodí oblečený jen v obyčejném například lněném či konopném oblečení a bos. Farmář nakonec sám rád uzná, že mu to co mu nikdy nepatřilo stejně nedělalo dobře, protože dokud s tím co mu nepatřilo nakládal jinak, než s láskou k bytostem ostatním a vyváděl nesmysly, bál se, aby ho i s tím nahromaděným jměním jako plodinu či ovci nesklidil farmář jiný. Avšak takový Člověk, který se na MOMENT ZAPOMENE a OPĚT USNE se opět tak jak to v pohádkách bývá jako mávnutím kouzelného proutku opět promění ve slepici anebo ovci, která některému z farmářů, který se ve svém vlastním zájmu nepoučil anebo tu možnost se poučit ZATÍM nedostal, skočí opět na špek a to znamená, že se bude v budoucích alternativních realitách zase pitvořit na nějaké z bezpočtu alternativních farem a bude opět čelit zklamání, kterému čelí nyní. Opakuji, že POKUD ČLOVĚK SPÍ, je v očích neustále nešťastných a neustále se sebou nespokojených bytostí nahlížen jako surovina ke sklizni a zpracování! Toto téma, které se týká KAŽDÉ jediné z bytostí, které se nedostává Poznání Buddhy je skvěle zpracováno v dokumentech s názvem:

"Atlas mraků" https://www.csfd.cz/film/290326-atlas-mraku/prehled/

"1984" https://www.csfd.cz/film/13487-1984/prehled/

Když v té touze po pubertálním pojetí svobody, které vede jen k úpadku mentálnímu a tedy k mentální lenosti a bezuzdnosti (které následně překáží v uvědomování si sebe jako "možné bytosti chované na farmě") bytosti přestanou mást samy sebe v tom, že je třeba se od všeho vedení osvobodit, že je třeba být falešně nezávislý, naučí se přijímat pomoc a to je prvním krokem ke skutečné sebelásce, protože jedna strana mince je představa absolutní svobody a druhá strana mince je, že pokud taková svoboda současně nezahrnuje uznání, že bez lásky našich bližních bychom se nemohli v této karmické souvislosti vyvíjet a k vlastní vnitřní svobodě, která s láskou k bližnímu svému PŘÍMO SOUVISÍ dospět, pak je to Obrovský Sebeklam a každá z bytostí, která mu podléhá je beztak vlastním otrokem sklonu uchopovat moc po světském způsobu, aniž by si své vlastní utrpení uvědomovala.

Takové neustále nešťastné a neustále se sebou nespokojené bytosti nemají klidu, neustále se bojí, aby je o tu takzvanou moc (která je ve skutečnosti vlastní bezmocí) nepřipravil jiný démon a ani ve snu je nenapadne, že jsou beze všeho posměchu či pohrdání SOUCITNÝM Okem Buddhy NEUSTÁLE nazírány jako bytosti trpící, které procházeli stejným utrpením, jakým před nimi procházeli Buddhové, které toto utrpení již mentálně přesáhli a opustili a proto o tento druh světské moci ani nestojí. Jakmile v sobě bytost ukončí sklon vést pubertální světský boj, zjistí, že je to pod její úroveň. A protože Buddhové disponují POROZUMĚNÍM a tedy do strastiplné karmické situace KAŽDÉ jediné z bytostí NEUSTÁLE VIDÍ, uvolují se k tomu, aby Nevědomost prostřednictvím Poznání Buddhy ROZPTYLOVALI, aby tak ostatním trpícím bytostem POSKYTLI ŠANCI a PŘÍLEŽITOST se z tohoto utrpení vyvázat.

Politika sama o sobě proto není špatná, špatná je Nevědomost (absence Poznání Buddhy) a na jejím základě nečestná motivace, která ubližuje jak bytosti, která takové Nevědomosti podléhá, tak bytostem, které se ve stejné karmické souvislosti nacházejí. Až na výjimky jde o vzájemnou výměnu agresivity, která je naprosto přirozeně PŘÍTOMNÁ všude tam, kde je PŘÍTOMNÁ Nevědomost. Takové bytosti, které podléhají Nevědomosti se navzájem nerespektují a pokud se navzájem nerespektují, nerespektují ani dohody, které mezi sebou uzavřely. To se následně projevuje tak, že bytosti, které nechtějí převzít odpovědnost za dohody, které v minulosti čestně a upřímně uzavřely, chtějí najednou tyto dohody nečestně a neupřímně popřít, aby neexistovaly, aby byly anulovány a je to proto, protože nechtějí nést následky za to, za co jsou sami odpovědné. Pokud bytosti takto samy sebe obelhávají, připravují si budoucnost, která pro ně není něčím, co je možné jim závidět.

Spousta bytostí na tento nečestný tlak ze strany bytostí nezralých pod vlivem toho, že si špatně vykládají rčení "moudřejší ustoupí" přistupují. Pokud ale přistupují, dávají tím najevo, že na něj přistupovat chtějí a pokud chtějí, toto vlastní potlačení (méněcennost) se následně projevuje tak, že potlačené bytosti si své vlastní potlačení, se kterým souhlasí a na které přistupují následně kompenzují na bytostech, které jsou slabší než oni, například na vlastních dětech, na domácích zvířatech atd. a tak se zákonem padajícího víte čeho odehrává utrpení společenství všech trpících bytostí. To je KARMA. Trpící bytosti vlastní křehkost a zranitelnost popírají a neuznávají. To má za následek, že navenek ve vlastním Sebeklamu předstírají, že jsou "silní", ti s "velkými rameny", ti "které nic nerozhází", ale pravda je taková, že čím agresivněji se bytost navenek projevuje, tím zraněnější ve svém nitru je, tím více nezpracovaného karmického traumatu si sebou nese a vláčí, tím více se má zapříčinit o to, aby svému vlastnímu utrpení porozuměla, aby se mohl karmický otisk rozpustit, aby bylo možné toto utrpení očistit a opustit, což je možné POUZE za předpokladu, že se taková bytost zajímá o výklad Učení Buddhy. A na bytostech, které Poznáním Buddhy disponují je, aby je OTEVŘENĚ jako MOŽNOST utrpení ukončit SDÍLELY a ZPROSTŘEDKOVÁVALY. Pokud je bytost sama k sobě bezohledná a arogantní, je přirozeně bezohledná a arogantní ke VŠEM bytostem ostatním. Pokud je bytost takto zraněná, takto bolavá, pokud svou vlastní křehkost a zranitelnost neuznává, pokud je popírá jako něco "ostudného", má to přirozeně za následek, že přistupuje na to, aby ji ostatní bytosti nadále zraňovaly a pokud na to přistupuje, nepřímo se tím vyjadřuje o tom, že i ona bude bytosti, kterých se tolik nebojí, zraňovat, aby si na nich své vlastní zranění vykompenzovala - toto enormní utrpení je postavené jen na NEDOROZUMĚNÍ, které se dá za předpokladu, že bytost své utrpení uzná, ukončit. Kdo si tedy ve svém vlastním zájmu přeje vlastní bezohlednost k sobě ukončit, ten ji také ve svém vlastním zájmu ukončí a naopak. Tak prosté to je. Pokud se bytost začne o sebe samu SKUTEČNĚ ZAJÍMAT, pokud se bytost ROZHODNE, že k sobě BUDE SKUTEČNĚ LASKAVÁ, aniž by si lhala o tom, že "být k sobě laskavý znamená být navenek bezuzdným hulvátem", pak přestane svůj vlastní Sebeklam i Sebeklam bytostí ostatních omlouvat tím, že když se jí děje příkoří, že se "tak moc neděje", tím, že "je silná a něco vydrží" a prostě začne z PRINCIPU na vlastní bolest reagovat, začne se ozývat "au to bolí" namísto "mlčení" a "hry na siláky, kterých se bolest netýká, kteří bolest vydrží". Pokud některá z bytostí tu hru hraje, pak je to ona sama, kdo sebe zradila a opustila, pak v duchovním slova smyslu sama sebe nemá a pokud se takto opouští, pak není duševně přítomná, pak jakoby zde ani nebyla, pak nemá vlastní zastání a za to, že je postrádá, je odpovědná ona sama. Každý se má tedy učit, aby pro sebe toto zastání měl, aby je potom mohl nabídnout VŠEM bytostem ostatním, aby se stal pro bytosti, které si je ZATÍM poskytnout nedokážou, ostrovem KLIDU a MÍRU.

Pokud jde o převzetí vlastní odpovědnosti, každá z bytostí by si měla uvědomit, že se životem souvisí nejen ty krásné záležitosti, které si dětinsky smýšlející jedinec přeje užít a využít, ale také ty hořké a klasik ví, že aby bytost sama před sebou a také před Tváří Boha dospěla, je třeba pohár vlastní hořkosti vypít až do dna. Ale protože nezralé bytosti mají, jak říká paní Mgr. Ivanka Stenzlová, bioložka a odbornice na metabolicky vyvážené stravování - raději sladkou, slanou a tučnou chuť než tu hořkou, OMYLEM se domnívají, že když je k nim někdo upřímný a nelže jim, je to proto, že jim nepřeje štěstí, že jim nelže pro nedostatek lásky k nim, protože nezralé bytosti se OMYLEM domnívají, že "láska znamená, když je někdo obelhává, vodí za nos a plní jim jen to, co je povrchní a to co si ony přejí". Všechno to jen proto, že mají v obecném smyslu raději "sladké, slané a tučné", než vlastní odpovědnost a s tím související DŮSTOJNOST. Láska k bližnímu svému ale znamená ukázat VŠEM bytostem MOŽNOST vlastní DŮSTOJNOSTI a VNITŘNÍ NEZÁVISLOSTI. To je přece DALEKO VÍC, než vše z toho smyslového mámení, které tento svět ať už půvabných či ošklivých jevů nabízí.

Co se týká BOŽÍCH ZÁKONŮ SPRAVEDLNOSTI, nejde tedy o to podléhat chuti po pomstě, VŽDY jde o to, z PRINCIPU věci trvat na předchozí čestné dohodě a úmluvě, protože prostě VÍTE, že tak, jak na tom trváte, tak byste na tom trvali i pro bytost, která je například nyní slabá a proto je v tom ledabylá. JISTOTU vám dává právě pouhé toto VĚDĚNÍ. Mnoho bytostí netuší, že když JAKOUKOLIV dohodu poruší, pak vůbec nevadí, zda je anebo není ta dohoda na papíře, zda je anebo není ta dohoda doplněna písemnou formou, zda je anebo není ta písemná forma dohody osazena podpisem, zda je anebo není ten podpis podpisem ověřeným. Všechny tyto akty se dají za použití násilí obejít, co se ale OBEJÍT NEDÁ, je SKUTEČNOST a FAKT, že VŠICHNI z nás jsme NEUSTÁLE obklopováni NEZMĚRNÝM MNOŽSTVÍM nehmotně projevených bytostí, které jsou NEUSTÁLÝMI svědky KAŽDÉHO našeho kroku, KAŽDÉHO našeho úmyslu a tedy KAŽDÉ naší ať už čestné či nečestné MOTIVACE a následně tedy KAŽDÉHO našeho počínání, které z takové motivace povstává. V okamžiku, kdy bytost odloží tuto svou dočasnou tělesnou schránku, je tato bytost svým předchozím jednáním a chováním ze strany tohoto NEZMĚRNÉHO MNOŽSTVÍ bytostí nehmotně trvale projevených konfrontována a tato konfrontace přirozeně ústí v další osud každé jediné konkrétní bytosti. Když tohle všechno VÍTE a znáte VŠECHNY souvislosti okolo, když si uvědomujete VŠECHNY příčiny a následky, pak také VÍTE, že pokud jste bytost čestná, pravdivá, nestranná a spravedlivá, pak má Vaše slovo VÁHU a pokud jste se Vy sama zapříčinila prací na sobě o to, abyste dospěla do takové evoluční úrovně, kdy má Vaše slovo SKUTEČNOU VÁHU, pak je naprosto přirozené, že se s touto VAHOU dále učíte nakládat a pracovat. Pak nemůžete jinak, než pracovat z LÁSKY ke VŠEMU, protože jste to vy, kdo se ve VŠEM odráží.

Když tomu nyní rozumíte, pak vidíte, že nejde o "chuť někým, nebo něčím manipulovat", ale o přirozený průchod potenciálu bytosti, která svým potenciálem disponuje. Když tomu nyní rozumíte, pak vidíte, že slovo "manipulace" je bytostmi, které podléhají Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) zneužíváno k vyvolání negativního kontextu za účelem pomluvy bytostí, které nezralým bytostem "překážejí" v jejich počinech nezralých, což je manipulace v právě v tom negativním kontextu. Na tom vidíte, že to co platí pro jednu bytost, to nemusí platit pro jinou a proto je VŽDY na místě vyhnout se paušalizování, což je možné pouze za předpokladu, že máme vlastní ochotu zajímat se o konkrétní subjektivní rozpoložení té či které konkrétní bytosti. Bdělým bytostem neuniká skutečnost MOTIVACE toho, kdo sám bytosti ostatní manipuluje a kouzlo VŠEHO ať už roztomile či obludně projeveného světa spočívá v tom, že k tomu, abyste se zde vůbec mohla projevovat nejenže manipulovat můžete, ale dokud neuskutečníte Poznání Buddhy... dokonce musíte, protože prostě ani nemůžete jinak, nemáte jinou možnost, nedisponujete Úplnou Svobodnou Vůlí a tedy Vám ani nic jiného nezbývá. Říkat tedy někomu "manipulátore", zatímco si bytosti neuvědomují, že už vyslovení čehokoliv je manipulace je absurdní neuvědomění si sebe a svého projevování se. To je také KARMA.

Pokud jde pak o post duchovního učitele versus post prezidenta, v mém pojetí světa se tyto dva posty nevylučují. Pokud je například možné, aby dnešní Bhútánské království reprezentoval král, který se otevřeně hlásí k buddhistickému vyznání, pokud je současně například možné, že dnešním prezidentem České republiky je člověk, který otevřeně vyznává Boha Všemohoucího, proč by nemělo být možné, aby roli prezidenta té naší republiky zastával někdo, kdo nejenže obsáhl Absolutní Poznání Buddhy, ale současně přímo komunikuje například jak se Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA anebo například s Milosrdným Pánem Ježíšem Kristem. Výjimkou je samozřejmě svět ve fázi, ve které úřad prezidenta samovolně zaniká. Této fáze jsme nyní svědky, ale než se tak stane, je zde ta možnost, která zde aktuálně je. Co se pak týká toho co je anebo není pod mou úroveň, nikdy jsem se neštítil práce, žádná práce není podřadná, každá čestně vykonávaná práce je potřebná. Otevírám možnost, nabízím možnost a činím to tak, aby to vešlo ve známost. Pokud bude zájem, bude, pokud nebude, nebude. Pro mě se na tom nic nemění, protože ať už má role zde bude mít jakoukoliv světskou nálepku, za tím, čemu se věnuji bude vždy jen obyčejná práce, na které není nic kromě upřímně vynaložené námahy pro blaho bytostí ostatních nic, co by mi kdo mohl nepřát anebo dokonce závidět. Pokud takové bytosti existují, pak mne nevidí, to co si do mne projektují je něco, co se mnou nijak nesouvisí. 


Domnívám se také, prezident každého národa by měl mít jistou úroveň, která přímo souvisí s mírou jeho vlastní DŮSTOJNOSTI. Domnívám se, že v jednání Důstojného prezidenta by měla být přirozeně přítomná ochota a tedy schopnost čestně a upřímně diskutovat, vysvětlovat a nevyhýbavým způsobem otevřeně odpovídat na konkrétní otázky a témata, jejichž řešení je v budoucím národním zájmu. Domnívám se také, že prezident každého národa by měl kromě všeho jiného také VĚDĚT "kdo a jak PŘESNĚ trpí v podhradí" a to přirozeně souvisí s vlastním zájmem o utrpení vlastní, protože kde tento zájem o utrpení vlastní PŘÍTOMEN není, tam přirozeně není ani možné, aby byl PŘÍTOMEN skutečný zájem o utrpení všech bytostí ostatních. Důvěřuji tomu, že se VŠECHNY bytosti VŠECH národů SHODNOU na tom, že VŠECHNY bytosti si zaslouží ŽIVOT DŮSTOJNÝ. 

 Každá trpící bytost svému vlastnímu utrpení podléhá, žádná z bytostí proto nečiní nikomu nic naschvál, každá z bytostí ve své aktuální evoluční fázi jedná tak, jak aktuálně jedná, jak je jí dle jejího aktuálního duchovního a tedy evolučního vývoje přirozené, proto si zlobu a hněv nezaslouží. Na příkladech trpících bytostí je v zájmu evolučního vývoje bytostí VŠECH možné učit se BDĚLOSTI v tom smyslu, abychom jim svou lásku a náklonnost ve smyslu ochoty ke sdílení a zprostředkovávání Poznání Buddhy projevovali, aby se nám nestalo, abychom tak my sami úpadku duchovnímu a tedy evolučnímu podléhali. Pokud však bytosti o svou vlastní DŮSTOJNOST nestojí, je to v naprostém pořádku, BUDDHA Ctí Práva a Svobody VŠECH bytostí včetně přání setrvat ve vlastní úrovni nerozvinutosti a tedy nedůstojnosti. Považoval jsem za nutné to takto rozvést, abyste mi mohla lépe porozumět.


Děkuji za Vaší důkladnost Lumíre. Tak se mi zdá, že ať jste do úřadu nastoupil anebo nenastoupil, úřad neúřad, kandidatura nekandidatura, vy už úřadujete.

Také Vám děkuji Míšo. Ano, nezdá se Vám to, mohu Vás štípnout. Ano, ale nejsem sám. Ano, na formální roli úřadu přirozeně vůbec nezáleží, každý je úřadem sám pro sebe a každý se ať chce anebo nechce zpovídá PRINCIPU Nejvyššímu. Je zde spoustu úžasných na první pohled zdánlivě obyčejných a proto zdánlivě neviditelných bytostí, které v zájmu VŠECH ostatních bytostí pracují NEUSTÁLE a které mne dojímají až k slzám, když vidím, v jaké se často nacházejí tísni vlastní a s jakou odvahou a vervou čelí neustále nešťastným a neustále se sebou nespokojeným bytostem, které protože neovládají sebe, sami vlastní svobodnou vůlí nedisponují a které se proto neustále obávají toho, aby nebyly obětovány způsobem, jakým jsou ony sami zvyklé své bližní obětovat a proto raději pod vlivem vlastního strachu, kterému podléhají své bližní s předstihem obětují. Tedy zbabělost. V kontextu uvedeného se dá lépe porozumět tomu, co měl na mysli pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk pod heslem: "NEBÁT SE A NEKRÁST". Chtěl tím říct, že taková bytost, která podlehne strachu z budoucnosti a proto si usmyslí, že se na úkor svých bližních zajistí, ta ve vleku své Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) naprosto přirozeně tvoří společnost, která NAPROSTO STEJNÝM způsobem přistupuje k němu. Vidíte? Není v tom nic, co by se dalo nazvat "svobodná vůle".Ale na druhou stranu, když vidím aktuální kontrast zbabělosti a odvahy, vždycky mě to inspiruje a vybudí k tomu, abych ještě něčím tomuto světu přispěl. Děkuji tedy vám VŠEM mým KRÁSNÝM a ÚŽASNÝM hrdinům za vaše skutky a počiny na VŠECH úrovních vaší ČESTNÉ a UPŘÍMNÉ práce, která je v zájmu VŠECH bytostí ostatních... jste prostě NÁDHERNÍ ! ! ! Dáváte mi smysl žít, dáváte mi smysl být, dáváte mi smysl existovat. Klaním se vám, Namaste.

Na to, aby se bytost stala Bytostí Dobré Vůle, nebo Bytostí Světla chcete-li není třeba chodit do úřadu, bohatě stačí, když se každá z bytostí, která je inteligentní natolik, že se chce vědomě o své Nanebevzetí zapříčinit úřaduje v místě na kterém se právě nachází a na úrovni, na kterou aktuálně stačí. Ať si to připouštíme, každý si po vzoru Ježíška Beránka neseme svůj kříž a abychom před Jeho Zrakem obstáli, nesmíme ve způsobu nesení tohoto kříže podvádět. To znamená, že nesmíme nést lehčí kříž, než uneseme, ale znamená to také, že se nemáme lopotit s křížem těžším, než který zrovna uneseme. Koho to zajímá víc do hloubky, ať kontaktuje členy Sanghy SRDCE DHARMY: 

https://www.srdce-dharmy.cz/kontakt a https://www.srdce-dharmy.cz/en/kontakt

Co se pak duchovní opory týká, Bůh Všemohoucí NEUSTÁLE SLEDUJE VŠE a sledovací technika v rukou barbarů je proti VŠEM JEHO OČÍM ničím, protože barbar v okamžiku ztráty tělesné schránky přichází o vše, co považuje za moc a je vystaven MOCI BOŽSKÉ. Bohu neunikne nic a co se vašeho ČESTNÉHO a UPŘÍMNÉHO snažení, které je v zájmu VŠECH bytostí ostatních týká, pak Bůh VŽDY z PRINCIPU pamatuje i na ty zdánlivě nejobyčejnější skutky, na které se právě ZDÁNLIVĚ nikdo nedívá, které právě ZDÁNLIVĚ nejsou vidět a které nejsou konány se záměrem vystavit je na odiv, protože Bůh VIDÍ KAŽDOU MOTIVACI, zda je ČESTNÁ, či NIKOLIV a ROZPOZNÁ, zda daná aktivita pochází ze SRDCE ČISTÉHO, či jeho napodobeniny.

Děkuji Lumíre. Když pozoruji Vaší jemnou práci Lumíre, když vidím, s jakou láskou a péčí si dáváte záležet na tom, abyste rozptýlil naší vlastní aroganci a bezohlednost k nám samým, samo o sobě mě to naplňuje přesvědčením o tom, že se stejným zájmem milujete všechny bytostí ostatní. V něčem mi osobnost pana Václava Havla skutečně připomínáte. 

Děkuji Míšo. Bez ohledu na hanu či chválu si toho právě od Vás Vážím, protože si prostě a jednoduše uvědomuji, že to, co jste Vy sama schopna ve své realitě ocenit, tomu ve své realitě dáváte prostě a jednoduše vzniknout, to se v ní prostě a jednoduše odehrávat BUDE. To je také KARMA.

Co se týká Osobnosti Pana Václava Havla, řeknu následující. Až bytostem, které jsou přesvědčené o tom, že jsou to vůdcové (zatímco o sobě vědí, že nedokážou krotit ani své vlastní základní vášně a chtíče) dojdou souvislosti, které jim mají být teprve s respektem k jejich mentální úrovni opatrně odhaleny tak, aby se rovnou nezbláznily, budou mít co dělat, aby se nezbláznily. Pan Václav Havel byl podobně jako Svatý Jan Křtitel v případě Milosrdného Ježíše Krista předvojem toho, co se dnes odehrává kolem mé osoby. Připravil mi Cestu zrovna tak jako Jan Křtitel Milosrdnému Pánu Ježíši Kristovi. Pan Václav Havel mi osobně svým pozdravem Požehnal, čímž mne Pokřtil a já Požehnal Jemu, čímž jsem Ho Pokřtil nazpět. Hlubší souvislosti VĚDÍ jen zasvěcení.


Spoustu lidí, kteří na osobu Václava Havla v negativním kontextu trpí tak, že se OMYLEM domnívají, že Ho nenávidí, opakovaně opakuji ZÁSADNÍ informace a události kolem Jeho Osoby:
Aby bytosti vůbec porozuměly tomu, Kým Václav Havel Je, nemohou si dovolit být povrchní, měli by si dovolit svět nahlížet a zkoumat PŘESNĚ z toho místa, z jakého jej nahlíží a zkoumá On. Taková bytost, která se o to jen pokusí, okamžitě zjistí, že někdo TAKOVÝ, kdo ve smyslu vlastní duchovní hloubky, se kterou naprosto přirozeně souvisí vlastní sebekonfrontační duchovní praxe ve smyslu "NAPROSTO VĚDOMĚ jdu svému vlastnímu strachu ze smrti naproti a to znamená, že než stanu před Tváří Boha Všemohoucího, nemohu si jednoduše dovolit, abych ve svém SRDCI opustil byť jedinou bytost", někdo, kdo se NAPROSTO VĚDOMĚ z PRINCIPU BOŽÍCH ZÁKONŮ vystavuje za cenu LÁSKY vlastnímu nepohodlí proto, aby se vyslovil o nepříjemné PRAVDĚ, která je v zájmu ROVNOSTI tak, aby byla DOSTUPNÁ pro VŠECHNY bytosti, by nebyl už právě z TOHOTO BOŽÍHO PRINCIPU schopen toho všeho, co mu v negativním kontextu připisují některé entity, které v době, kdy měly a tedy mohly světem tak jako On hýbat, nehýbaly a proto Panu Václavu Havlovi dnes ve své dětinské a hysterické roli oběti přičítají odpovědnost za něco, čemu se sami měly postavit, za něco, o čem ve svém vlastním nitru ony samy dobře vědí, že se tomu nepostavily, za něco, co je dnes dohání a co se jim proto dnes nelíbí. Výjimku tvoří například taková NÁDHERNÁ Bytost, jakou je Paní Profesorka Anička Hogenová, která se nestydí veřejně v podstatě prohlásit: "V době, kdy jsem měla, jsem neměla takovou odvahu, jako jiní." Tato ÚŽASNÁ Bytost je Svědomím těm, kteří takovou ODVAHOU (zatím) nedisponují.


Jako neméně významné je rovněž tak třeba vyslovit se o tom, že komunismus, pokud jde o nálepku, která má krýt diktaturu není lepší než demokracie. To samozřejmě platí tak jak jsme toho dnes svědky i naopak.


Dále pak je třeba říct, že pan Václav Havel měl NAPROSTO JASNO v tom, že pokud nastane tzv. demokracie, pak bytosti, které jednaly v původním systému nečestně a zvráceně (sám byl přece jejich obětí) se přece mávnutím kouzelného proutku na čestné a upřímné nezmění. Pan Václav Havel na to NEUSTÁLE upozorňoval a VŠEM bytostem kladl na SRDCE jejich vlastní odpovědnost s ohledem na následky za všechny činy a právě těm bytostem, které by si dnes tolik moc přály jej odpovědným za jejich vlastní nezodpovědnost činit přišel v té době směšný. To je dětinská a proto nečestná nezralost.


Dále pak je třeba upozornit na to, že pan Václav Havel napsal své mamince dopis pojednávající o svobodě v okamžiku, kdy si OMYLEM myslela, že mu bude mluvit do toho, zda si začne s "obyčejnou holkou" Olgou. To znamená, že pan Václav Havel měl NAROVNANÝ vztah se svou maminkou, což se o každém, kdo se domnívám, že má svůj život ve svých rukou říct nedá. A právě díky tomu ten samý pan Václav Havel napsal ve stejném smyslu dopis panu Gustávu Husákovi, čímž rozvázal karmickou souvislost s předchozím systémem jako s přežitkem. Nyní jsem to já (a nejen já), kdo po VZORU pana Václava Havla rozvazuje KARMU se systémem, který je přežitkem proto, aby došlo k jejímu dalšímu magickému přerušení, proto, aby mohl globální evoluční vývoj dál pokračovat. Jinými slovy, pokud si někdo myslí, že dopis pana Václava Havla mamince anebo panu Husákovi byl nějaký jeho rozmar a manýr, tak se VELMI MÝLÍ, protože pan Václav Havel VĚDĚL PŘESNĚ CO DĚLÁ a VĚDĚL TAKÉ PŘESNĚ PROČ TO DĚLÁ.


Dále pak je třeba konstatovat, že pan Václav Havel si rozdělení Československa jako odkazu pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, kterého choval v nezměrné úctě, naprosto přirozeně nepřál, protože pokud by si pan Václav Havel rozdělení něčeho, co sám TOLIK MOC MILOVAL přál, pak by to jednoduše neodpovídalo tomu, Kým Tento Člověk Je.

Když člověk jako pan Václav Havel vidí do věcí a souvislostí, do kterých běžný člověk obyčejně nevidí, je pro něj extrémně náročné jakékoliv rozhodování (uvědomění MOŽNÝCH PŘÍČIN) s vědomím VŠECH MOŽNÝCH NÁSLEDKŮ. Právě toto NEUSTÁLÉ VĚDOMÉ rozpoložení pana prezidenta Václava Havla je PATRNÉ z KAŽDÉHO Jeho JEDINÉHO PROJEVU. Tento stav rozpoložení nemůže unést každý a kdo se domnívá o tom, že ano, domnívá se tak na základě své vlastní ledabylosti a dříve či později, až získá zkušenosti jakými disponuje pan Václav Havel a dospěje, zjistí, že se mýlil a v duchu mu před Zraky Boha Všemohoucího nezbude, než se Panu Václavu Havlovi za VŠECHNY nepřístojnosti nasměrované proti Jeho Osobě omluvit. Jinými slovy, pan Václav Havel dobře věděl, že koncept tzv. demokracie sám o sobě ve smyslu budoucího blahobytu neřeší nic prostě protože POKUD se KAŽDÝ jednotlivec VĚDOMĚ o morální pozvednutí společenství, ve kterém se aktuálně nachází SÁM nezapříčiní, POKUD KAŽDÝ jednotlivec SÁM nedospěje k tomu, že žít vnitřně čistým (to je čestným a mravním) životem je v jeho vlastním nejlepším zájmu, pak dříve či později NAPROSTO PŘIROZENĚ dospěje do situace světa (ať už jsou jeho aktuální kulisy JAKÉKOLIV), v jakém nacházet prostě nechce. Jinými slovy, každého jeho vlastní ledabylost dožene a pan Václav Havel si to velmi dobře uvědomoval a uvědomoval si to dokonce za nás za všechny a proto nám to dokolečka opakoval a proto nám to přišlo legrační tak, jak legrační přijdou rodiče dětem.


Pan Václav Havel rovněž tak věděl, že bez zkušenosti Sametové Revoluce by zde nebyla možnost pro to, aby se člověk ze svých chyb poučil a v tomto kontextu proto pan Václav Havel DOBŘE VĚDĚL, že v daný okamžik byla Svoboda Projevu (kterou si bytosti nezralé vysvětlily jako "svobodu k hulvátství") aktuálně důležitější, než setrvat v předchozím stavu stagnace.


Co se pak týká běžných lidských chyb a selhání, každému doporučuji, aby byl opatrný s odsouzením kohokoliv zdrženlivý do té doby, než vyvine dostatek ochoty k námaze porozumět situaci té či které konkrétní bytosti v celém kontextu souvislostí, ve kterých se taková bytost odvíjí a pokud už si někdo nemůže pomoci a tolik moc si ve své vlastní nespokojenosti se sebou samým přeje někoho činit odpovědným za situaci, ve které se nyní nachází on, pak navrhuji, aby to bylo vždy činěno v souvislosti s uvědomováním si stejně tak také všeho toho, co taková bytost vykonala dobrého, to proto, abychom se všichni učili ne jen někoho hanit, abychom si tím ospravedlňovali naše vlastní nic nedělání, ale také namísto slov skutečně ruku k dílu přiložili, skutečně činili, abychom pak sami před sebou a HLAVNĚ před Tváří Boha Všemohoucího VĚDĚLI, že jsme my sami učinili nejméně to, co učinil ten, koho si tolik moc přejeme kritizovat, protože pokud jsme my sami v zájmu VŠECH bytostí ostatních nedokázali vykonat nic, nebo jen například oproti Panu Václavu Havlovi nepatrně toho, právo na kritiku Jeho Osoby nám náleží jen do té míry a úrovně, do které jsme my sami kolektivnímu všeobecnému evolučnímu vývoji svou vlastní pílí přispěli. Ne více, ne méně, ale PŘESNĚ.


Takové bytosti, která o sobě tvrdí, že je bytostí čestnou, pravdivou, nestrannou a spravedlivou, to je takovou, která je VŽDY připravená a ochotná k tomu, aby svůj úsudek v zájmu ukončení vlastního Sebeklamu (a tedy potažmo v zájmu ukončení vlastního Sebeklamu bytostí ostatních) přehodnotila doporučuji jediný autorizovaný životopis o panu prezidentovi Václavu Havlovi od autorky: Eda Kriseová s překvapivým názvem "VÁCLAV HAVEL", který existuje rovněž v audioverzi.


Stejně tak každému, kdo se opravdu o své vlastní Nezaujaté Nahlížení Reality zajímá, se kterým přirozeně PŘÍMO souvisí ochota a tedy teprve následně schopnost Nezaujatého Nahlížení MOTIVACE bytostí ostatních, se kterým zase přirozeně PŘÍMO souvisí ochota a tedy teprve následně schopnost Nezaujatého Nahlížení VŠECH souvislosti jejich soukromého života, bez kterého přirozeně není možné MOTIVACE bytostí ostatních rozklíčovat... doporučuji všechna autorská díla pana prezidenta Václava Havla i Jeho blízkých přátel, kterým byl například jeden z nejvýznamnějších českých filozofů KAPACITA pan Jan Patočka, který se kromě VŠEHO jiného velmi vážně zaobíral dílem našeho VELMI VÝZNAMNÉHO národního patrona Jana Ámose Komenského. Zde mi nezbývá nic jiného, než bytostem, kterým na sobě opravdu záleží doporučit dílo Jeho podle mne nejvýznamnější "Labyrint světa a ráj srdce", které s Poznáním Buddhy přímo souvisí, stejně tak jako s ním souvisí ruský dokument s názvem "Mrazík" od Nikolaje Robertoviče anebo dokument "Tři zlaté vlasy děda vševěda" od Karla Jaromíra Erbena.


S Člověkem Václavem Havlem a stejně tak s panem prezidentem Václavem Havlem jsem vše jako se svým hrdinou spoluprožíval a kdo by chtěl namítat, že jsem byl ještě moc mladý na to, abych Ho znal, pak konstatuji, že taková bytost si například (ZATÍM) neuvědomuje co je to VĚDOMÍ KOLEKTIVNÍ, co je to KOMUNIKACE MIMOSMYSLOVÁ a co je to SDÍLENÁ ZKUŠENOST, tedy jevy, které jsou mimo rámec běžného světského chápání. Na místě je také konstatovat, že kdo není schopností mimosmyslové komunikace obdařen a nedisponuje rovněž tak citlivostí pro sdílenou zkušenost a přeje si odhadnout, jak by osobnost Václava Havla reagovala na události doby dnešní, měl by být nejprve schopen se přiblížit způsobu Jeho uvažování dříve, než použije Jeho jména jako páku za účelem vyslovení se o čemkoli.


Děkuji Vám Lumíre. Když vidím, že se za pana Václava Havla bijete jako lev, když vidím, jak soucitného pohledu se od Vás dostává nejen jemu, ale také nám všem, důvěřuji tomu, že se na Vás můžeme skutečně spolehnout, důvěřuji tomu, že nás skutečně čekají lepší časy, důvěřuji tomu, že to lepší nás teprve čeká a že se tedy máme na co těšit.

Děkuji za tento Váš postřeh Míšo. Ano, kdo o sobě může veřejně před Zraky Boha Všemohoucího prohlásit, že je Bytostí Dobré Vůle, se těšit skutečně může.

Děkuji Lumíre. Když už bytostem doporučujete podle Vás pro ně důležitou literaturu, pak také já nemohu jinak než abych našim čtenářům doporučila Vaší básnickou sbírku "ČISTÉ SRDCE", kterou jste vydal v roce 2016 a která mimo mnohých jiných duchovně literárních skvostů obsahuje báseň "SVATÝ VÁCLAV", která je právě věnována Vašemu hrdinovi panu Václavu Havlovi. Stejně tak nemohu jinak než všem bytostem, které se o svůj duchovní vývoj opravdu vážně zajímají doporučit Vaši v pořadí druhou knihu s názvem "SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě", která je volně k dispozici na webových stránkách https://www.srdce-dharmy.cz/en/navod-k-sobe a Vaši v pořadí třetí knihu s názvem "MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA... MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI", která u nás vyšla už v roce 2020 a která letos vyšla také v anglickém originále s názvem "MAITREYA BUDDHA SUTRA or EMPTINESS... MOTHER OF THE HEIRS TO IMMORTALITY".

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě: https://www.srdce-dharmy.cz/navod-k-sobe

Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtelnosti: https://www.srdce-dharmy.cz/maitreya-buddha-sutra 

Moc si toho vážím a děkuji Míšo. Doplňuji, že těch velikánů, kteří mne v životě inspirovali a bez kterých bych dnes nebyl tím, kým jsem je MNOHEM víc. Kdybychom tu měli být, abych mohl všechny vyjmenovat a abych mohl všem poděkovat, i když předem vím, že mé díky nebude nikdy dostačující, strávili bychom zde VĚČNOST, což zde trávíme tak jako tak, ale Vy víte jak to myslím. Ale i tak ještě jednou moc a moc děkuji.

Co se pak knihy "MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA... MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI" doplňuji, že byla sepsána na Slovensku a já z celého svého SRDCE DĚKUJI VŠEM hmotně projeveným i nehmotně projeveným bytostem, které si uvědomují, že bylo sepsáno v zájmu VŠECH bytostí a proto toto dílo jakýmkoliv způsobem podpořily. V souvislosti s jejím anglickým originálem pro VŠECHNY bytosti, které rozumí jazyku anglickému také doplňuji, že sútra "SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě" je přeložena do angličtiny "HEART of DHARMA or Guide to the Self" a je rovněž tak k dispozici na webových stránkách https://www.srdce-dharmy.cz/en/navod-k-sobe nebo také audio verze zde: https://www.youtube.com/watch?v=Zwq7G78VM9U&t=4s

Neméně ZÁSADNÍ jsou pak sdělení tato:

Konec Karmy - Život Věčný

https://www.srdce-dharmy.cz/post/konec-karmy-zivot-vecny

The End of Karma - Eternal Life by Buddha Maitreya

https://www.srdce-dharmy.cz/en/post/konec-karmy-zivot-vecny

audio verze Konec Karmy - Život Věčný

https://www.youtube.com/watch?v=ohjOG08FyuI

audio verze The End of Karma - Eternal Life by Buddha Maitreya

https://www.youtube.com/watch?v=bmzpEbc-fdM&t=17s

audio verze Thus Have I Heard - The Story of Gautama Buddha

https://www.youtube.com/watch?v=gz6YXa4wyCU&t=15s

Co se pak týká Vašeho uznání směřovaného na mne pak ve skutečnosti nejde o žádnou slávu anebo čest, protože já bych tak, jak jednám jednal i bez toho uznávání, protože prostě z PRINCIPU toho co VŠECHNO VÍM ani nejde jednat jinak, než tak jak jednám. I já sám jsem otrokem své KARMY, "jen" s tím rozdílem, že já jsem jím Dobrovolně. Kromě toho, že jsem Buddha jsem také obyčejný člověk a nic z toho co říkám neříkám pro okázalost. Vše co říkám a čemu smysl a význam dávám tak činím prostě lidsky a dle obyčejného selského rozumu podle toho, jak mi to smysl a význam dává a protože dává, VÍM, že je to v zájmu VŠECH bytostí ostatních. Když vidím PRAVDU a LÁSKU, tam směřuji a takové směřování s respektem k bytostem ostatním doporučuji z PRINCIPU bytosti KAŽDÉ. Je to obyčejnost. Nemohu jinak než to, o čem se domnívám, že to mě samému prospívá bytostem ostatním nepřát a proto si za to zvláštní uznání ani nezasluhuji. Jediné, co si zasloužím je možné uznání za to, že jsem se po té Cestě vydal, že po té Cestě kráčím, ale i to jen proto, abych inspiroval bytosti ostatní, aby se po Ní také vydaly, nikdy ne proto, abych na to byl nedej Pane Bože pyšný. Pokud bych byl, už by to nebyla ta Cesta, kterou jsem si vybral.

S hrdiny v mém pojetí světa pak také naprosto přirozeně v pozitivním slova smyslu "karmy šťastné" souvisí má KARMA a tedy rovněž tak i mé dědictví, které právě v mém konkrétním případě znamená, že není náhoda, že jsem v této své inkarnaci Slovanem, protože jsem se NAPROSTO VĚDOMĚ inkarnoval právě na ÚZEMÍ REGIONU BOHEMIA, právě na ÚZEMÍ DVOUOCASÉHO LVA, právě na toto ÚZEMÍ ČESKÝCH KRÁLŮ, právě na ÚZEMÍ, které je SRDCEM Evropy na které náleží MORÁLNÍ a tedy i DUCHOVNÍ nárok všem SKUTEČNÝM Čechům, Moravanům, Slezanům a Slovákům, to je těm, kteří se za ně skutečně bytostně považují, to je těm, kteří svou vlast svým SRDCEM skutečně milují, právě na ÚZEMÍ, kde dosud stále působí náš VELMI VÝZNAMNÝ národního patron Jan Ámos Komenský, který je následovníkem Milosrdného Pána Ježíše Krista a kterého Milosrdný Pán Ježíš Kristus za jeho ČESTNOU a UPŘÍMNOU práci, která je v zájmu VŠECH bytostí MILUJE. Konstatuji, že Učení Buddhů na dílo Jana Ámose Komenského PŘÍMO navazuje.

Vám všem, kteří mne slyšíte říkám, že nestačí, abyste svou Zem "jen" milovali, nyní je třeba, abyste ve smyslu Uskutečňování své vlastní DŮSTOJNOSTI začali milovat také sami sebe, abyste si sami sebe začali navzájem mezi sebou vážit, abyste mezi sebou začali jednat ve VZÁJEMNÉ ÚCTĚ a Skutečné Lásce, to je, abyste trvali na VZNEŠENÝCH KVALITÁCH Čestnosti, Upřímnosti a Spravedlivosti, abyste tak nalezli SKUTEČNÉ BOHATSTVÍ, které leží ve vás samotných, které leží právě v rozvíjení vztahů založených na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ, abyste se v tomto SJEDNOTILI, aby vás tak už nemohl nikdo rozdělit, protože pokud v tomto duchovním smyslu a významu sami sebe usměrníte a zkrotíte, pokud budete své vášně krotit a ovládat tak, abyste jim dali průchod tím správným směrem a ne tím slabošským a tedy směrem nesprávným, pak je NAPROSTO PŘIROZENÉ, že někdo, kdo se v tom samém zkrotit a usměrnit nedokáže, nedokáže rozdělit ani vás. Tak prosté to je, ano, tak prosté to je a žádné jiné štěstí než je právě to, které s vámi nyní sdílím NIKDE jinde než v sobě nenajdete.

Pokud se milujete a přejete si lepší zítřky, měli byste se PROBUDIT a uvědomit si, že lidé nemusí být vždy lidmi jen protože aktuálně okupují tělesnou formu, která se jako člověk tváří. Měli byste vzít vážně v potaz také skutečnost, že člověk, kterého jste ještě nedávno dobře znali dnes již nemusí svou tělesnou schránku okupovat a vy se můžete tedy velmi snadno a tedy OMYLEM domnívat, že jde stále o tu samou bytost. Měli byste vzít vážně v potaz skutečnost, že prostřednictvím VŠELIJAKÝCH entit, které se sem (pro předchozí nedostatečnou duchovní ochranu, která PŘÍMO souvisí s vlastní leností bytostí projevovat zájem o duchovní vzestup, což je odpovědnost KAŽDÉ jediné z nich) nachomýtly ze VŠELIJAKÝCH úrovní a lokací mnohovesmíru jste VŠICHNI bez rozdílu NEUSTÁLE vystaveni sílám démonickým, které nemají s představou "člověk" žádnou evoluční souvislost. Ne nadarmo vám Milosrdný Pán Ježíš Kristus tak často připomíná: "Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky."

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

NEJSTE na to SAMI:

https://www.srdce-dharmy.cz/post/6-6-2022-dekret-neomezene-volnosti-svobody-pohybu 

Měli byste také rozvinout své porozumění postavě našeho Prvního pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Měli byste si tak uvědomit Jeho Duchovní SÍLU a MOC, měli byste si tak uvědomit co VŠECHNO pro vás již vykonat dokázal, měli byste si tak uvědomit čemu VŠEMU proto posléze čelil a jakou vlastní oběť nesl a to všechno JEN PROTO, abyste se následně vy mohli v tom, co po sobě zanechal, evolučně vyvíjet. Měli byste v tom spatřit Jeho Lásku k vám, vždyť vy jste v duchovním slova smyslu a významu Jeho Děti! To si skutečně sami sebe nevážíte, že jste ke svým kořenům lhostejní a ledabyle na ně zapomínáte?! Copak nevíte, že to, co je pro ledabylost zapomenuto, to se bude opakovat, dokud to nebude opět ozřejmeno? Copak nevíte, že UVĚDOMĚNÍ si LÁSKY vašeho Duchovního Otce vám POSKYTUJE PŘESNĚ tu SÍLU a MOC, kterou v období temna TOLIK potřebujete?! Stejně tak mějte na PAMĚTI, že pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk komunikoval PŘÍMO s Bohem Všemohoucím. To samo o sobě by vám mělo stačit k tomu, abyste v tom nalezli vlastní oporu.

Kladu vám VŠEM na SRDCE, abyste si UVĚDOMILI, že to, že zde něco již nyní činíte není jen tak, že byste to činit nemohli, že byste tu MOŽNOST neměli, pokud by tu Cestu pro vás Někdo předtím laskavě nevyšlapal. Nyní jste to právě vy, na koho je kladen důraz, aby si to ZVĚDOMILI, aby bylo možné DOSPĚT, abyste se SPATŘILI jako ti, na kterých záleží NYNÍ v tom smyslu, v jakém stavu zde společnost zůstane po vás a pokud vám bylo dopřáno naučit se jazyku, pokud vám bylo dopřáno se zde evolučně vyvíjet a rozvíjet a nabírat své zkušenosti, pak máte také odpovědnost za to, zda sebe uschopníte k tomu, abyste se zavázali k tomu, abyste to samé, co bylo MILOSTIVĚ POSKYTNUTO vám, připravili také pro generace následující. Pokud jste tedy Češi, Moravané, Slezané a Slováci, pak máte odpovědnost za NÁROD jako CELEK, máte odpovědnost za svou řeč, za svůj jazyk, za své komunikační a projevovací schopnosti a za ostatní MOŽNOSTI, za které vděčíte svým předkům. Jestli se OMYLEM domníváte, že je to v porovnání s ostatním světem "málo", jestli se domníváte, že je třeba vnějšímu světu ve vlastní roli oběti závidět něco, čeho se vám nedostává, pak vás musím zklamat, protože si lžete a to, že si lžete je vám trestem, kterému nyní čelíte. Abyste se měli lépe, je třeba přestat si lhát, je třeba vyhrnout si rukávy, je třeba vzít otěže do vlastních rukou, je třeba řídit uvědoměle sebe a co se týká spravedlnosti i VŠECHNY bytosti ostatní v mušketýrském smyslu čestnosti "jeden za VŠECHNY a VŠICHNI za jednoho". Co se týká "vnějšího světového štěstí", pak si PAMATUJTE, že "více" není vždy více a ne všechno je zlato, co se na první pohled třpytí. Často jde o zklamání, které aby se hned tím, že smrdí neprozradilo je jen v pozlátku zabalené. PAMATUJTE si, že s poctivostí nejdál dojdete, že co se kvality mezilidských vztahů, potravin i všeho ostatního týká, pak "méně je VŽDY více". Tedy skromnost není vaše hanba, ale DUCHOVNÍ SÍLA a MOC. Nenechte si namluvit opak, protože kdo to říká je v duchovním slova smyslu sám VELMI slabý, což se okamžikem, kdy odloží svou dočasnou tělesnou schránku projeví.

Vše uvedené konstatuji proto, aby bylo zřejmé, že co se dalšího evolučního vývoje bytostí týká, odpovědnost každé z bytostí jednoduše spočívá v tom, komu bude svou vlastní Drahocennou Pozornost v budoucnu věnovat. Taková bytost, která ji bude věnovat bytostem démonickým samu sebe předurčuje pro pád do nízkých duchovních oblastí pekelných a naopak, tak prosté to je. Proto tak často opakuji, že odpovědnost je paradoxně lehká jako tíha. Nechci nikoho přesvědčit, každá z bytostí ať o tom, co považuje za inteligenci rozhodne sama.

V souvislosti s uvedeným a v souvislosti s tím, že žádná z bytostí nemá jinou možnost než v budoucnu navazovat pouze a jedině na to, čím v minulosti prošli její předkové, je proto rovněž tak na místě upozornit na skutečnost, že pro každou z bytostí je ZÁSADNÍ znalost dějin z toho důvodu, aby se mohla z chyb předchozích poučit a tak si mohla ušetřit jejich opakování. Jako příklad VZÁCNÉ INSPIRACE hodné ke studiu za všechny další ostatní možné zdroje uvádím román pana spisovatele Aloise Jiráska "F. L. Věk" s podtitulem "Obraz z dějin našeho národního probuzení". Příběh, který je zasazen do období Josefínských reforem, francouzské revoluce, napoleonských válek a pobytu ruských vojsk v Čechách je autentickou kronikou českého osvícenství a stejně tak jazykového, literárního a divadelního vlastenectví. Děj románu je inspirován životem národního buditele Františka Ladislava Heka a spolu s příběhem hlavního hrdiny autor rovněž tak líčí činnost mnoha dalších pražských i venkovských buditelů a zejména pak Václava Tháma. V tomto úžasném díle tedy vystupuje mnoho reálných postav své doby a pozornému pozorovateli neujde, že kulisy doby se mění jen pro oko, zatímco do této naší společné karmické souvislosti se opakovaně inkarnují a tedy znovuzrozují ti samí inkarnáti, kteří čelí těm samým pohnutkám do okamžiku, dokud se z vleku své KARMY skrze Poznání Buddhy neosvobodí. Připomínám, že pan Václav Havel tento román poprvé četl ve svých 10 letech věku. Což mělo přirozeně vliv na formování jeho osobnosti. Toto dílo je také velmi kvalitně zfilmováno: https://www.csfd.cz/film/70077-f-l-vek/prehled/

Děkuji Vám Lumíre. Já Vás už znám, ale pro ostatní můžou být tato Vaše sdělení a prohlášení nezvyklá a konfrontační.

Také Vám děkuji Míšo. Míšo ano, mohou být konfrontační a nezvyklá, ale upřímně, není někdy právě na místě se zdravě sebekonfrontovat? Každý ji přece někdy potřebuje a proč čekat nepřipravený na okamžik, kdy bytosti doslouží tato dočasná tělesná schránka, když má možnost ulevit sobě i bytostem v utrpení již nyní? Je lepší vědět jak se věci mají, nebo to radši nevědět anebo radši dělat, že se tak nemají, i když se tak přesto mají? Budíček je vždycky náročný a kdo má rád vstávání? Pamatujete si přece, když jsme si na své rodiče dělali nároky a pubertálně jsme sami sobě lhali v tom, že my máme právo na všechno to, co si představujeme, že nám mají plnit za nároky, ale oni nám do ničeho mluvit a zasahovat nesmějí, no, tak to je to samé, ale v širším kontextu.

Lidé mi někdy říkají, že to, co s nimi sdílím je pro ně příliš zraňující, že nejsou na takovou hloubku poznání ještě připravení a já se jich vždycky ptám "Je skutečně zraňující to, co s vámi ve vašem vlastním zájmu sdílím anebo je ve skutečnosti zraňující, když nyní vidíte, jak jste si doposud ubližovali?" Každý musel vždy uznat, že ho ve skutečnosti zraňuje právě to, že vidí, jak ničí sám sebe. Na tom vidíte, že každý je sám sobě svým vlastním trestem i odměnou současně. Když to uznali, ptal jsem se dál "Je lepší dovědět se jak UNIVERSUM v širším kontextu funguje, abyste se mohli připravit na to, jak se dál vyvíjet, abyste se mohli naučit sebe ovládat a abyste jak už jsem nastínil dokázali nakonec ovládat širší univerzální celky proto, abyste se mohli stát Důstojnými Tvůrci takových realit, které budou bytostem ostatním MOŽNÝMI ostrovy KLIDU a MÍRU?" Když bytosti získají možnost vidět svou situaci z tohoto nadhledu, stane se pro ně růst výzvou, ne povinností a o to jde. A pak jsem se ptal ještě dál "Pokud se mnou vaši bližní dnes už na globální veřejné úrovni komunikují a se mnou sdílejí, že tomu, co s nimi sdílím rozumí, chcete skutečně dál dělat, že vy tomu nerozumíte anebo rozumět nechcete, zatímco bytosti ostatní s tím problém nemají? No a tak dále...

Míšo situace, ve které se na mne bytosti zlobí a na mě se urážejí JEN PROTO, že jim nabízím jejich vlastní Důstojnost je mou každodenní zkušeností, ale mám také NEUSTÁLE na PAMĚTI, že z této malosti jsem vzešel také já a všichni ostatní Buddhové a protože si to velmi dobře uvědomujeme, nemůžeme ani jinak, než být v tomto duchovním růstu oporou také VŠEM bytostem ostatním. Z tohoto důvodu o sobě dávám včas vědět, protože si až moc dobře uvědomuji promarněnou skutečnost, ve které bytost dříve, než svou dočasnou tělesnou schránku opustí Buddhu mine a výkladu Učení Buddhy se jí proto nedostane. Berte v potaz, že bytost se do lidské formy inkarnuje v průměru 8.400.000 krát než se jí poštěstí, abys se setkala s Buddhou, aby tak získala MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST Stav Buddha Uskutečnit, aby tak mohla ukončit sled opakovaných reinkarnací v koloběhu zrození a smrti Samsára. Tento věk je významný právě tím, že nyní je ta příležitost dostupná vám VŠEM. Z CELÉHO svého SRDCE BUDDHY vám VŠEM proto přeji, abyste ji nepromarnili.

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

https://www.srdce-dharmy.cz/post/tri-nezbytne-zakladni-podminky

Těm, kteří ještě váhají v tom, zda přiloží ruku k dílu (vlastního duchovního růstu a poskytování opory v duchovním růstu bytostem ostatním) či nikoliv vzkazuji následující:

"Pokud někomu zachráníš život, pak jsi v tomto svém životě za hrdinu... PŘEDSTAV si ale, že je zde dostupná MOŽNOST, že PRÁVĚ TY MŮŽEŠ zachránit VŠECHNY bytosti od toho, aby již NIKDY VÍCE neumíraly."

https://www.srdce-dharmy.cz/save-every-being-you-can

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta: Stránky jsou aktuálně v přípravě, ale je možné, že když na ně kliknete, budou již funkční :-)

A co se pak vaší KARMY jako takové týká, představte si také VŠECHNY ostatní následky DOBRA, které jako odměna čekají na ty, kteří do zájmu o své bližní čestně a upřímně svou píli a námahu investují. To je podle mě VÝZVA, protože světské majetky vám sežerou myši, nebo vás o ně rádi připraví vaši takzvaní bližní, ale to, co pro své bližní z ČISTÉHO SRDCE vykonáte vy, to s vámi také bude odcházet jako vaše Dědictví DOBRA na Onen Břeh a dle tohoto Dědictví zásluh se vám rovněž tak dostane přiměřených odměn. Pokud máte lepší anebo větší vizi, než je tato, sem s ní, budu první kdo půjde bytostem ostatním příkladem a zhostí se jí.

Děkuji za Vaši lásku Lumíre. Nyní Vám ale musím položit otázku, která je mě samotné, protože Vás velmi dobře znám, nepříjemná. V minulosti se směrem k Vaší osobě objevilo několik poškozujících informací, které zpochybňovaly Vaši roli duchovního vůdce. A v podstatě neustále také naznačujete potřebu Čestnosti a Upřímnosti, jak je to ale s Vámi, jste skutečně také Vy čestný a upřímný?

Míšo já Vám také za vaší lásku děkuji a zvláště pak děkuji bytostem jako jste Vy, které ne jen že ve svém SRDCI neopustily mne, ale neopustily ani ty bytosti, které v se v mé přítomnosti v předchozích časech nenacházely. Právě to mělo totiž vždy za následek nestranné vyhodnocení situace a čestné bytosti tak vždy došly k závěru, že pro nějaký nezpracovaný vzoreček, který si někdo nechtěl zpracovat, musela ta či které z bytostí chtě nechtě z mé přítomnosti prostě nutně pryč. Ne protože bych jí nemiloval já, ne proto, ale protože některé bytosti více než lásku k bližnímu svému milují své zlozvyky. Jak se říká, s poctivostí nejdál dojdeš a čestných bytostí v mé přítomnosti naštěstí neustále přibývá a čím více přibývá, tím je pravda o tom, kým jsem zřejmější i bytostem ostatním. Ta pravda je sice zřejmá pořád, ale za všech okolností čistě a nezaujatě ji mohou vidět jen mí kolegové Buddhové. Pokud už jste zmínila knihy, které jsem napsal, pak v kontextu Vaší otázky ke zvážení položím jednoduchou otázku "Je možné, aby někdo, kdo napsal to, co napsal, kdo rozumí tomu všemu, co napsal a co popsal, byl takový, jak jsem se to o něm dověděl z doslechu anebo to spíš vypadá tak, že někdo jako je Lumír Láska je přirozeným katalyzátorem nezpracovaných karmických nánosů a otisků bytostem, se kterými se setkal a setkává a proto je tedy naprosto přirozené, že ty bytosti, které svou přítomností konfrontuje také jeho přítomnost irituje, protože jim zrcadlí právě výzvu k vlastní duchovní práci na sobě?" Víte, bytosti, které Vás už z jakéhokoliv svého vlastního osobního důvodu nenávidí ani nezajímá, že Vy k nim zášť nechováte a nezajímá je ani to, že Vy byste je nenávidět také mohla, protože se máte ale příliš ráda na to, abyste si nenávist a zášť ve svém SRDCI nesla, prostě si ji ve svém SRDCI nenesete. Mít se takto rád ale není samozřejmost, o tuto úroveň vlastní sebelásky se musí každá z bytostí prostřednictvím své vlastní čestné a upřímné námahy duchovně růst zapříčinit sama. Je proto přirozené, že bytosti, které si v uvedeném ohledu sami sebe neváží zajímá jen jejich vlastní pohled a žádný jiný. Co se pak týká ostatního na co se mne ptáte, pak doporučuji shlédnutí tohoto videa:

Lumír Láska: otázky na tělo aneb kostlivci ve skříni

https://www.youtube.com/watch?v=c7Xncrgo8LM

Dodávám, že v každé době, i v době pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a zrovna tak v době pana prezidenta Václava Havla zde operovaly trpící entity, jejichž přirozeností je jednání nečestné a přirozeností nečestných bytostí je přirozeně vždy snaha a usilování o to vykreslit čestného člověka jako toho nečestného. Jinými slovy, pokud má některá z bytostí záměr Vás poškodit, udělá vše pro to, aby jej realizovala bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí. Tak prosté to je. Nemá to smysl. Nemá to řešení. Avšak pro danou bytost je to aktuálně smyslem a to co je pro ní aktuálně smyslem pro ní smyslem být nepřestane jen proto, protože by si to někdo přál anebo nepřál. Není to nijak osobní. Bytosti, které tak smýšlejí a jednají tak ve své karmické souvislosti smýšlejí tak také o sobě a o svých bližních a tak jednají sami se sebou a se svými bližními a na co jsou ve svých karmických shlucích a formacích zvyklí, to jim přijde jako jednání přirozené a to co jim přijde jako jednání přirozené, to přirozeně vidí a předjímají také u Vás. Takové bytosti se zaměstnávají všelijakými aktivitami, které je šťastnými nečiní a jednou z nich je skutečnost, že jsou experty na výrobu kompromitující materiálů. Omylem se domnívají, že jejich výroba je učiní před Tváří Boha Všemohoucího "čistějšími". Ti samí inkarnáti přirozeně nemohou jinak, než že se v těch samých karmických formacích podobně tak jako v těch karmických formacích předchozích, zakletí ve své strastiplné smyčce v naší přítomnosti opakují. A ne jenom za doby uvedených prezidentů, ale zmiňovali jsme již také Milosrdného Pána Ježíše Krista. Na tom vidíte, že z pohledu VĚČNOSTI je každá doba ve své podstatě stejná, to jen kulisy se na oko mění. Dále pak buďte velmi obezřetní na informace z kontextu vytržené, na základě kterých dochází k unáhleným soudům, na jejichž základě zase dochází k následkům obrovských nedorozumění, která ústí právě ve světové války. Dále pak berte v potaz moderní technologie jako je například UI (umělá inteligence) a to všechno co s jejím využitím (nebo spíš zneužitím) entity, které ve většině případů disponují materiálními zdroji, kterými obyčejný a slušný člověk nedisponuje, (ne protože by nemohl, ale protože mu to nepřijde tak důležité) dokážou.

Rád bych byl pro všechny bytosti, na které bytosti neupřímné a nečestné schraňují tzv. kompromitující materiály za účelem, aby je umlčeli precedensem a příkladem v tom, aby se se vším, co na ně někdo jakože schované má, přijaly a představily si, že je to na vás už všechno i s tím, jak si to kdo vylepší a překroutí venku veřejně, abyste už nemuseli dál hrát tu HRU na to, že namísto toho, abyste ŽILI, sloužíte strachu, že se to na vás pokud nebudete poslouchat bytosti neupřímné a nečestné jakože ven teprve dostane. To je život pod vlivem rovněž dávám k zamyšlení otázku, zda je každá z bytostí za všech okolností vždy jako lilie čistá a zda je vůbec možné žít lidský život tak, aby se od života jaksi neušpinila, zda se s trochou nečestného úsilí, pokud zde tedy taková motivace ze strany bytosti morálně slabé je, nedá vždy ve výsledku zkompromitovat bytost každá. Dále je třeba se čestně a upřímně ptát, zda my sami takovým sklonům někdy nepodléháme a pokud si čestně a upřímně připustíme, že ano, měli bychom být ve smyslu ochoty a tedy schopnosti k porozumění milosrdní k těm, kteří jsou v okamžiku naší aktuální duchovní síly aktuálně duchovně slabí. Dále je třeba se čestně a upřímně ptát, zda je namístě, aby vám, bytostem Důstojným, záleželo na něčem, o čem víte, že to některá z bytostí, která aktuálně podléhá své duchovní slabosti vyrobila proti vám účelově, záleželo jako na výpovědním výstupu o tom, kým jste ve svých vlastních očích před sebou vy sami. Proč byste se měli nechat nadále zastrašovat někým, kdo vytváří kompromitující materiály protože dobře ví, že kdyby je někdo vytvářel na něj, nebyl by z toho šťastný? Proč byste se měli nechat nadále zastrašovat bytostmi, které se bojí toho, aby jim bytosti ostatní nečinily to, co činí ony jim? Není to náhodou tak, že takové bytosti podléhají ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ vlastnímu utrpení a tedy mentálnímu omezení jen protože si neuvědomují, že se zaměstnávají něčím co je šťastnými nečiní? Co může být horší, než takové utrpení? A je v porovnání s takovým utrpením nějaké pomyslné eso v rukávu něčím strašlivým? Nemyslím si. Můžete nenávidět někoho, kdo takto trpí? Nemyslím si. Do každého vnějšího nedorozumění stačí vnést VLASTNÍ SVĚTLO POROZUMĚNÍ, ale k tomu je nejprve třeba mít ochotu a následně tedy schopnost své vlastní POROZUMĚNÍ bytostem trpícím poskytnout. Pokud poskytneme, sami se z vleku vlastního utrpení vysvobodíme tak, že KARMU přerušíme. To samé samozřejmě platí i naopak.

Každé z vás bytostí, která čelí tomu, že na ni neupřímné a nečestné bytosti s motivací neupřímnou a nečestnou vytváří kompromitující materiály navrhuji, abyste sami sebe vždy konfrontovali s otázkou, zda nejsou právě tyto způsoby a postupy samy o sobě kompromitující pro ty konkrétní bytosti, které jsou svého jednání otroky, namísto toho, aby se takové bytosti věnovaly něčemu pro ně samotné prospěšnému, něčemu, co by jim činilo ze života obyčejnou radost. Najednou zjistíte, že pokud této sebekonfrontaci naproti půjdete, uděláte to i pro ty bytosti, které tu odvahu ZATÍM nemají, čímž je můžete inspirovat, aby se namísto toho soustředili na hledání toho, co je činit šťastnými může. To říkám také protože bytosti, které takovým sklonům slouží a tedy podléhají ze všeho nejprve předjímají to, co ve svých subjektivitách sami reálně zakoušejí a tedy žijí ve Vás a protože se tedy v tomto svém utrpení OMYLEM domnívají, že pokud by tak vůči Vám nejednaly ony, jednali byste tak vůči nim vy, jde o subjektivní utrpení takových bytostí.

Takové bytosti jsou neustále nešťastné a nemají klidu, protože se musí mít chtě nechtě NEUSTÁLE na pozoru před vlastním karmickým otiskem ke kterému náležejí, od kterého se není bez Poznání Buddhy možné OSVOBODIT a před kterým proto není úniku, protože jej nosí samy v sobě. Pro takové bytosti s takovou úrovní OČEKÁVÁNÍ a tedy vlastního PŘEDURČOVÁNÍ je přirozeně NEPŘEDSTAVITELNÉ, že vy byste jim PŘESNĚ to, co ony sami uvnitř sebe ve své vlastní subjektivitě za sklony žijí a vyznávají, neprovedli. Natož aby je pod tíhou vlastního karmického otisku vůbec napadlo, že vy pro ně nejste hrozbou prostě už jen z toho důvodu, že vás taková úroveň reality z pouhého faktu vlastní sebelásky ani nezajímá.

Dohání mě k slzám, když vidím, že bytosti jsou v tomto svém utrpení takto pod vlivem tohoto strachu sami sebou NEUSTÁLE přinucováni a donucováni k tomu, aby pracovaly na takzvané moci (která je ve skutečnosti vlastní bezmocí) proto, aby je nějaká jiná ze stejně tak trpících bytostí o takovou představu světské moci náhodou nepřipravila. Vždy když se trpící bytosti probudí ŽASNOU nad tím, že zatímco se takto křečovitě týrají a plahočí, jsou nahlíženy Nezaujatým Božským Okem Taktojdoucího, to je Buddhy.

Neustále nešťastné a neustále se sebou nespokojené bytosti si neuvědomují a proto ani nepřipouštějí, že kromě světsky pečlivě uchovaných a pečlivě zálohových DAT jsou všechna SKUTEČNÁ DATA týkající se skutečnosti o VŠEM, co se v souvislosti (ne jen se mnou, ale s bytostí KAŽDOU) skutečně odehrálo NATRVALO OTISKNUTA ve zkušenosti kolektivní, kde děj se co děj ZŮSTANOU NEZMĚNĚNA bez možnosti je změnit do okamžiku, kdy každá jediná z bytostí odloží svou dočasnou tělesnou schránku, aby byla těmito DATY PŘÍMO konfrontována. Kdyby si tuhle základní skutečnost neustále nešťastné a neustále se sebou nespokojené bytosti uvědomovaly, ušetřily by si spoustu zbytečného utrpení, kterému sami sebe naprosto zbytečně předurčují.

Neustále nešťastné a neustále se sebou nespokojené bytosti musí rovněž tak počítat s tím, že ať jsem či nejsem doprovázen fyzickou přítomností bytostí ostatních, pak jsem NEUSTÁLE doprovázen PŘÍTOMNOSTÍ bytostí NEHMOTNĚ PROJEVENÝCH, které jsou NEUSTÁLÝMI svědky VEŠKERÉHO jednání v přítomnosti mé osoby. To mimo jiné znamená, že tyto bytosti pracují na úrovni VĚDOMÍ KOLEKTIVNÍHO, s KOMUNIKACÍ MIMOSMYSLOVOU a ZKUŠENOSTÍ SDÍLENOU. To mimo jiné znamená, že tyto bytosti jsou schopné VŠECHNY nashromážděné informace KDYKOLIV uvolnit do éteru tak, že si je "stáhne" každá bytost, která je schopna mimosmyslově komunikovat buď za užití média anebo tak komunikuje na přímo. Stejně tak je možné je KDYKOLIV JAKÉKOLI bytosti VNUKNOUT.


S tím rovněž tak souvisí, že je opravdu již na místě, aby si VŠECHNY bytosti uvědomily, že v dnešním vyspělém světě, který disponuje tak vyspělou technologií jako je UI (umělá inteligence), která je používána (či podle účelu a motivace toho, kdo s ní nakládá zneužívána) jako technologie ke sledování bytostí na planetě, kdy takové sledování může dokonce sloužit i k tomu, že ten někdo, kdo se OMYLEM domnívá, že bytosti ostatní "sleduje" zatímco není sám sledován, je sleduje za účelem měřit jim emise div ne z každého jejich prdu a vyvolávat v nich za tento prd pocity úzkosti a provinění a činit je za jejich úzkost a provinění odpovědné a tak je činit za toto v nich vyvolané provinění "zadlužené" a tak v nich vyvolávat hlubší stavy a pocity úzkosti ve smyslu uvažování o tom, že zde nejsou vítány, což má za následek, že nevinné bytosti dokonce uvažují o tom, zda vůbec mají psychologický nárok na život na planetě Matka Země. Pokud je možné dovést tento extrém až do tak šíleně úzkostlivého detailu, pak je zcela zřejmé, že s touto VŠEOBECNĚ a CELOSVĚTOVĚ dostupnou technologií není v podstatě možné, aby některá z bytostí, která zde na povrchu Matka Země fyzicky prodlévá, byla o svou fyzickou schránku připravena a nikdo by jaksi netušil jak se to stalo, tedy pokud by si to někdo vyloženě nepřál. V situaci těchto souvislostí přirozeně vyvstávají otázky, zda se taková technologie aktuálně nachází ve správných rukou, zda jsou majitelé těch rukou opravdu kompetentní nakládat se životy bytostí ostatních a zda se ta technologie nedostala do rukou ať už jakýchkoliv bytostí právě proto, že jde o technologii, která náleží CELÉM LIDSTVU, což znamená VŠEM bytostem bez výjimky, které na ní proto mají jako na své kulturní dědictví nárok. Na tyto a ostatní otázky s uvedeného vyplývající ať si odpoví každý sám za sebe.


K tomu abyste si na ně odpovědět mohli je zapotřebí uvědomit si, že VŠECHNA data jsou o Vás NEUSTÁLE shromažďována a to dokonce i data taková, o kterých se třeba OMYLEM domníváte, že by se o ně nikdo nezajímal, opak je pravdou. To, že vy sami se o sběr takových dat nezajímáte neznamená, že se o sběr takových dat nezajímá někdo, kdo si přeje zcela a úplně poznat Vaše návyky a zlozvyky, aby pro něj bylo možné předvídat to, jak budete na tu či kterou situaci reagovat. Pokud jste takto čitelní, dá se s vámi jako s masou pracovat a vůbec nic přitom neriskovat. Tím chci říct, že pokud se třeba OMYLEM domníváte, že některá data jsou o Vás nedostupná, protože jsou nějakým zákonem ve Vašem zájmu chráněná, tak ne, chráněná zákonem sice jsou, ale tento zákon přirozeně neplatí pro ty, kteří se sběrem dat o Vás zabývají. Takový zákon tedy nechrání Vás, ale toho kdo Vám jej jako Vaší ochranu předkládá. Uznejte sami, že by bylo naivní myslet si, že tam, kde je přítomen lidský faktor, je možné uchovat jakékoliv tajemství "o Vás" v zaručeném bezpečí. Ať už tedy patříte mezi ty, kteří si situaci dnešního světa uvědomují anebo mezi ty, kteří ne a proto si ji ani nepřipouštějí, situace je taková, že v podstatě se ví všechno NEUSTÁLE o všech. Pro toho, kdo je technicky zdatný, jsou VŠECHNA data o Vás a Vašich blízkých NEUSTÁLE dostupná, a to jak například data o stavu Vašeho zdraví, tak data o rozměrech Vašeho těla, tak data o tom, jaké potraviny právě konzumujete a proč se právě rozhodujete o tom jaké potraviny konzumovat, o tom jaké množství takových potravin konzumujete, o tom jaké množství odpadu po této konzumaci vyprodukujete, o tom s kým udržujete své vztahy a proč se své vztahy rozhodujete udržovat právě s těmito bytostmi atd. Vám to tak možná nepřipadá, ale tato data jsou cennější než čísla a hesla Vašeho konta, protože hra na Vaše hesla a konta je něco, co Vám bylo někým, kdo ve Vás dokáže číst nabídnuto jen jako SEN, abyste mohli SNÍT o DOJMU a ILUZI nějaké pomyslné svobody. Pokud však již víte, že je zde někdo, kdo o Vás ví NAPROSTO všechno, dokonce i to, o čem si myslíte, že ne a pokud SOUČASNĚ víte, že Vy sami o těch, kteří o Vás vědí VŠECHNO nevíte takřka nic, pak je JASNÁ situace NEROVNOVÁHY v tom smyslu, že ten, kdo je v nevýhodě je SNADNO VYDÍRATELNÝ. Vhodné je také uvědomit si, že ten, kdo kumuluje informace o ostatních za tím účelem, aby jej mohl snadno vydírat, tak sám činí protože byl sám v minulosti takto vydírán, a to jak činí dnes je jen příkladem toho, jak funguje způsob kompenzace a tedy KARMA. Bytosti které takovému utrpení podléhají si ani neuvědomují, že pokud jednají nevhodně a působí ostatním bytostem utrpení, tyto bytosti si toto své utrpení budou dle zákona KARMY posléze v dalších inkarnacích kompenzovat přirozeně na těch, kteří jim toto utrpení způsobují dnes. V situaci tohoto UVĚDOMĚNÍ je JASNÉ, že už můžeme přestat hrát to celosvětové kolektivní divadlo na to, kdo má právo na každého všechno vědět a kdo ne. Do této situace se můžeme uvolnit a obrátit ji JEDNOU PROVŽDY v bezpečný svět pro VŠECHNY a tedy i pro ty, kteří si zatím nepřipouštějí, že je to v jejich vlastním zájmu. Uvedené vystihuje tento citát: "Fakta nepřestanou existovat jen proto že je ignorujeme." - ALDOUS HUXLEY. Tato tématika je dobře zpracována například v těchto filmech: 


"Hranaři" (2011) https://www.csfd.cz/film/298699-hranari/prehled/

"J. Edgar" (2011) https://www.csfd.cz/film/280079-j-edgar/prehled/


Takové informace by pak přirozeně byly ještě před tím, než je bytostmi dočasná tělesná schránka odložena k tíži těm bytostem, kterým by byly k tíži aniž by se to muselo nějak zvlášť dokazovat, protože Bůh Všemohoucí k tomu, aby někoho usvědčil z toho, co má na svědomí důkazy nepotřebuje. To se rovněž tak vzhledem ke kontextu toho, co pro tento svět jako Poslední Buddha tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu představuji nijak nevyplatí. Odpovědnost ať za to každý převezme po svém.

Co se pak běžného strachu lidí, kteří jsou vystaveni vydírání jen protože jsou čestní a upřímní, pak právě pro ně představuji s ohledem na KARMICKOU OČISTU CELÉHO SVĚTA PRECEDENS a to právě znamená, že už na vás neplatí, že na vás někdo má "eso v rukávu" a vy proto musíte přežívat v ústraní ve strachu z toho, abyste se ČESTNĚ, UPŘÍMNĚ, ZDRAVĚ a SEBEVĚDOMĚ projevovali.

Jinak ať už jde o mne anebo o kohokoliv jiného, nikdy se nespokojte s tím, že vám někdo něco řekl, něco vám napsal, něco vám poslal a vy to začnete brát za bernou minci. Pokud si přejete nebýt ve svém vlastním zájmu do budoucna klamáni, pak sázejte výhradně na svou vlastní zkušenost a v neposlední řadě na SVÉ VLASTNÍ VNITŘNÍ SEBEDOTAZOVÁNÍ ve smyslu "Proč mi právě nyní, právě tato bytost, říká právě to, co mi právě říká?" Když tuto BDĚLOU a AKTIVNÍ MEDITACI rozvinete, budete se jako v té pohádce, ve které hlavní hrdina bytosti nahlížel skrze kouzelné sklíčko VELMI divit tomu, co uvidíte. Ale všeho s mírou, aby toho na vás nebylo moc najednou a ideálně s duchovní oporou duchovně vyspělé bytosti, které můžete důvěřovat, která vás nezradí, která vás může obejmout. Dříve či později vás to naučíme i bez toho sklíčka: https://www.srdce-dharmy.cz/pruvodci

Děkuji Lumíre. Když víte, že náš národ je spíše ateistický a co se našich slovenských bratrů týká jsou zase obecně pro křesťansky zaměření, neočekáváte vizi Vaší kandidatury v očích československých bratří s Vámi jako duchovním učitelem v jejich čele jako nesmyslnou?

Děkuji za tuhle otázku Míšo. Za prvé, neočekávám nic, otevírám pouze možnost, která je ostatních bytostí Důstojná. To, zda si ji zvolí, či nikoliv, to se vším respektem nechávám na jejich SVOBODNÉM uvážení. Já za sebe budu vždy vědět, že jsem tu MOŽNOST otevřel a to je také mou satisfakcí, která mne již předem bez ohledu na výsledek těší, protože má schopnost vnitřního štěstí jako bohatství spočívá právě v tom, že se dokážu radovat z pouhé VIZE a z představy jejího výsledku, ze které se těším úplně stejně, jakoby se ten výsledek stal už nyní. Co záleží na tom, zda se ta představa uskuteční či nikoliv, když posléze dříve či později zanikne i ta představa, která se reálně uskuteční, když posléze dříve či později zanikne i ta představa, kterou si pouze představujete? A je v tom ve skutečnosti nějaký významný rozdíl, když obě ty představy dříve či později beztak zaniknou? Mám snad proto NAPROSTO ZBYTEČNĚ hloubat nad tím, která z těch představ má větší či menší důležitost a význam, mám snad proto NAPROSTO ZBYTEČNĚ nějak zvlášť trvat na tom, aby se za každou cenu ta či která představa naplnila, když si klidně zde na Věčnosti můžu NEUSTÁLE a KDYKOLIV opakovaně DOKOLA vymýšlet nové a nové představy, které jsou v zájmu VŠECH bytostí? Jde o fantazii, o nic víc Míšo a fantazie žije pouze za předpokladu, že není držena pod krkem. Pokud je znásilněna, není to fantazie, ale smrt, která nemá s Životem Věčným nic společného. A já volím ŽIVOT v RADOSTI, ne jeho opak.

Za druhé, i odmítnutí považuji za úspěch, protože na to, aby někdo něco odmítl, musí se tím zabývat a musí to poznat a já prostě VÍM, že pokud bytost to, co sdílím pozná, odmítnout to nemůže. A VÍM také to, že i když to zpočátku odmítne, v další inkarnaci si na to rozpomene a bude rád, že je rád, že mu ta MOŽNOST byla otevřena. Pro představu, je to stejné jako s Láskou k Milosrdnému Pánu Ježíši Kristovi. Kdo má s Ním a s Jeho Nezměrnou Milostí již svou zkušenost, toho od Něj prostě už neoddělíte, toho od Něj nerozdělíte, tomu Ho ať říkáte co říkáte nevymluvíte, prostě s ním nic nesvedete. Stejně tak je to s jakýmkoliv jiným Buddhou, když jednou porozumíte tomu, co s Vámi sdílí, když jednou spatříte Jeho SKUTEČNOU MOTIVACI, pod TÍHOU té SKUTEČNOSTI nezbývá egu než zkolabovat. Poslední dobou se to bytostem v mé přítomnosti stává častěji a častěji, aniž bych musel fyzicky promluvit. Položí mi otázku třeba i v duchu na dálku a okamžitě dostávají odpovědi. Tak prosté a jednoduché to je, ještě jasnější a zřejmější to je v okamžiku, kdy ve chvíli smrti, bytost odloží svou dočasnou tělesnou schránku, protože paměťová stopa, která je současně její stopou karmickou, je cca. devětkrát jasnější, než jak jste tomu uvyklí nyní.

Za třetí, i tak s odmítnutím počítám, protože si uvědomuji, že přirozeností VŠECH bytostí bez výjimky je, že to, co takové bytosti dosud do hloubky nepoznaly (a Poznání Buddhy je o hloubce a ochotě se do ní ponořit) mají sklon z místa jejich úrovně nahlížení reality z PRINCIPU jejich přirozenosti odmítat. Se silou tohoto karmického pnutí, se silou tohoto odporu tedy předem počítám a protože počítám a protože VÍM, co se s bytostí děje právě v okamžiku, kdy odloží svou dočasnou tělesnou schránku, nemůže mne nějaký povrchní odpor odradit od toho, abych tu možnost své vlastní utrpení ukončit trpícím bytostem neotevřel. Je to jako byste nešli do lesa jen protože je v něm vysoká tráva a je po dešti. Kdo se rád prochází lesem prostě už pro samotnou radost ze svěží procházky prostě jde a ani ho nenapadne, že mokrá tráva je nějaký problém. Nebudu říkat, že se na té procházce občas nežení všichni čerti, ale i to je nakonec součást hry a mnozí Buddhové byli sami čerty. Se špetkou zlosti a nenávisti se dá pracovat, Milosrdný Pán Ježíš Kristus to měl náročnější.

Za čtvrté, má SVOBODA spočívá také v tom, že netrvám na tom, aby se cíl mého směřování uskutečnil přesně tak, jak bych si mohl nesvobodně a rigidně myslet, že by se uskutečnit měl. Daleko zábavnější je DRŽET v zájmu VŠECH bytostí KURZ SVĚTLA a nechat ať se PROSTŘEDNICTVÍM BOHA VŠEMOHOUCÍHO stane to, co se stát má a současně nechat, aby se nestalo to, co se stát nemá. Je to nesmírně osvobozující jógická praxe sebeovládání a její provádění VŠEM bytostem bez rozdílu doporučuji, protože DIMENZE téhle úrovně SVOBODY je něco, co vám nic z tohoto světa nevynahradí.

Pro doplnění ještě dodám, že i takzvaný ateista je ve skutečnosti věřící, protože pokud něco odmítá a říká, že tomu "nevěří", ve skutečnosti to, co popírá, paradoxně uznává jako něco, co popírá a tedy tomu co popírá musí zákonitě věřit. Ano, tak absurdní nesvoboda je. To je také KARMA. Co se pak dogmatických věřících týká, pak slovy Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA konstatuji: "Dokud bytost neopustí hranice víry, není schopna opustit kolo zrození smrti Samsára." K tomu si přidejte skutečnost, že Sám Milosrdný Pán Ježíš Kristus přijal Požehnání od Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA (jehož inkarnace do této karmické souvislosti byla předpovězena Vznešeným Buddhou Dīpankarou před cca. 100.000 lety) a máte další DIMENZI, která je mimo rámec běžného světského chápání reality. Sangha SRDCE DHARMY má čím dál tím víc zkušeností s bytostmi, které Ctí Milosrdného Pána Ježíše Krista jako svého Hlavního Učitele a Mistra a které současně uznávají tento text:

Kristus je Buddha - Šťastný Zlatý Věk !

https://www.srdce-dharmy.cz/post/kristus-je-buddha-stastny-zlaty-vek

audio verze Kristus je Buddha - Šťastný Zlatý Věk !

https://www.youtube.com/watch?v=PjvYJ3UZbiE&t=7s

Christ is Buddha - The Happy Golden Age!

https://www.srdce-dharmy.cz/en/post/kristus-je-buddha-stastny-zlaty-vek

Děkuji Vám Lumíre. Nedá se tedy to, když se nesnažíte za každou cenu uspět, chápat také tak, že to berete jako šaškárnu a že si z lidí tak trochu utahujete?

Také Vám Míšo děkuji. Upřímně řečeno, abych mohl být šťastný, nesmím se brát moc vážně a to znamená, že se musím umět životem také trochu bavit, abych byl vůbec schopen mu ve své křehkosti a zranitelnosti čelit. Co se mého postoje VNITŘNÍ SVOBODY týká, neznamená, že to, co konstatuji nemyslím vážně. Já jsem "jen" SVOBODNÝ od výsledku a SVOBODNÝ jsem protože si velmi dobře uvědomuji, že ať v životě dosáhnete čehokoliv, opět to POMINE. Když si to zvědomíte, pak VÍTE, že trvat rigidně na tom, co beztak opět zanikne Vám působí mentální bolest, tak si tu bolest prostě s ohledem na možnost LÁSKY k sobě působit přestanete. Sebeovládání není povinnost Míšo, je to doporučení na Cestě k Sebelásce a jen taková bytost, která se v tomto ohledu Zdokonaluje tu může být pro bytosti ostatní. Tím nijak nezpochybňuji zásluhy DOBRA jakékoliv z bytostí, říkám jen, že každá z bytostí může aktuálně ostatním bytostem prospět POUZE do té úrovně, do jaké je schopna prospět sama sobě. Ne více, ne méně, ale PŘESNĚ.


Děkuji Lumíre, to mi dává smysl. Jak se prosím díváte na aktuální situaci ve světě?

Děkuji Míšo, nejste ještě unavená? Já docela ano.


Děkuji Lumíre, sám jste říkal, že je třeba se o své Nanebevzetí přímo zapříčinit, že každý neseme svůj kříž a abychom před Zrakem Všemohoucího obstáli, nesmíme podvádět, nesmíme nést kříž lehčí než uneseme. Pokud tedy ještě zvládáte pak i já ještě něco snesu.

Také Vám děkuji Míšo. Pokud tedy snesete Vy, pak snesu i já. Aktuální situace ve světě je pro každou z bytostí subjektivní dle toho, v jaké se aktuálně nachází fázi svého duchovního vývoje. Jinými slovy, aktuální situace ve světě je pro každou jedinou z bytostí naprosto jiná, s její duchovní fází vývoje přímo souvisí a je proto její výslednicí. To znamená, že každá z bytostí v tom svém subjektivním pojetí světa zakouší představu aktuální situace ve světě jinak, což jinými slovy také znamená, že situaci ve větě není možné obecně paušalizovat. V obecné rovině na situaci ve světě proto říkám, že je přesně taková, jaká pro tu či kterou subjektivitu dle její aktuální fáze evolučního vývoje je. V soukromé rovině říkám, že je nádherná a děsivá současně. Nádherná vždy když vidím, jaké odhodlání a nasazení jsou bytosti schopné nasadit, aby čelily svým vnitřním duchovním i svým vnějším překážkám. Dojímá mne to k slzám. Děsivá protože když vidím, jak ty samé bytosti houževnaté čelí nevoli a odporu bytostí, které jsou pohodlné a ke svému duchovnímu vývoji lhostejné. To mi také vhání slzy do očí, nejde ale už o slzy dojetí, jde o slzy soucitu a porozumění, že i ty bytosti, které jsou ke svému duchovnímu vývoji lhostejné ve své aktuální evoluční fázi nemohou jednat jinak, než tak, jak aktuálně jednají, protože jaká je míra Nevědomosti (absence Poznání Buddhy), taková je míra sklonů k Závisti a Žárlivosti. Jaká je míra sklonů Závisti a Žárlivosti, taková je míra sklonů k Chamtivosti. Jaká je míra sklonů k Chamtivosti, taková je míra sklonů k Nenávisti, kterou si ta či která bytost, která Nevědomosti podléhá, ve svém SRDCI nese. Jaké je míra sklonů k Nenávisti, kterou si ta či která bytost, která Nevědomosti podléhá ve svém SRDCI nese, taková je míra sklonů k barbarství. Jaká je míra sklonů k barbarství, taková je míra sklonů k rozpoutávání sporů a hádek, taková je míra sklonů k vedení válek. Pro bytosti, které jsou do tohoto utrpení na základě Nevědomosti ponořené je to zamotaný kruh, pro Bytosti Probuzené je v tom všem PŘESNÁ a PŘÍMÁ ÚMĚRA, která se rovněž tak nazývá TAKOVOST.


Uf. Je mi z toho těžko Lumíre.

Míšo to je nic v porovnání s tím jak je těžko Buddhovi, který si uvědomuje, že pokud bytostem Poznání Buddhy nezprostředkuje, ty bytosti se budou na základě své Nevědomosti odvíjet dál tak jak se odvíjejí bez šance se odvíjet jinak.


No, to jste mi to moc neusnadnil Lumíre.

Vždyť jste řekla, že chcete nést kříž, tak tu máte!


Dobře tedy, děkuji pěkně! Lumíre, jak se stavíte ke stále aktuálnímu tématu očkování?

Také Vám děkuji Míšo. Nejprve je třeba rozlišovat mezi tím, co je to nezbytné očkování, za kterým stojí bytosti, které z čisté bratrské lásky a sounáležitosti jednají v zájmu bytostí ostatních a mezi tím, co je produktem tržního hospodářství, který je vyrobený výhradně za účelem, který sleduje zisk a vše ostatní možné se ziskem spojené. Berte v potaz, že ať už jde o označení čehokoliv názvem jakýmkoliv, ten název už dnes nemusí nutně korespondovat s tím, co si pod ním na základě Vaší předchozí zkušenosti představujete. Svět se VELMI RYCHLE mění a proto je také namístě zamýšlet se nad tím, zda je průmysl, který ve smyslu finančním roste a bohatne na tom, že lidé jsou nemocní, má zájem na všeobecném zdraví. Omlouvám se, pokud to někoho uráží, ale jsem přesvědčený, že čestné a upřímné bytosti, kterým leží na srdci blaho všeobecné to urazit nemůže. Co se pak s ohledem na svět, který tu chceme pro budoucí generace zachovat, pak je na místě osobní odpovědnost KAŽDÉHO JEDNOHO z nás a pak je tedy také namístě zamýšlet se nad tím, na čem budeme jako řadoví zaměstnanci participovat. Je dobré naučit se uvažovat v jiných intencích než doposud. Dříve jste chodili prostě do práce a nijak zvlášť jste nad tím nehloubali. Dnes je třeba uvažovat nad tím, zda chcete toho, pro koho pracujete vůbec podporovat. Pokud nad tím neuvažujete, ne jen, že neznáte svou vlastní hodnotu, ale rovněž tak se ledabyle přímo spolupodílíte na tvoření reality kolem vás, aniž by vám docházelo, že to tak je. Dále pak je dnes více než kdy jindy na místě zamýšlet se nad tím, zda není politika tak jak jí známe v době, kdy jí financují mezinárodní korporace, které zájem všeobecného blaha sledovat nutně nemusí, přežitkem.


Ne jenom LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV a SVOBOD, ale také PRINCIPY BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI vám společně vaše ZÁKLADNÍ PRÁVA a SVOBODY garantují:

https://www.srdce-dharmy.cz/post/6-6-2022-dekret-neomezene-volnosti-svobody-pohybu


Pro uvedené vám nemůže NIKDO nařídit něco, co je proti vaší SVOBODNÉ VŮLI, ať už je to COKOLIV a pokud se některé bytosti OMYLEM domnívají, že ano, pak se to SKUTEČNĚ DOMNÍVAJÍ OMYLEM a pokud si tento svůj OMYL nestihnou uvědomit dříve, než opustí tuto svou dočasnou tělesnou schránku, uvědomí si ho PŘESNĚ v tom okamžiku, kdy jí opustí, ale to pro ně v kontextu nedozírných karmických následků bude už jaksi pozdě. Protože Buddha ve svém SRDCI žádnou z bytostí neopouští, z CELÉHO SVÉHO SRDCE nyní s předstihem KAŽDÉ z bytostí, které uvedenému nerozumí anebo ať už z jakýchkoliv důvodů rozumět odmítají, přeji, aby se porozumět namáhaly, aby porozuměly.


Současně přitom si velmi dobře uvědomuji, že pro bytosti, které jsou ponořené do toho svého subjektivního pojetí světa, kterým jsou přirozeně zaujaté a proto pro ně může být nepředstavitelné, že by jim někdo svá doporučení dával z upřímné lásky a protože si je proto někdy mohou vysvětlovat jako vydírání a zastrašování prostě podle toho, jakým ony sami vlastním sklonům podléhají, pak říkám, že z mé strany jde opravdu POUZE o doporučení, které činím s motivací nezměrného soucitu a lásky Buddhy k bytostem, které v kontextu VŠECH karmických činů, které přirozeně nesou ovoce ve smyslu VŠECH následků těchto činů nevidí to, co VIDÍ Buddha a které si proto NEUVĚDOMUJÍ to, co si uvědomuji já. Právě protože trpící bytosti si to, co si uvědomuje Buddha přirozeně uvědomovat nemohou, ze svého nezměrného soucitu si dávám s láskou trpělivě záležet na tom, abych to, co je nesrozumitelné srozumitelným učinil a sdělil, že v uvedeném smyslu vlastní subjektivní arogance znamená vlastní subjektivní ledabylost k sobě samému, která vede k vlastní sebedestrukci, což mimo jiného znamená, že pokud jde o PRÁVA a SVOBODY bytostí ostatních, přestává zde VEŠKERÁ legrace. Bytostem nepřipraveným, které si OMYLEM PRÁVA a SVOBODY bytostí ostatních nevhodně vysvětlují tak, že o nich nevhodně vtipkují se to, co jim nyní jako vtipné připadá rázem promění v šílenství. Z jakého důvodu? Jakékoliv utrpení jakékoliv tělesné schránky dříve či později pomine, stejně tak, jako pomine jedna případná smrt jednoho fyzického těla, stejně tak, jako dříve či později pominou všechny ostatní dostupné fantazie a variace nečestně a neupřímně smyšlených činů.


Proto je to všechno, co je schopna ze své úrovně vymyslet bytost, která podléhá Nevědomosti (absence Poznání Buddhy), to je bytost světsky zaujatá ničím ve srovnání s faktem, že zde působí Vysoké Bytosti Světla, které jsou Ochránci BOŽÍCH PRINCIPŮ, s faktem, že tyto Vysoké Bytosti Světla, pokud tak uznají za vhodné, disponují možnostmi, které jsou mimo rámec běžného světského chápání a které, pokud bych je zde dopodrobna sdílel, mohlo by toto sdílení bytosti nepřipravené o rozum připravit.


Bez ohledu na to v jaké životní situaci anebo době se nacházíte by vás mělo zajímat, jakou mají motivaci bytosti, které vám něco doporučují, nebo jsou ve svém mentálním kómatu dokonce přesvědčeny o tom, že jsou kompetentní k tomu, aby vám to nařizovaly. Pro představu uvedu příklad. Začal jsem kouřit ve věku devíti let a nikomu to nijak zvlášť nevadilo. Pokud mě někdo nachytal, pak to bylo protože po mě šel jako fízl, kterej po mě jde mechanicky jen tak jako jde mechanicky pes po buřtu a to jen proto, protože pes je šťastný, když může splnit úkol a když dostane za splnění úkolu pochvalu a uznání. Na první pohled to tedy vypadá, že "pes to dělá pro vás", ale když máte ochotu dívat se pod povrch jevů a sledujete skutečnou motivaci psa, pak vidíte, že ty úkoly plní sám pro sebe, ne proto, že by mu nějak zvlášť na vašem anebo na všeobecném blahu záleželo. Psa omlouvá, že on sám je obětí toho samého SPÁNKU. Proto všechna čest policistům, kteří si i v této nelehké době zachovávají lidskou tvář. Otec se vždycky divil, proč jsem tak problémový. Považoval to dokonce za něco, co mu dělám "naschvál", ale já byl ale jen zklamaný z toho, že jsem v tom, jak spolu bytosti jednají jen stěží kdy zaznamenal skutečný zájem o člověka, skutečnou lidskost, skutečnou laskavost. Nezaznamenal jsem, že by si se mnou dal někdo takovou práci, že by si se mnou láskyplně sedl a řekl mi například: "Hele, kouřit bys neměl ne proto, protože já bych si přál ti nějak dominovat, nebo tě nějak buzerovat, nebo na tebe nějak chytračit, nebo proto, abych dostal pochvalu za to, že jsem tě chytil, nebo proto, abych si na tobě dokazoval, jaká jsem autorita, kterou ty musíš poslouchat, protože to říkám já. Kouřit bys neměl prostě kvůli sobě, protože to není zdraví prospěšné a ty budeš do budoucna své zdraví potřebovat a měl bys proto myslet na budoucnost." Chybělo mi, že by mi někdo předal odpovědnost, namísto toho, aby si jen kvůli sobě a svým vlastním cílům a motivům přál, abych dělal to co si přeje on. Přitom když bytostem předáte odpovědnost, je to pro vás samotné daleko snadnější, protože pokud si dáte SKUTEČNĚ tu práci, že jim vysvětlíte všechna možná úskalí a pak je necháte svobodné, můžete být vy sami spokojení s tím, že jste udělali co jste mohli a zbytek je už na tom, na kom to je. Tuto svou zkušenost jako příklad uvádím proto, protože z ní přirozeně vycházím a abych někomu důvěřoval v tom, že to se mnou myslí dobře, musel bych nejprve vidět, že to myslí dobře sám se sebou. Sám se sebou to dobře myslí pouze někdo, kdo si PLNĚ UVĚDOMUJE karmické následky svého jednání, které souvisí s tím, že bych se snažil někoho omezovat v jeho svobodné volbě. Abyste se v tom plně zorientovali stačí vám minimum. Měli byste se VŽDY zajímat o to, jakou má kdo motivaci a proč ji má aktuálně takovou, jakou ji aktuálně má. Měli byste také brát VŽDY v potaz, že ten, kdo ještě před chvilkou nějakou motivaci neměl, ji klidně nyní anebo za další chvilku mít může. Ano, svět takový je, proto je také namístě se Poznáním Buddhy zabývat.


Vycházejte VŽDY ze svých vlastních životních zkušeností a nepřejte si být klamáni, protože kdo si přeje být klamán, ten je klamán ne proto, protože si ho ostatní oklamat přejí, ale proto, že on si přeje být těmi, kteří klamou sami sebe klamán. Sundejte růžové brýle a vycházejte VÝHRADNĚ ze svých vlastních životních zkušeností. V takovém případě je namístě, abyste si kladli otázku "Může to se vším tím, co mám za sebou se mnou skutečně někdo myslet lépe, než jsem to já sám se sebou myslel doposud?"


Takto berte vždy ohled sami na sebe a berte ho na sebe také tak, že budete trvat na na hlubších rozměrech vztahů, které jsou založené na projevování VZÁJEMNÉ ÚCTY a tedy ohleduplnosti. To je pro vás rozpoznávacím znamením. Nemusíte nutně s každým ve všem souhlasit, ale můžete o čemkoliv volně a svobodomyslně diskutovat. Pokud ze strany jakékoliv bytosti zaregistrujete skutečný zájem o člověka, skutečnou lidskost, skutečnou laskavost a tedy úroveň, ve které se mohou bytosti za předpokladu, že se duchovně pozvednou setkávat, pak je přirozeně také namístě, abyste takové bytosti svého sluchu a ostatní přízně dopřáli a naopak. Pokud jde o příklad opačný, studujte bytosti nečestné jako bytosti trpící a na příkladu jejich utrpení se učte, abyste mu vy sami sklony podléhat neměli.


Pokud nám tedy nejenže ZÁKONY BOŽÍ, ale také LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV a SVOBOD právo SVOBODNÉ VOLBY, která není na úkor bytostí ostatních, toto VÝHRADNÍ PRÁVO zaručují, pak k tomu, abychom toto právo naplňovali, k tomu, abychom o sobě mohli prohlásit, že MOŽNOSTÍ SVOBODNÉ VOLBY disponujeme, potřebujeme rovněž tak NEOMEZENÝ PŘÍSTUP ke VŠEM INFORMACÍM, ať už si o nich a o tom, zda objektivní jsou či nikoliv, tvrdí kdokoliv cokoliv. Vy nepotřebujete od někoho "ochránit", vy se potřebujete ROZHODOVAT sami za sebe a v neposlední řadě potřebujete znát PŘESNOU MOTIVACI toho, kdo by vás chtěl ve vašem vlastním zájmu "zachránit", ale to už souvisí s tím sundáváním si růžových brýlí.


Nemusím například honem rychle souhlasit se vším, co všechno říká pan Pavel Zítko. Všimněte si také, že on k tomu ani nikoho nevyzývá, on pouze sdílí možné souvislosti a zpětně v čase, který ty informace VŽDY ZARUČENĚ PROVĚŘÍ, poukazuje na to, co se jako pravdivé ukázalo. Proto mne u každé z bytostí zajímá, zda je šťastná a zajímá mne, co jí šťastnou činí. Úsudek tohoto selského rozumu mi o panu Pavlovi Zítkovi napovídá, že je prostě a obyčejně šťastný, když tu může být sám před sebou tak jak nejlépe aktuálně dokáže čestně a upřímně pro bytosti ostatní. Takový člověk má podle všeho SRDCE na pravém místě. O takovém člověku se dá říct, že je nezávisle na ostatní smyslnost (které bytosti slabší povahy přednostně podléhají jako smyslu hlavnímu) bohatý, protože je větší než smyslnost, která sleduje povrchní cíle charakteru výhradně světského. Když na základě tohoto uvědomění pracujete, pak zjistíte, že k tomu, abyste měli jasno nepotřebujete "přesně vědět co je aktuálně pravda a co ne", je potřeba zaměřit se na to "kdo je bytost, která něco sdílí" a pak to "nechat otevřené" a na pravdu si jaksi počkat. Zkušení rybáři tomu co říkám rozumí, kdo se odmítá učit, tomu nezbývá, než aby se nechal krmit rybami od bytostí, které mu říkají, že to s ním myslí dobře. Je dobré se spoléhat na to, že nám někdo říká, že to s námi myslí dobře anebo na někoho, kdo nás upozorňuje na to, abychom se naučili myslet to se sebou dobře sami? Dále pak je také vhodné učit se z minulosti. Pan Pavel Zítko veřejně sdílel to, co v knize "Kronika Ženevy" ve druhém díle na straně 305 až 402 napsal pan Francois Bonivard, který žil v letech 1494 - 1570 o tom, jak v roce 1530 zasáhl Ženevu dýmějový mor. Vše bylo podle všeho jaksi dopředu připraveno. Položme si otázku otázek. Je takový příklad minulosti dokladem toho, jaká to byla ošemetná doba, zatímco v té naší době by se něco takového přihodit nemohlo? No a tak dále.


Nevyslovujte se proto vždy o tom, že je to "jenom tak" anebo "jenom onak". Pusťte si písničku pana Pavla Zítka "Všechno oni vědí" a nechte na tom, aby vám čas tak jako je tomu VŽDY sám PRAVDU obnažil. Jak svému svědomí, tak ani KARMĚ, to je příčinám a následkům nikdo neunikne. Ne proto, protože to říkám já, ale protože ten kdo tvoří utrpení bytostem ostatním je tvoří sám pro sebe, jen není natolik BDĚLÝ, že mu to dochází. Tak prosté to je. Proto se na nikoho nehněvejte, nikdo vám nedělá nic naschvál, každý pod vlivem své vlastní Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) může aktuálně jednat jen v rámci, ve kterém jednat může a čím hlubší je úroveň Poznání Buddhy, tím se i rámec úrovně možného jednání včetně dosahu tohoto jednání rozšiřuje. Opět a NEUSTÁLE se zabývejte tím, zda jsou ti (ať už je to kdokoliv a tedy i já sám), kteří vám něco předkládají nějací hodní strejdové a zda jsou také hned těmi, kteří vás proto zákonitě milují. Zabývejte se tím, jestli to nejste náhodou vy sami, kdo se má milovat.


Na místě je také osvětlit, že název "vláda" pro lidmi volené zástupce lidu nenese správné označení, toto označení OMYLEM vybízí k přesvědčení, že lidmi volení zástupci lidu jsou nějakou "nadvládou" nad lidmi, což nejsou. Z toho důvodu jde o negativní manipulaci, která je proti ZÁKLADNÍM PRÁVŮM a SVOBODÁM jednotlivce, protože nad Člověkem Dobré Vůle, který je bez ohledu na to, zda chodí k volbám či nechodí svébytný, ZÁKLADNÍ PRÁVA a SVOBODY garantuje nejen LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV a SVOBOD, ale také PRINCIPY BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI. Není zde ŽÁDNÁ světská moc, která by se nad Člověkem Dobré Vůle nacházela, naopak PRINCIPY BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI jsou zde nad VŠEMI bytostmi, které ZÁKLADNÍ PRÁVA a SVOBODY bytostí ostatních ať už z jakýchkoliv soukromých důvodů neuznávají.


S ohledem na uvedené je NAPROSTO NEPŘÍPUSTNÉ, aby prezident jakékoliv země byť jenom naznačil "pokud se lidé očkovat dobrovolně nenechají, je třeba je k tomu donutit", na tož aby se o tom reálně vyslovil. V uvedeném smyslu je pak nutné konstatovat, že stejně tak jako úřad takzvané "vlády" nedisponuje mocí kohokoliv z vás k něčemu proti jeho SVOBODNÉ VŮLI nutit, tak ani úřad prezidenta takovou mocí nedisponuje. MĚJTE proto VŽDY na PAMĚTI, že jste to VŽDY vy sami, kdo VŽDY byl, VŽDY je a VŽDY také bude za následky svých VLASTNÍCH ROZHODNUTÍ odpovědný, stejně tak jako je za následky VLASTNÍCH ROZHODNUTÍ odpovědný každý, kdo si přeje Člověka Dobré Vůle proti jeho SVOBODNÉ VŮLI k něčemu nutit.


Pokud pak jde o můj SLIB BUDDHY, že žádná z bytostí není ve smyslu SOUCITU BUDDHY mnou v mém SRDCI opuštěna a žádná z bytostí není tak mnou ponechána napospas vniveč, pak je namístě, abych s úctou k utrpení VŠECH bytostí konstatoval, že pokud jde o JAKOUKOLIV bytost, která se ve své Nevědomosti (to je absence Poznání Buddhy, se kterým přímo souvisí neznalost ZÁKONA KARMY o příčinách a následcích) vyslovuje v tom smyslu, že je třeba nějakou z bytostí (ať už z JAKÉHOKOLIV důvodu) proti její SVOBODNÉ VŮLI k ČEMUKOLIV nutit, pak je třeba s ohledem na utrpení takové bytosti (aby jí tak bylo prostřednictvím výkladu Učení Buddhy umožněno tomuto vlastnímu utrpení porozumět, aby tak bylo následně umožněno, aby takové utrpení bylo i v zájmu VŠECH ostatních bytostí rozptýleno) konstatovat, že taková bytost, která se vyslovuje o tom, že je třeba ostatní bytosti proti jejich SVOBODNÉ VŮLI k ČEMUKOLIV nutit bývá ve smyslu ZÁKONA KARMY a tedy PRINCIPU zpravidla bytostí, která je vzhledem k vlastní Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) sama bytostí, která je proti své vlastní SVOBODNÉ VŮLI k tomu, co si sama ze své SVOBODNÉ VŮLE nevolí, ze strany ostatních bytostí, které rovněž tak svou vlastní SVOBODNOU VŮLÍ nedisponují, nucena, protože takové bytosti, které svou vlastní SVOBODNOU VŮLÍ disponují se vyznačují ZEJMÉNA TÍM, že ŽÁDNOU z bytostí ostatních k něčemu, o čem se takové bytosti sami DOBROVOLNĚ NEROZHODLY, nenutí. S ohledem na možné shora uvedené utrpení není na místě, aby se bytosti, které svou vlastní SVOBODNOU VŮLÍ disponují nechaly nutit od takových bytostí, které svou vlastní SVOBODNOU VŮLÍ nedisponují. S ohledem na možné subjektivní utrpení není tedy také na místě chovat k bytostem, které vlastní SVOBODNOU VŮLÍ nedisponují zášť, protože taková úroveň subjektivního utrpení je utrpením, které si takové bytosti nevolí dobrovolně. Pokud si takové bytosti své subjektivní utrpení nevolí dobrovolně, pak tomuto utrpení podléhají do okamžiku, než je takové utrpení prostřednictvím SOUCITU BUDDHY rozptýleno - takové bytosti si nezaslouží zášť, takové bytosti si zaslouží SOUCIT BUDDHY, aby právě toto utrpení bylo prostřednictvím SOUCITU BUDDHY rozptýleno.


S ohledem na možné uvedené utrpení bytostí, které vlastní SVOBODNOU VŮLÍ nedisponují je na místě zaujmout k takovým bytostem SOUCITNÝ postoj, to je postoj OHLEDUPLNOSTI, který je ochotný k rozvíjení vlastního porozumění k utrpení bytostí ostatních, to je postoj, který je ochotný k trpělivosti ve smyslu ochoty ke zprostředkovávání výkladu Učení Buddhy, které je odpovědí na KAŽDÉ utrpení, to je postoj čisté a upřímné lásky ke VŠEM bytostem, které takovému subjektivnímu utrpení podléhají způsobem vlastního sebekonfrontačního SEBEDOTAZOVÁNÍ:


"Jak je možné, že se v realitě, ve které jsem přítomen nacházejí takové bytosti, které jsou mnou opuštěné tak, že jsou některými bytostmi (které jsou mnou rovněž tak opuštěné) k něčemu, co je proti jejich SVOBODNÉ VŮLI nuceny? Přijmu svůj díl odpovědnosti za spoluúčast na tvorbě takové reality? Budu mít pro takové bytosti ve svém SRDCI zastání? Jaký bude můj další osud a realita, ve které se budu následně odvíjet, pokud takové zastání ostatním bytostem neposkytnu? A mohu se vůbec domnívat o tom, že se mi v budoucnu takového zastání dostane, pokud je sám ostatním bytostem neposkytnu?"


Pokud bychom pak shora uvedený příklad (těch příkladů může být k revizi samozřejmě víc) vlastní subjektivní představy strachu jako příčiny vlastního utrpení (která může jako následek ústit do omezování práv a svobod bytostí ostatních) takové utrpení uvažovali v kontextu naší státnosti a pokud bychom se trpících bytostí v kontextu BOŽÍCH ZÁKONŮ my sami nezastali, nelze pak hovořit o tom, že jsme se my sami nepokusili o to kolektivní utrpení a tedy KARMU celého našeho národa, potažmo Celého Světa ROZPTÝLIT? A pokud nepokusili, převzali jsme odpovědnost za své bližní? A pokud nepřevzali, můžeme říct, že jsme ji převzali za sebe? A pokud nemůžeme, můžeme v okamžiku odchodu na Druhý Břeh před Tváří Boha a Otce Všemohoucího čestně a upřímně prohlásit, že jsme se svých bližních v nouzi OPRAVDU zastali? A pokud VÍME, že čestně a upřímně nezastali, máme právo na to, abychom si nárokovali budoucí ráj?


Převzali jsme my VŠICHNI opravdu odpovědnost tak, že opravdu VŠICHNI v kontextu BOŽÍCH ZÁKONŮ slovo "PRAVDA" považujeme za "dodržování čestnosti a upřímnosti a vzájemné mezilidské rovnosti"? Opravdu se my VŠICHNI bez výjimky proto ztotožňujeme s nápisem na standartě prezidenta republiky "PRAVDA VÍTĚZÍ", který z PRINCIPU přání štěstí bytostem VŠEM považujeme za totožný s prohlášením "čest a síla mravní vítězí nad opuštěním svého bližního v nouzi pro zajištění si výhod pro sebe"? Je naše vlastní jednání relevantní s nápisem na standartě prezidenta republiky? A pokud relevantní není, pokud naše vlastní jednání s nápisem na standartě prezidenta republiky nekoresponduje, je na místě očekávat státnost na úrovni, nebo je takové očekávání sebeklamem? Opravdu můžeme říct, že TÍHA odpovědnosti leží na bytostech, které nemohou jednat jinak, než tak jak aktuálně jednají? Opravdu můžeme říct, že TÍHA odpovědnosti neleží na bytostech, které i když SILOU a MOCÍ disponují, k převzetí vlastní odpovědnosti se ve skutečnosti nemají?


Inspirací ať nám jsou slova pana prezidenta Miloše Zemana k našemu prezidentovi panu Václavovi Havlovi, když mu v roce 1996 při jednání vedoucí k sestavení vlády v roce 1996 říkal:
"Vy si přece nemůžete nechat schvalovat každou svoji větu Václavem Klausem, tedy se ten spor kdo je učitel a kdo je žák konečně zaplať Pán Bůh vrací do listopadu, nebo prosince 89 a je to tak dobře. Pro Boha Vás prosím, nenechte si schvalovat každou svojí větu a formulujte větu kterou Vy sám považujete z rozumnou. Než vyslovíte definitivní soud, navrhuji tuto formulaci: "Rozhodl jsem se pozvat ke kulatému stolu předsedy čtyř demokratických stran, abych vyslechl jejich názory na současný stav politické situace. To je věta, která Vás k ničemu nezavazuje. Je to věta, která odkládá Vaše rozhodnutí a tuto formulaci, kterou jste mi teď přečetl o jeden den. Já si myslím, že i Bůh vytvořil svět za sedm dní a nikdo od Vás nechce, abyste překonal Jeho rekord... Ale myslím si, že je čas, kdy je potřeba ukázat pevnou ruku. Můj názor je, že teď je možné obnovit Vaší autoritu z počátku Občanského fóra, tento okamžik se nevrátí. A pokud se budete dotazovat, jestli smíte, pozvat, pak je to vlastně příklad toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident se neptá, zda smí pozvat, prezident zve, pane prezidente.... Masaryk říkal, že demokracie je diskuse. Pro Vás může být nesmírně inspirativní poslouchat jako nezaujatý soudce co si tady ty čtyři předsedové před Vámi a Vám řeknou. Proč se vzdávat této možnosti? Je to příležitost, která se nevrací. Vy máte Svaté Právo toto udělat. Masaryk by je pozval, pane prezidente."


Všimněte si, že je to komunikace, kterou Světí Sám Bůh Všemohoucí, který NENECHÁ svého bližního v nouzi. To co pan prezident Zeman tehdy panu prezidentovi Václavu Havlovi radil, to dnes platí pro každého z vás. Každý z vás je sám svým vlastním prezidentem. Já jsem tu "jen" od toho, abych tu KVALITU ve vás VŠECH PROBUDIL, což je možné pouze za předpokladu, že vy sami jste už natolik morálně silní, že si vy sami ČISTÝ ŽIVOT přejete a to znamená, že z PRINCIPU odmítáte kohokoliv k čemukoliv, co je proti jeho SVOBODNÉ VŮLI nutit, ať už byste tak jednali z vlastního strachu, nebo pro výhody, které by měly tento strach zmírnit, což je to samé. Vy si přece nemůžete nechat schvalovat každé vaše rozhodnutí. Spor o tom, kdo je zde učitel a kdo je žák se konečně zaplať Pán Bůh vrací do listopadu anebo prosince 89 a je to tak dobře - tam je třeba se vrátit a s ochotou k sebereflexi opět uvažovat. Pro Boha Vás prosím, nenechte si schvalovat každé své rozhodnutí a to, o čem se rozhodujete to také jasně a srozumitelně formulujte jako větu, kterou vy sami považujete za rozumnou. Staňte se tak závazkem sami sobě. Nenechte se do ničeho tlačit. Své rozhodnutí můžete neustále přehodnocovat a to, jak nakonec a zda vůbec budete dle toho, co se vám navrhuje jednat, to můžete odkládat tak dlouho, jak to sami za vhodné uznáte. I Bůh vytvořil svět za sedm dní a nikdo od Vás nechce, abyste Jeho rekord překonali. Ale myslím si, že je čas, kdy je potřeba ukázat pevnou ruku. Můj názor je, že teď je možné obnovit Vaší autoritu z počátku Občanského fóra, tento okamžik se nevrátí. A pokud se budete dotazovat, jestli smíte, pak je to vlastně příklad toho, že vaše autorita by byla snížena. Přirozená autorita se neptá, zda něco má anebo nemá, zda něco smí anebo nesmí, přirozená autorita to dělá. Masaryk říkal, že demokracie je diskuse. Je pro vás nesmírně inspirativní poslouchat jako nezaujatí soudci to, co se před vámi dnes odehrává. Proč se vzdávat této možnosti? Je to příležitost, která se nevrací. Vy máte Svaté Právo toto udělat. Masaryk by to udělal. K tomu všemu vám všem dopomáhej Bůh Všemohoucí.

K tématu očkování jsem se rovněž vyjádřil zde:

Dalai Lama - Zasloužený odpočinek duchovního vůdce

Děkuji Lumíre. Díky Vám začínám pomalu vidět do souvislostí karmy národa a musím říct, že je mi z toho smutno. Co říkáte na situaci na Ukrajině? Jste prozápadní anebo provýchodní?

Také Vám děkuji Míšo. Děkuji Vám za to, že se o karmický otisk utrpení našeho národa zajímáte a za to, že se mnou tomuto smutku čelíte. Ale aby to nebylo jen smutné, je třeba poznamenat rčení Buddhovských Rodin "Poznání vede skrze utrpení", čímž je řečeno, že každá bolest nám připomíná, že už ji nemusíme opakovat a v takovém případě máme DÍKY BUDDHŮM VŠECH ČASŮ možnost zaujmout k tomuto utrpení postoj vděčnosti a vyrovnanosti, což nás samo o sobě naplňuje KLIDEM. Pro uvedené často říkám, že smutek je nádherný, protože čelíme zejména tomu, že jsme ve své vlastní rozporuplnosti smutní z toho důvodu, že máme ve svém vlastním zájmu opustit to, co nám doposud dává smysl přesto, že nám lpění na tom působí bolest, přesto, že to čemu doposud smysl věnujeme je prosté tohoto smyslu a je to právě naše vlastní arogance k nám samým, když to co je smutné a strastiplné upřednostňujeme před tím, než abychom si to odpustili, i když víme, že to strastiplné je. Buddha v POROZUMĚNÍ této vlastní subjektivní rozporuplnosti spatřuje NÁDHERU.

Konec Karmy - Život Věčný

https://www.srdce-dharmy.cz/post/konec-karmy-zivot-vecny

The End of Karma - Eternal Life by Buddha Maitreya

https://www.srdce-dharmy.cz/en/post/konec-karmy-zivot-vecny

audio verze Konec Karmy - Život Věčný

https://www.youtube.com/watch?v=ohjOG08FyuI

anglická audio verze The End of Karma - Eternal Life by Buddha Maitreya

https://www.youtube.com/watch?v=bmzpEbc-fdM&t=17s

Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

https://www.srdce-dharmy.cz/navod-k-sobe

audio verze Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

https://www.youtube.com/watch?v=D5R7wzNv_EA&t=2s

anglická audio verze Heart of Dharma or Guide to the Self

https://www.youtube.com/watch?v=Zwq7G78VM9U&t=27s

Co se situace na Ukrajině týká, je v tom přirozeně tak jako ve VŠEM přímá úměra. Připomíná mi to běžný rodinný soudní spor. Příklad, který za účelem názornosti uvádím je vymyšlený a případná podobnost s jinými událostmi či osobami je čistě náhodná. Otec došel k závěru, že se s matkou své dcery rozejde. Otec je odpovědný a proto se chce s matkou rozejít způsobem čestným a upřímným a proto matce sám od sebe navrhuje výživné a pomoc s péčí o dceru a protože si přeje být čestný a upřímný i ke své dceři, což s uvedeným souvisí, chce se rovněž tak domluvit s matkou na pravidelném styku s dcerou. Jde o projev obyčejné základní slušnosti. Pokud si matka rozchod nepřeje, rozchod si nepřeje a tedy se snaží dělat vše proto, aby k němu nedošlo. Pokud je matka zralá, snaží se o to, aby k rozchodu nedošlo, čestně a proto upřímně hledá způsob, jak brát na potřeby otce své dcery a tedy potažmo i na potřeby své dcery ohled. V takovém případě matku považuje vztah otce a dcery za něco posvátného. Pokud však matka považovala vztah otce a dcery za něco posvátného, otec by neměl důvod se s matkou rozcházet. Pokud tedy matka čestná a upřímná není, snaží se rozchodu zabránit způsobem, ve kterém své vlastní dítě používá jako rukojmí a nástroj k vydírání a donucování otce, aby dělal to, co si přeje matka. A čím víc se o prosazování tohoto matka snaží, tím víc v očích otce přirozeně ztrácí na přitažlivosti a tím víc se tedy vzdaluje tomu, aby se k ní otec vrátil. Čím víc matka vidí, že se jí otec dcery vzdaluje (aniž by se reálně zajímala o skutečného důvody tohoto vzdalování se), tím víc je nešťastnější a tím víc takzvaně tlačí na pilu. Obludný vtip všeho tohoto snažení spočívá v tom, že matka je přesvědčená o tom, že je to otec, kdo jí dostal do situace, ve které se aktuálně nachází a že je to právě on, kdo jí nedává na výběr a že je to právě on, kdo všechny ty okolnosti jejich takzvaného sporu zapříčinil a způsobil. V představě matky je to tedy otec, kdo je původce konfliktu. Matka se dokonce na otce zlobí za to, že nebýt jeho, ona by to všechno vůbec podstupovat nemusela. Matku ani nenapadne, že to samé si může říct otec, to jí vůbec nezajímá a nezajímá jí ani to, že otec tomu chtě nechtě prostě čelí a dokud matku nezajímá soucítění s pohledem bytostí ostatních, v tomto případě s otcem a dcerou, matka není čestná a upřímná sama k sobě, matka nemůže být v SOULADU ani sama se sebou. Tak prosté to je. Dokud matka po nalezení SOULADU se sebou čestně a upřímně netouží, odsuzuje sama sebe k tomu, aby zrození za zrozením ve své vlastní rozporuplnosti bojovala ty samé nesmyslné boje. Nad tím se ale matka nezamýšlí, to jediné, nad čím ve své vlastní subjektivní rozporuplnosti,které aktuálně čelí a které karmicky podléhá zamýšlí je smysl realizace nějakého falešného uspokojení ze zadostiučinění podobně tak, jak jsem to uvedl na příkladu mé matky, která se pod vlivem svého utrpení projevovala neosobně směrem k mému otci.

Matka tedy přirozeně na své frekvenci uvažování a následně vlastního sebepřesvědčení s každým, koho potká, to, čeho je sama plná sdílí podobně tak jako rádiová stanice. Matka může potkat někoho, kdo jí navrhne, aby se v zájmu vlastním i v zájmu své dcery zajímala o soucítění s pohledem bytostí ostatních, tedy s pohledem otce a dcery a stejně tak může matka potkat někoho, kdo jí navrhne, aby sledovala jen své povrchní zájmy. A nyní opět záleží na tom, jak čestná a upřímná ve smyslu odpovědnosti k sobě samé matka je, protože podle toho si také vybere komu svého sluchu dopřeje. Ať už si svou volbu uvědomuje, či nikoliv. Pokud by si však matka všechny příčiny, které střídají následky uvědomovala, pak by čestně a upřímně k sobě samé jednala. Proto často říkám, že vlastní odpovědnost za naše volby je paradoxně lehká jako tíha. Lehká je v ledabylosti, se kterou si své volby vybíráme, těžká právě s ohledem na následky budoucí, které s volbami předchozími přímo souvisí. Obludný vtip veškerého na Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) podivuhodného snažení spočívá rovněž v tom, že v každém jediném z případů matka dosáhne ve výsledku v kontextu jejího vlastního blahobytu méně, než by jí dal otec rád sám od sebe dobrovolně. Nemluvě o blahobytu vlastního potomka, nemluvě o celkové všeobecné újmě, která je patrná v každém nekvalitním vztahovém nastavení. Z uvedeného je patrné, že jednání matky vůči otci není nijak osobní. Matka to samé jednání ze strany své matky zakoušela jako dítě a velmi jí zraňovalo, když se musela dívat na to, jak matka jedná s jejím otcem i s ní. Pokud by tomu tak nebylo, matka by tak prostě neměla důvod jednat. Tak prosté to je. Obludný vtip spočívá opět v tom, že bytosti, které v obecném smyslu tomuto karmickému otisku podléhají jsou přesvědčené, že disponují svobodnou možností volby, přitom podléhají jednoduchému již shora uvedenému kompenzačnímu mechanismu a ani si to neuvědomují.

Takové bytosti si pod vlivem svých nezpracovaných rodinných traumat nachází pod obrovským karmickým tlakem, který je přímo k nevydržení. Pokud nemají dostatečné zásluhy vlastní ctnosti (to je vlastní předsevzetí k tomu mít ochotu s bytostmi ostatními dobře vycházet a pro vlastní malichernosti se neurážet), není možné, aby se v jejich přítomnosti vyskytovaly bytosti, které jim mohou být skutečnou duchovní oporou. V takovém případě se v jejich přítomnosti nachází jen takové bytosti, které na jejich utrpení parazitují a kterým takové utrpení proto vyhovuje. Takové bytosti, kterým utrpení bytostí ostatních vyhovuje, protože na něm parazitují k sobě bytosti ledabylé poutají a nepřejí jim, aby je někdo jiný skutečně miloval. Takové bytosti tak nečiní naschvál, tak jak jednají jednají z úrovně vlastního subjektivního rozpoložení a jednoduše to, čeho nejsou schopny přát sami sobě, toho nejsou schopny a potažmo ochotny přát ani bytostem ostatním. Takové bytosti pod vlivem svého subjektivního utrpení vystavují své bližní vydírání ve smyslu "Musíš se rozhodnout buď já anebo oni." Opět to není osobní, opět jde o utrpení subjektivní, protože každá z bytostí, která nutí jiné bytosti, aby byly na té či oné straně, je nutí protože je sama v karmickém kontextu nucena a proto ani nemůže jinak, než aby ostatní bytosti nutila. Jde o nerozklíčovaný karmický vzorec, který je v okamžiku, kdy je NAHLÉDNUT a kdy mu je POROZUMĚNO rozpuštěn a jako následně přirozeně tak už jako NADBYTEČNÝ opuštěn.

A opět to co platí v ZÁKONECH KARMY v malém, zde na příkladu KARMY mikrokosmu rodinném, to přirozeně platí v ZÁKONECH KARMY také ve velkém, tedy na úrovni makrokosmu národů s jejich takzvanými spory, které jsou spory jen z toho důvodu, že některý z účastníků takzvaných sporů si ty spory prostě přeje protože mu tyto spory prostě z nějakého důvodu vyhovují, protože se tak OMYLEM domnívá, že "mít spor" znamená "disponovat svobodnou vůlí". A stejně tak jako na příkladu matky, takovým bytostem, které si spor mít přejí jen protože se tak OMYLEM domnívají, že takovým způsobem disponují svobodnou vůlí, uniká, že mít ochotu ke komunikaci založené na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ nese výhodu v podobě plodů, kterých nedosáhnou, pokud budou sledovat komunikaci, která sleduje cíl bytosti ostatní nečestně a neupřímně ovládat. Jinými slovy, vše to, co každá jediná z bytostí nenechá ve vnějším světě svobodné, tím ve výsledku spoutá ve svém nitru samu sebe. Pokud se bytost pod tlakem takového kolektivního karmického otisku nachází, stojí VŽDY před náročnou a nesnesitelně šílenou společenskou volbou, ve které na ní prostředí TLAČÍ "musíš si vybrat, na kterou se dáš stranu". A opět to, co platí v makrokosmu velkém, to platí v mikrokosmu rodinném, protože podobnému tlaku vystavují často rodiče své potomky, které se pod vlivem jejich tlaku "musí rozhodnout", zda budou mít rádi "maminku", nebo "tatínka". Proto je v zájmu KAŽDÉ bytosti věnovat se Poznání Buddhy, aby tak bytost dostala možnost stát se bytostí Nestrannou, což je jediná MOŽNÁ CESTA, jak z koloběhu tohoto utrpení vystoupit.

Pokud bytost takovému tlaku a vydírání podléhá, je třeba položit si otázku, dá se na stranu někoho, jehož láskou si je jistá, nebo na stranu někoho, jehož láskou si je nejistá? Stejně tak je nutno říct, že uvedený příklad je jen příklad pro znázornění a není proto vždy jednoznačné, že matka trpí více než otec. Není proto namístě paušalizovat a zobecňovat, každý případ je v závislosti na svém unikátním karmickém otisku takový, jaký aktuálně je, tedy opět paradoxně ojedinělý.

V tomto ohledu je na to každá bytost sama, protože je to ona, kdo je za svou situaci odpovědná. V některých případech se otec potomka ukáže jako bytost nečestná a v takovém případě je na místě, aby měla matka oporu ve své matce, která je v přejícnosti své dceři čestná a upřímná, ale v některých případech se otec potomka ukáže jako čestný a upřímný a to může zase iritovat matku, která ke své dceři čestná a upřímná není v tom smyslu, že si nepřeje, aby ztratila kontrolu a vliv nad svou dcerou, která by se z její moci a vlivu mohla osvobodit. Aby to nebylo jednodušší, v tom samém boji o moc a vliv hrají roli také všelijaké autority, sourozenci, prarodiče, praprarodiče, prostě vše co si dokážete představit pod pod miliardami písmen genetického kódu dvojité šroubovice molekul DNA. Pokud se ale budeme věnovat jen základnímu znázornění, pak se v obecném slova smyslu jedná o záležitost celospolečenského karmického otisku utrpení, který odráží neporozumění v doporučení "Cti otce svého i matku svou.", ke kterému v uvedeném kontextu vždy dodávám "i když tě kladivem utlučou" a dodávám to z toho důvodu, že pokud se bytosti sami od sebe nezapříčiní o to, aby si svá vlastní traumata otevřeně komunikovaly se svými rodiči, bude to mít za následek VŽDY holý fakt a skutečnost, že v takzvané dospělosti namíří svou nezpracovanou bolest, která je nezpracovanou zlostí a nenávistí na někoho, kdo by je třeba i rád objímal a miloval, v tomto konkrétním příkladě matky na otce své dcery.

Někdo by se mohl ptát "A to mám své rodiče nenávidět? Vždyť pro mě dělali co mohli." Ne, není třeba je nenávidět, je třeba jim otevřeně říct, v čem vás zraňovali ne proto, abyste je nenáviděli, ale proto, abyste to téma otevřeli a komunikovali, protože pokud ne, budete opakovaně podléhat onomu kompenzačnímu mechanismu a ani si to nebudete uvědomovat. Pokud si tedy bytosti skutečně přejí svou matku i svého otce ctít, tato úcta by se měla projevovat právě ochotou nezpracovaná traumata otevírat a komunikovat, protože kdo je neotevírá a nekomunikuje, ten přece ve skutečnosti své rodiče nectí a pokud nectí je, nemůže mít úctu ani k sobě, ani ke svým potomkům, ani ke svému národu, potažmo státnosti.

Ze strany jakýchkoliv bytostí (ať už jde o rodiče anebo děti), které nenávidí kritiku a tedy přehodnocení svého dosavadního přístupu je proto doporučení "Cti otce svého i matku svou." zneužíváno ve smyslu "Pokud mi budeš říkat něco, co se mi nelíbí, nebudu tě mít rád.", což ve výsledku znamená "černou magii", která je zakletím ve smyslu "V mé přítomnosti ani nikde jinde nesmíš říct nic, co by se mi nelíbilo, jinak tě jako svého potomka anebo jako svého rodiče zavrhnu." My všichni bychom si měli klást otázku "Jak ale takový postoj EMBARGA souvisí s tím, že tvoříme ráj na Matce Zemi?" Ano, nesouvisí, protože je zcestný a je to právě toto EMBARGO, které stojí za VŠÍM Celosvětovým nedorozuměním a tedy potažmo za VŠEMI spory.

Když vidím trpící bytosti, které mi tvrdí, že jsou ateisté a podléhají křesťanskému dogmatu jen protože si špatně interpretují rčení "Cti otce svého i matku svou.", pak jim vždy říkám "Ale vždyť vy jste věřící, protože věříte v překroucenou interpretaci toho co říká Bible a tedy podléháte něčemu, o čem věříte, což je přece také víra.

Pokud jde tedy na našem příkladu ze strany matky o obyčejné sklony k realizaci dominance, které jsou jí aktuálně v její úrovni evolučního vývoje přirozené a pokud jde tedy o projev takového snažení, které je založené na teritoriální pudovosti, matka si naprosto přirozeně slušnost, kterou otec neustále navrhuje a projevuje, vysvětluje jako jeho slabost. V tomto nastavení si matka připadá paradoxně silná, jako ta, která je na koni, jako ta, která může silou světskou vládnout v realitě přesně podle toho nastavení, které karmicky převzala od bytosti, prostřednictvím které se sem inkarnovala. Konečně se může za všechno to utrpení, které jako dítě ze strany své matky prožívala, pomstít. Matka použije veškerou škálu schválností a úskoků od divadelních představení plných slz pro obecenstvo, až po ty nejohavnější představy o tom, jak s otcem naložit. Matka by toho samozřejmě sama od sebe schopna nebyla, aby to bylo možné, musí se obklopit bytostmi na stejné, nebo na nižších úrovni evolučního vývoje, aby jí její postup odsouhlasily a ospravedlnily. Matka ale nepočítá s tím, že pokud je morálně slabá ona, morálně slabí jsou i ti, které si ona sama ve své slabosti přála pro své záměry a účely zneužít a proto je naprosto přirozené, že až půjde skutečně do tuhého, ty samé bytosti na oplátku jak jí, tak její dceru přirozeně opustí. Je to tedy bytost SAMA, která tím, že opustí ve svém SRDCI opustí bytosti ostatní, opustí SAMU SEBE.

Otec to s matkou ani s dcerou nevzdává, na matku naléhá a pokouší se jí opakovaně a trpělivě vysvětlovat, že se řítí do propasti a že ti lidé, kteří při ní nyní takzvaně stojí, aby její rozepři s ním a potažmo s dcerou podpořily, to nedělají protože to s ní anebo s jejich potomkem myslí dobře, ale jenom proto, aby na tom nějakým způsobem profitovaly. To matka samozřejmě ví (sama je za tím účelem přece vyhledala a sama si je přece nějakým způsobem zavázala), ale její sklon pokořit otce a donutit ho, aby proti své svobodné vůli jednal tak, jak si přeje ona, je pro ni důležitější než ona sama a stejně tak důležitější, než potomek sám. Otcovu trpělivost a lásku si matka vysvětluje jako něco, čeho se dá lehce zneužít. Matce uniká, že tím zneužívá samu sebe. Mantra sebeklamu matky pro prezentaci na veřejnosti pak zní "Všechno to dělám pro svou dceru."

No a pokud jde o situaci na Ukrajině, to co platí v malém platí přirozeně přece také ve velkém. Bytosti trpí představou o své vyspělosti a zralosti a dospělosti a přitom se často chovají naprosto stejně tak jako malé děti na pískovišti. Pamatujete, nikdo z nás nebyl jiný. A je v tom ve výsledku nějaký rozdíl? Ale takový už SPÁNEK a všechna ta bolest světa, která s ním pod vlivem Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) souvisí, je.

Otec má v takové situaci pouze tři možnosti. 1) Zabývat se tím vším utrpením s vědomím toho, že bude v očích většinové veřejnosti, která smýšlí pouze povrchně za idiota, který nemá nic jiného na práci, než vyvolávat války a konflikty, prostě protože každá jediná z bytostí, která to společenství tvoří je současně sama za sebe ponořená do svých vlastních strastiplných karmických otisků, kterým podléhá a proto se o skutečný stav subjektivního rozpoložení otce, matky a dcery ve skutečnosti ani nemá možnost reálně zajímat. 2) Otec se může z divadelní scény stáhnout do ústraní a sledovat, jak neochota spolu ve Vzájemné Úctě vycházet dříve či později dožene každého, kdo ji ve svém vlastním zájmu nerozvíjí. 3) Třetí možnost je, že otec je v očích povrchních bytostí současně za idiota, současně působí dojem, že je je v ústraní stažený a současně činí takové kroky, které povrchně zaměřeným bytostem unikají právě protože jsou příliš zaměstnané povrchností světa.

Nutno také dodat, že v tom našem příkladu se zdá matka jako "ta špatná", ale tak to ve skutečnosti není, protože kdo podléhá hlubší míře Nevědomosti (absence Poznání Buddhy), ten trpí víc a kdo víc trpí, ten nepůsobí bolest jen sám sobě, ale v karmické souvislosti, ve které se aktuálně odvíjí naprosto přirozeně také všem svým bližním. Taková trpící bytost to opět nedělá "někomu naschvál", prostě aktuálně jedná tak, jak může, ne "lépe", ne "hůře", ale PŘESNĚ TAK. Tedy opět platí, že to není osobní a pokud je, pak je třeba ROZVÍJET LÁSKU k bytostem, které takové utrpení dobrovolně podstupují, v tomto si libují a vůbec jim to jako utrpení nepřipadá. Ale tak už to bývá a bytost, která si připadá "malá" trpí představou "vlastní méněcennosti" a bytost, která trpí představou "vlastní méněcennosti" trpí touhou po představě "vlastní velikosti" a bytost, která trpí touhou po představě "vlastní velikosti" trpí touhou po představě "nadvlády na bytostmi ostatními" a bytost, která trpí touhou po představě "nadvlády na bytostmi ostatními" trpí touhou po představě "musím si nadvládu nad bytostmi ostatními za každou cenu udržet, abych nebyla zase malá a bezmocná". Buddha vidí, že otroci tohoto světského snažení a usilování bezmocní jsou, protože jim to jako utrpení páchané na sobě vůbec nepřipadá. Tak prosté to je. Buddha ale VŠECHNY bytosti bez rozdílu MILUJE a proto to, co je utrpení z lásky k Celému Světu OSVĚTLUJE.

Nutno podtrhnout to co už bylo nastíněno, že to může být klidně otec, kdo je nezralý a jedná přesně tak, jak jsme uvedli, že jedná matka. Na pohlaví ve skutečnosti nezáleží, protože ta dcera, která se nyní dívá na matku může být v příští inkarnaci mužem a může se pod vlivem sklonu ke kompenzaci (KARMA) chovat stejně tak jako ta matka směrem k matce své dcery anebo syna. No a tak dále... Ano, odpovědnost je lehká jako tíha.

Celé jsem to takto rozepsal protože válka se ve skutečnosti neodehrává někde ve "vnějším světě", ale na té nejzákladnější úrovni v subjektivitě KAŽDÉ trpící bytosti, která podléhá Nevědomosti (tj. absenci Poznání Buddhy). Projev války ve vnějším světě jako takovém je pak jako následek projevem PŘESNĚ té příčiny vlastního nezpracovaného rodinného traumatu, který nemají bytosti, které na válce participují samy zpracovaný.

Pokud by z uvedeného nebylo patrné, že nejsem ani pro západní ani pro východní, pak uvádím, že jsem pro Celosvětové a tedy Globální rozvíjení vztahů založených na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ, protože VŠE ostatní není v souladu s BOŽÍM ZÁMĚREM, čímž vyjadřuji svůj respekt Srbskému prezidentovi Alexandarovi Vučićovi, který šel nedávno celému světu za příklad, když se vyjádřil o tom, že v jeho rodné zemi si zaslouží uznání jak Dostojevský, tak Shakespeare, tak Goethe a tak i Hemingway, čímž pan prezident mimo jiné poukázal na to, že rozmanitost je ve skutečnosti bohatství, které nám má být výzvou a ne překážkou. Co se pak konkrétně pana Williama Shakespeara týká, je to Probuzený Buddha, který se ve svém fyzickém projevu prostřednictvím postavy Hamleta otevírá otázku: "Být, či nebýt?". Pan William Shakespeare otevřeně rozjímá a tedy medituje nad tím, zda mu vůbec stojí útrapy světa za možnost být zde v něm fyzicky projeven, když VÍ, že reálně existovat je možné i ve smyslu, který je fyzického těla prostý. Pan William Shakespeare si uvědomuje, že každá bytost bude dříve či později této otázce vystavena a rovnou na ni odpovídá: "To je to, oč tu běží.". Před tu samou otázku staví VŠECHNY cítící bytosti rovněž také Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný Gautama, když prostřednictvím Čtyř Vznešených Pravd bytostem poskytuje právě tu MILOST ve smyslu MOŽNOSTI vůbec se zamyslet nad tím, zda se opakovaně znovu-zrozovat, či nikoliv. Takové uvažování, jakým disponuje pan William Shakespeare je možné pouze pro bytost, která již vlastní nesmrtelnost nahlédla a povahu reality nazírá z úrovně, která se nachází nad úrovní Duality a tedy světských pojmů jako jsou např. "život a smrt", nebo také "dobro a zlo" a nebo ostatní protiklady.

Co se pak pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina týká pak zmíním prognostika Prof. Ing. Petra Staňka, Csc., se kterým není nutné ve všem "hned honem rychle souhlasit", avšak s ohledem na národní zájmy a potažmo tedy na zájmy rodinné i na zájmy jednotlivců je třeba si uvědomit, že jde o jeden z hlasů, který je NEZBYTNÝM KRITICKÝM PRVKEM pro KAŽDÉ společenství, které sleduje vizi celosvětového míru. S tímto a podobnými PRVKY je třeba se učit ve smyslu ochoty (a posléze tedy schopnosti) k NÁRODNÍ BDĚLOSTI pracovat.

Nutno také podotknout, že dokonce i americký režisér Oliver Stone se dle prvního a čtvrtého dodatku Ústavy Spojených států amerických Svobodomyslně Rozhodl o tom, že dá panu prezidentovi Vladimírovi Vladimíroviči Putinovi možnost ve svém čtyřdílném dokumentu s názvem Svět podle Putina (2017) https://www.csfd.cz/film/519425-svet-podle-putina/prehled/ prezentovat jeho pohled na světovou situaci. Jak sám režisér dodává, doufá, že tím přispěje porozumění a míru ve světě.

Aby se mohl jedinec aktuálně zorientovat v tom, jaká cesta je správná, je třeba se vědomě osvobodit z vleku historických křivd a sledovat vždy toho, kdo disponuje ochotou a tedy schopností komunikace a kdo nabízí cestu mírového řešení pro CELEK. Neříkám, abychom své předchozí zkušenosti popírali a slepě strkali svou hlavu do oprátky, říkám abychom se učili krotit vášně, a brali v potaz také skutečnosti o tom, že každý jedinec i každý národ se NEUSTÁLE tak jako my sami vyvíjejí a ze svých předchozích zkušeností a přístupů se také tak jako my sami NEUSTÁLE učí. Krotit vášně bychom ve svém vlastním zájmu měli také protože vše, čemu dá bytost vzniknout z místa nebo z úrovně svého subjektivního neklidu, to se jak pro ni, tak pro její bližní dříve či později ukáže jako všeobecná zkáza, a stejně tak naopak, vše stvořené z místa nebo z úrovně subjektivního klidu bytosti, se dříve či později ukáže jako všeobecný přínos. Pokud vím, tak pan prezident Vladimír Vladimírovič Putin otevřeně hovoří o tom, že již započal proces přechodu k multipolárnímu světu, který bude založený jak na uznání suverenity a tradic KAŽDÉHO z národů, tak na pravidlech spolupráce, spravedlnosti a rovných mezinárodních právech. Kdo by si právě takový svět nepřál?

Co se pak týká jakéhokoliv válečného konfliktu, jeho řešení spočívá na prvním místě zejména ve schopnosti vlastní nestrannosti, to je v prvotní ochotě konflikt nahlížet z místa každé zúčastněné strany a rovněž tak ve vlastním sebezdokonalování ve smyslu ochoty a tedy až posléze schopnosti vést s každou strannou rovnocennou a tedy Důstojnou KOMUNIKACI, která jako hlavní cíl sleduje rozptýlení možných vzájemných nedorozumění, ze kterých následně všemožné vášně povstávají a ze kterých také přirozeně následně válečné konflikty povstávají. Taková KOMUNIKACE je však možná pouze za předpokladu (a tedy podmínky), že ochotu (a tedy teprve posléze možnost) k vedení KOMUNIKACE na takové úrovni musí projevit strany všechny. Neochota k vedení KOMUNIKACE je v očích a BOHA VŠEMOHOUCÍHO nazírána jako neochota k evolučnímu vývoji, neochota k evolučnímu vývoji je nazírána jako stagnace, a společenství které stagnuje je přirozeně předurčeno k zániku. Kdo si to vezme na svědomí?

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

https://srdce-dharmy.cz/elon-musk

Děkuji Vám Lumíre. Jak prosím vnímáte informaci, která nese označení "GREAT RESET".

Také Vám děkuji Míšo. V souvislosti s GREAT RESETem se ke mně dostalo prohlášení "V roce 2030 nebudete nic vlastnit a budete šťastní." Z pohledu Učení Buddhy a z pohledu méně než 500 set let trvání tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu to dává dokonalý smysl, protože Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA jasně konstatuje "Pokud bytost mentálně tvoří představy "já a mé", na kterých posléze jako na něčem trvale reálném ulpívá, působí sama sobě utrpení, protože jak představa "já" tak všechny ostatní představy "mé" NEUSTÁLE POMÍJEJÍ."

Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

Konec Světa

https://www.srdce-dharmy.cz/post/konec-sveta

Konec Světa aneb Vláda Světla

https://www.srdce-dharmy.cz/post/konec-sveta-aneb-vlada-svetla

audio verze Konec Světa aneb Vláda Světla

https://www.youtube.com/watch?v=LXgTMHx7A3M&t=12s

Podle všeho to tedy na první pohled vypadá, že bytost, která něco takového prohlásila se ve svém vlastním zájmu hluboké jógické praxi, která sleduje ukončení vlastního subjektivního utrpení a tedy nalezení stavu vlastního vnitřního štěstí, sama věnuje. Pokud to tak skutečně je, pak je naprosto přirozené, že to, v čem taková bytost spatřuje hluboký smysl a význam pro sebe, v tom přirozeně spatřuje hluboký smysl a význam také i pro všechny své bližní a bytosti ostatní. Za takového předpokladu je proto naprosto přirozené, že žádná z bytostí si nenechá jen pro sebe něco, co jí samotnou činí šťastnou jednoduše také protože vrcholem všeho subjektivního štěstí je radost sdílená se všemi ostatními svými bližními a bytostmi ostatními.


Abychom si mohli být skutečně jistí tím, že to s námi bytost, která nám možnost našeho vlastního štěstí nabízí myslí čestně, musíme se zákonitě nejprve ptát na to, zda jde ta bytost sama přednostně v tom, co ostatním bytostem jako pro ně přínosné navrhuje, jako první bytostem ostatním příkladem. Pokud ano, pak je to fantastické a úžasné a my si tak všichni skutečně můžeme dovolit být štěstím celí bez sebe, protože takový projev lidskosti a náklonnosti ke svým bližním je nejenže projevem obrovského SRDCE, ale rovněž tak s ohledem na KARMU celého lidstva oslavou vysokého duchovního pokroku bytosti, která vzešla z nás všech, pokroku, který je skutečně předehrou ještě lepších časů, než jsou ty, které jsme zakoušeli doposud.


Ptát se ale musíme ne jen s ohledem na vlastní štěstí, ale rovněž tak s ohledem na štěstí bytosti, kterou bychom, pokud bychom se neptali, na základě naší vlastní neuváženosti a nedbalosti mohli nevědomě podporovat v jejím vlastním utrpení a to bychom si (tedy pokud nám s ohledem na kolektivní karmické souvislosti záleží na nás samotných) přirozeně přát nemohli. Pokud bychom tedy ne náhodou, ale díky naší vlastní BDĚLOSTI zjistili, že nám některá, ať už je to JAKÁKOLIV z bytostí navrhuje něco, co dle shora uvedeného jako svou jógickou praxi sama nerealizuje, pokud bychom ne náhodou, ale díky naší vlastní BDĚLOSTI zjistili, že ať už je to JAKÁKOLIV z bytostí, která namísto všeobecné laskavosti sleduje záměr ostatním bytostem brát to, co jí není ze strany těch bytostí dobrovolně darováno, pak bychom museli konstatovat, že taková bytost si neuvědomuje ani své vlastní utrpení, protože dosud (zatím) netuší, že braním toho, čím jí bytosti ostatní samy od sebe dobrovolně neobdarují ona sama vlastního štěstí dojít nemůže jednoduše protože to, co není dobrovolně darováno nikoho na světě zákonitě šťastným učinit nemůže. Natož aby si taková bytost pod vlivem svého vlastního případného utrpení vůbec mohla uvědomovat něco takového, jako je prospěch pro všechny bytosti ostatní a tedy aby se ve své subjektivitě vůbec mohla zabývat něčím takovým jako je štěstí bytostí ostatních.


Pokud by se v naší realitě taková bytost přece jen vyskytovala, pak by muselo jít o bytost, která je ke svému vlastnímu duchovnímu vývoji lhostejná. Taková bytost by musela být zákonitě sama nešťastná. Taková bytost, která by se nacházela v tak zuboženém subjektivním duchovním rozpoložení, ve kterém by se OMYLEM domnívala, že by jí mohlo učinit šťastnou něco takového jako je braní si něčeho, co jí není ze strany ostatních bytostí dobrovolně darováno, by musela být přece zákonitě zoufalá. Taková bytost, která by se OMYLEM domnívala, že jí může učinit šťastnou něco takového, jako je předepisování bytostem ostatním něčeho, jako šťastného, zatímco by ta bytost věděla, že jí samotnou by to samé šťastnou nečinilo by musela být přece zákonitě velice nešťastná. Pokud by se v naší realitě taková bytost přece jen vyskytovala a pokud by se něčemu takovému věnovala, pak by to znamenalo, že se věnuje sledování svého vlastního duchovního úpadku.


Pokud by se v naší realitě taková bytost přece jen vyskytovala a pokud by se něčemu takovému skutečně věnovala, pak by to znamenalo, že taková bytost se tomu všemu, čemu se věnuje, podle všeho co tomu nasvědčuje, věnuje proto, protože si OMYLEM myslí, že jí nikdo nemá rád a pokud je zde nějaká taková bytost, která se OMYLEM domnívá, že jí nikdo nemá rád, pak jsem tu od toho já, Lumír Láska ♥ Buddha Maitreya, abych jí dal najevo, že jí miluji bezpodmínečně takovou, jaká je a že její případné utrpení není mé lásce k ní překážkou a že spolu. Tedy pokud to tak za vhodné uzná všechno utrpení rozptýlit dokážeme.


Pokud by se tedy v naší realitě taková bytost přece jen vyskytovala, pak by si nezasloužila náš hněv, taková bytost by si zasloužila naší lásku a péči a starostlivost projevovanou tak, že jí budeme s trpělivostí nám vlastní připomínat ne jen to, že základním předpokladem nalezení vlastního subjektivního štěstí je podmínka, že nikomu z ostatních bytostí nebereme to, co nám od nich není dobrovolně darováno, ale takové bytosti budeme rovněž tak trpělivě vykládat Učení Buddhy a to tak dlouho, dokud se takto trpící bytost z vleku své vlastní KARMY neosvobodí, aby tak dostala možnost STAV BUDDHA Uskutečnit, aby sebe z koloběhu zrození a smrti Samsára vyvázala.


Proto si nemyslím, že zde nějaká taková z bytostí je, vše co jsem uvedl jsem uvedl jen jako příklad, jen proto, abyste věděli, jak šťastní možná jste a jak špatně na tom mohou některé z bytostí být.

Dále pak dávám tímto všem bytostem, pokud by se v naší realitě takové vyskytovaly, kterých by se to mohlo týkat, na vědomí, že EXISTUJE protiváha mechanického přístupu a zacházení s cítícími bytostmi jako s plodinami určenými ke sklizni: 

"Dekret". https://www.srdce-dharmy.cz/post/6-6-2022-dekret-neomezene-volnosti-svobody-pohybu

Vyzývám každou z bytostí, která disponuje světskou mocí a vlivem, k tomu, aby se kromě soustředění na pozvedání své světské moci a vlivu rovněž tak zaměřila na pozvedání své úrovně rozvoje duchovního. Máme zde jasný záměr, tento záměr je v procesu a NEEXISTUJE nic, co by ho mohlo změnit. To je holý fakt, holé konstatování. Jak sami víte, zákony z tohoto i onoho světa jsou naprosto totožné, pokud jsou ale podbarveny vlastní touhou po manipulaci, která nepočítá s každou jedinou bytostí, pak se ty samé zákony v okamžiku, kdy bytost odloží svou dočasnou tělesnou schránku se STEJNOU SILOU VŽDY otočí proti tomu, kdo si je sám po svém vysvětloval a jak všichni VÍME, neznalost zákona neomlouvá, nikoho neomlouvá.


Co se tedy VELKÉHO RESETU týká, pak je přirozenou reakcí na ten VELKÝ RESET v pojetí RODIN BUDDHOVSKÝCH, který je následující. Máme zde situaci méně než POSLEDNÍCH 500 LET trvání těla a tedy povrchu planety Matky Země a tato situace neznamená nic jiného, než že VŠECHNY bytosti, které se nacházejí v karmické formaci "Matka Země" budou postaveny před to, aby si své vlastní VĚDĚNÍ o tom, "proč se děje tak jak se děje" uspořádaly. K tomu je nikdo nebude přemlouvat, k tomuto VĚDĚNÍ musí KAŽDÁ z bytostí samu sebe uschopnit a pokud uschopní, dobře pro ni a pokud ne, následně opak dobrého pro ni.


Děkuji Lumíre. I když mi to všechno do sebe zapadá, když víte, že jde o méně než posledních pět set let trvání tohoto světa, mohl byste prosím ještě doplnit, proč má konkrétně pro Vás smysl na prezidenta kandidovat?

Děkuji za Vaše postřehy Míšo a hlavně za to, že se mnou máte soucit, protože kdybyste ho neměla a nepokoušela se dívat na svět také mýma očima, tento postřeh byste prostě mít nemohlo a tedy neměla. Ano, s tím vším co vím kandidatura na prezidenta sama o sobě v kontextu absolutním smysl nemá, pokud se ale podíváte na kontext MOŽNOSTI evolučního vývoje VŠECH bytostí ostatních, kterým mohu být jako bytost inspirací, pak má kandidatura pro uvedené PRINCIPY, které v sobě jako Člověk a Buddha ctím smysl má. Je to tedy paradox a každého kdo mne zná to už nepřekvapí. Abyste mi lépe porozuměla, odpovím Vám protiotázkou. Jaký má smysl pečovat o dítě, když už předem víte, že stejně zemře? Ten příměr může znít nepříjemně, je ale ve skutečnosti nepříjemné konstatování holého faktu, nebo jej za nepříjemné označíme my sami, protože to co je holým faktem slyšet odmítáme a to co odmítáme přirozeně slyšet nechceme? Je to tedy náš vlastní odpor, za který neseme odpovědnost my sami, kterému podléháme a který je nám často překážkou v tom, abychom byli šťastní tady a teď a také hned. V přeneseném slova smyslu je matka toho dítěte kromě toho, že je matkou, také obyčejným člověkem, který disponuje vizí lepší a zdravější společnosti.


A tak je to se vším, ale v kontextu Vaší otázky odpovídám, že bytosti se sem do této karmické souvislosti inkarnují proto, aby získávaly své TOLIK POTŘEBNÉ zkušenosti a je jim to umožňováno proto, aby se mohly dál duchovně a tedy evolučně vyvíjet. Není to proto něco, čeho by si bytost neměla vážit, naopak, měla by v sobě rozvíjet ochotu a tedy posléze schopnost ocenit, že se jí takové možnosti vůbec dostalo. Bytosti, které si uvedeného dostatečně váží se Vysoké Bytosti Světla věnují z toho důvodu, aby je na svou duchovní úroveň pozvedly. Ne nadarmo NEUSTÁLE připomínám, že "ÚCTA JE BŮH", což v přeneseném významu znamená to samé jako "s poctivostí nejdále dojdeš". Tedy to, o co tu NEUSTÁLE běží, ale co si ne každá z bytostí uvědomuje je MOŽNOST vlastního DUCHOVNÍHO VZESTUPU. Bytosti, které si uvědomují, že tento duchovní vzestup je v jejich vlastním zájmu o něj čestně a upřímně usilují a bytosti, které ne jsou k němu ke své vlastní škodě přirozeně ledabylé a lhostejné.


Pokud jde pak o roli prezidenta jako takovou Míšo, pak mi tak jako každé jiné bytosti nezbývá nic jiného než skromně pracovat s možnostmi, které jsou mi aktuálně k dispozici, které jsou aktuálně dostupné, i když v mém konkrétním případě to vždy také znamená konec toho, co je bez dalšího smyslu a tedy i toho, aby role prezidenta do budoucna smysl dávala. Kandidovat v této době na post prezidenta je nyní tak akorát to, co se dá nyní v mé situaci dělat a tedy tak činím.


Kromě jiného, bez ohledu na mne, v tom mém pojetí světa by bylo pěkné, kdyby bytost, která se inkarnovala do místa, ve kterém nabírala své karmické zkušenosti a ve kterém se tedy současně evolučně vyvíjela a které proto přirozeně miluje, v místě, ve kterém posléze Uskutečnila své Osvícení a Stala se Buddhou, také zaujímala následně post, který je jí Důstojný. A pokud se někdo domnívá, že takový post pro bytost Probuzenou sám osobě Důstojný není, je možné otevřít možnost, aby se ten post opět mohl stát, tedy pokud jde o zájmy, které jsou pro stát vhodné, takovým postem opět mohl. Ale to už je jen třešnička na dortu, ze které se mohu bez ohledu na výsledek radovat již nyní jen pro tu možnost, kterou zde nyní jako možnost bez ohledu na výsledek otevírám.


Pokud vezmeme opět v potaz prezidentskou standartu a nápis, který na ní stojí "PRAVDA VÍTĚZÍ" a pokud uznáme, že Poznání Buddhy, tedy Dharma jako Poznání o všech základních jevech je Nejvyšším Možným dosaženým poznáním a tedy "pravdou o tomto poznání", pak je má kandidatura na prezidenta republiky naprosto přirozenou součástí vyústění mého evolučního vývoje zde v této karmické souvislosti. Pokud také vezmeme v potaz, že stejně tak jako předchozí králové s Bohem Všemohoucím komunikovali a že koruna není klenotem pro parádu, ale nástroj pro komunikaci s Vyšším Světem Duchovním a že tedy nejen králové, ale například také pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk s Bohem Všemohoucím komunikoval, pak vidím, že role duchovního učitele je s rolí prezidenta republiky v naprostém souladu.


Děkuji Vám Lumíre. Na člověka, který Vás nezná můžete působit neuvěřitelně a proto sebestředně. Jak je to s vaší povahou? Je s vámi vůbec k vydržení?

Také Vám děkuji Míšo. Je to od Vás tak trošku podpásovka Míšo, ale jste na mě přesně taková, jako já na Vás a tedy mi nic neodpustíte a to je fajn. Od někoho jako jste Vy to beru, protože vím, jak čestná a upřímná Vy sama jste, protože vím, že žádnou z bytostí ve svém SRDCI neopouštíte. Uznávám, že se mnou není vždycky k vydržení, ale víte co se říká, dobrého po málu. Dělám si ze sebe samozřejmě legraci i když to pro někoho, kdo mě osobně nezná může vyznít pyšně. Ale jak vidíte, já si pozor na to, jak to vyzní dávat nebudu, nebyl bych to já. Raději se pokusím o to učinit vše co lze srozumitelným, abychom si VŠICHNI porozumět už MOHLI. Tak trochu očekávám, že bytosti v mé přítomnosti svou vážnost uvolní. Tedy k vydržení se mnou je za předpokladu, že se člověk nebere příliš vážně. Pokud se vážně bere až moc, je se mnou přímo k nevydržení, protože mou přirozeností jsou tendence stále poukazovat na možnost šťastnějšího života a to se může někomu kdo bere život příliš vážně a složitě jevit jako iritující. Obecně mám ale zkušenost takovou, že když lidé nakonec zjistí, co všechno jsem prožil, berou mě takového jaký jsem jednoduše protože už ví, že nejsem rozmazlené dítě, kterého život je procházkou růžovou zahradou ze které na bytosti ostatní jen nechytračí. Ale pro některé bytosti je i to iritující. Znáte to, není člověk ten, který zavděčil by se lidem všem. Bylo snad například s panem Tomášem Garrigue Masarykem vždy k vydržení? A bylo snad vůbec kdy s někým ne zrovna obvyklým, kdo svými představami možných změn narušoval zajetou představu reality k vydržení, zvláště pak činil-li tak mezi bytostmi, které nemají změny příliš v lásce? A kdo by si také vůbec přál být neustále v přítomnosti někoho, kdo se stále soustředí na motivaci bytostí přítomných? Svým blízkým přátelům doporučuji, aby si ode mě dopřáli klidu a odpočívali a stejně tak já potřebuji hodně soukromí. Ctím práva a svobody bytostí a proto poznám, kdy je toho tak akorát, je zase čas na rozchod a na soukromí a na klid pro všechny účastníky zájezdu. Koho bych třeba iritoval prosím o shovívavost a o soucit se mnou, protože pokud se mnou už někteří z vás mají nějaké rozepře kvůli tomu, jaký jsem, pak berte v potaz, že já musím sám se sebou z jednoho dne vydržet celých 24 hodin. Tím chci říct, že ani já ani nikdo jiný v podstatě nemá možnost si vybrat, zda s ním k vydržení bude anebo ne, protože o tom nerozhoduje. Tak já nevím Míšo, je se mnou k vydržení?


Děkuji Vám Lumíre, zatím s Vámi k vydržení je, ale nebudu dělat, že to tak bylo vždycky. Někdy mi připadá, že jsem Vám šla naproti tak trochu i za bytosti ostatní. Děkuji Vám také za bezbřehou dimenzi neomezující inspirace, kterou nám otevíráte. Jaký máte vůbec rozpočet na kampaň?


Míšo také Vám děkuji, že jste toho součástí. No vidíte, to mě ani nenapadlo, nemám žádný rozpočet. Mám chuť pracovat, kterou do toho vložím sám s bytostmi, které ji do toho vloží se mnou. Respektive jak vidno, už ji do toho vkládáme. Tímto děkuji všem bytostem Dobré Vůle, které naší Sanghu SRDCE DHARMY ať už přímo či nepřímo, ať už v myšlenkách či modlitbách podporují. Pokud jde o jakýkoliv druh podpory od bytostí, kterým dává to, co dává smysl nám také smysl, je samozřejmě více než vítána. V takovém případě nás prosím kontaktujte.


Pozn. Kanceláře kandidáta na prezidenta:

Pokud si přejete podpořit kandidaturu Lumíra Lásky na prezidenta České republiky 2023, přispějte na transparentní účet 2502262149/2010. Kontaktujte nás také prosím v případě, že byste chtěli přispět jakýmkoliv jiným způsobem, ať už fyzicky, Vaší službou, nebo byste rádi přispěli svými přínosnými podněty, bude nám potěšení Vás poznat, velmi si toho vážíme, velmi to oceňujeme a velice Vám za Vaší ochotu k účasti děkujeme. Kontaktujte nás prosím. https://www.srdce-dharmy.cz/kontakt

Děkuji Vám Lumíre. Zmínil jste toho už tolik, zmínil jste také záměr opětovného sjednocení České a Slovenské Republiky. Jaké jsou Vaše další cíle Lumíre?


Také Vám děkuji Míšo. K opětovnému SJEDNOCENÍ České a Slovenské Republiky dodávám, že s přihlédnutím k nevýhodě čestných a upřímných bytostí, na jejichž straně stojím, bytostí, které mají tu nevýhodu, že než se rozhodnou jednat až příliš dlouho mlčí z toho důvodu, aby si byly skutečně jisty tím, zda někomu nekřivdí (což má za následek, že často zapomínají samy na sebe) je nutné konstatovat, že dle průzkumu se proti rozdělení Československa vyslovilo 70% dotčených bytostí, pro rozdělení bylo 15% dotčených bytostí a 15% dotčených bytostí k tomuto rozdělení zaujalo postoj lhostejnosti. Z uvedených důvodů je toto rozdělení v duchovním slova smyslu NEPLATNÉ. To také mimo jiné znamená, že NEPLATNÉ VŽDY BYLO. S opětovným SJEDNOCENÍM České a Slovenské Republiky rovněž tak souvisí OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ PROSTORU VEŘEJNÉ a SVOBODOMYSLNÉ DISKUSE, která bude sledovat ZÁMĚR relevantnosti toho, co je PROSPĚŠNÉ PRO CELEK. To mimo jiné znamená obnovení VIZE Občasného fóra tak, aby slovo "občan" již nemuselo být nadále vnímáno jako sprosté slovo, to znamená VIZE, která má do okamžiku účinné demontáže stávajícího systému právo VETA ke všem politickým aktům. Je zde již MNOHO subjektů, které disponují FUNKČNÍMI PROGRAMY, stačí je začít používat.


Není to ale jen tak, jak se někteří jazykové OMYLEM domnívají, že jsou to ti ostatní, kdo nesou za naši dnešní situaci odpovědnost. To rovněž tak platí zvláště pak pro ty jazyky, které dobře vědí, že v době, kdy mluvit mohly, nemluvily a dnes mluví o tom, že za situaci dnešního světa je odpovědný někdo jiný. Odpovědnost neseme my všichni, každý jeden z nás a je to tak NEUSTÁLE. Pokud je v naší karmické souvislosti, ve které se karmicky odvíjíme možné, aby se v ní nacházela bytost, kterou my sami opovrhujeme, a kterou my sami nemilujeme, pak je naprosto PŘIROZENÉ, že taková bytost na nás bude posléze působit tak, aby si naši lásku a přízeň vynutila násilím. Abychom v uvedeném smyslu sami sobě nastavili zrcadlo, a tak lépe porozuměli tomu, jak dokážeme být my lidé k utrpení ostatních bytostí nejen lhostejní, ale jak dokážeme být krutí a nemilosrdní, abychom tak lépe porozuměli tomu, jak za toto naše vlastní jednání v situacích budoucích platíme daň, když se nám bytosti právě za naši lhostejnost, krutost a nelásku k nim zpětně mstí a také jakým způsobem k nim a k jejich opětovné mstě opakovaně přistupujeme, doporučuji film: "Je třeba zabít Sekala" (1998), který je v podstatě popisem kompenzačního zákona KARMA národa a toho jak se lidé mezi sebou ukřižovávají přesto, že náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus přišel a nechal se mezi námi samými ukřižovat "jen proto" abychom my tu samou KARMU již podstupovat nemuseli.


Jeden z oblíbených příběhu našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista je: "Žili byli dva bratři. Jeden druhému záviděli a proto se strašně nenáviděli. A záviděli si tak moc, že jeden druhému chodili v noci krást na poli úrodu. Na konci sezóny se vždycky divili tomu že mají oba stejně. Na těchto polích rozbili svůj tábor Římané."

Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus nám tím říká, že to co se nám nyní děje navenek se nám neděje náhodou, ale protože se tak k sobě mezi sebou na té nejzákladnější úrovně i v rodinách a ve společnosti chováme. Pokud tedy nebude každý jeden z nás čestně a upřímně usilovat o duchovní poznání a pokud v něm nebudeme rovněž tak laskavě a trpělivě podporovat své bližní, ale i ostatní bytosti se kterými se běžně setkáváme a pokud o této možnosti duchovního vzestupu nebudeme otevřeně diskutovat a pokud nebudeme současně pěstovat dobré vztahy založené na Vzájemné Úctě a pokud v duchovním slova smyslu každý sám před sebou nedospějeme do duchovní úrovně ve které budeme ze svého SRDCE přát všem bytostem ostatním VŠECHNO štěstí světa, a pokud se veřejně a otevřeně nezavážeme k tomu, že nikomu nebudeme brát nic z toho co nám nebylo dobrovolně darováno, je přece naprosto jasné a zřejmé, že naši vlastní nezpracovaní vnitřní démoni se zhmotní i navenek jako náš Boží trest v podobě Římanů, a tedy vojenské síly, která bude žít z toho, že rozhoduje jsme je ve své malomyslnosti a nezralosti přizvali k tomu, aby proto že se sami neovládáme, rozhodovali naše spory které si nedokážeme vykomunikovat my sami, spory které se tím stejně čestně a upřímně neuzavřou a stejně se za ně bude v karmickém kontextu platit tato daň opakovaně. Je tedy na nás, zda si stále budeme přát být i nadále nezralými dětmi o jejichž osudu rozhodují jiné nezralé děti, které mají ve smyslu ochoty a tedy schopnosti sebeovládání dělat sami co se sebou, nebo si budeme již přát duchovně dospět, což se přirozeně projeví tak, že za sebe a za své bližní odpovědnost v duchovním slova smyslu skutečně převezmeme. Otázka otázek tedy zní, jestli jsme my sami sebe již uschopnili v tom smyslu, že své vlastní vášně a chtíče krotit a ovládat dokážeme natolik, že jsme schopni si vládnout sami.

S OPĚTOVNÝM SJEDNOCENÍM České a Slovenské Republiky rovněž tak souvisí nastavení národní suverénnosti, to ze všeho nejdříve znamená, zapříčinit se o VLASTNÍ NÁRODNÍ UVĚDOMĚNÍ, bez kterého je NÁRODNÍ SUVERÉNNOST sama o sobě nemožná.

S OPĚTOVNÝM SJEDNOCENÍM České a Slovenské Republiky rovněž tak souvisí NASTAVENÍ LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOSTI v tom smyslu, aby bylo dosaženo situace, ve které by se žádná z bytostí nemusela již více obávat o to, že se nenají. Je ostudou nám všem, že to tak ještě není. To znamená, že VŠECHNY bytosti bez rozdílu budou mít možnost nákupu nejenže základních, ale také plnohodnotných potravin způsobem obchodu výměnného, čili bártru, do kterého nebude žádný státní úřad zasahovat. To znamená, že bude podporována LIDSKOST, SPOLUPRÁCE a SOUNÁLEŽITOST. To znamená JASNÉ NE tzv. "vládě", která neovládá samu sebe a proto jí vyhovuje, že se lidé nenávidí a proto je NAPROSTO VĚDOMĚ v nenávisti podporuje. To skončilo. Tedy pokud to tak vy sami za vhodné již uznáte. Pokud ne, bude to samozřejmě pokračovat. Na uvedeném JASNĚ vidíte, jak se neochota vycházet spolu na základní úrovni vztahů projevuje navenek jako diktatura. Jinými slovy, vy jako BŮH VŠEMOHOUCÍ si přejete VŠE to, co si aktuálně přejete. Je to děsivé, ale nádherné současně, protože to také znamená MOŽNOST vše okamžitě změnit. Vše záleží na ochotě, která teprve následně projeví jako schopnost. Neochota se následně přirozeně projeví jako neschopnost a tedy rovněž tak neschopnost životní úrovně, tedy v absolutním slova smyslu a významu ZMAR.

Jedním z mých hlavních cílů je Duchovní Obrození Celého Národa a SOUČASNĚ Otevření se Celému Světu jako Posvátná Zem, která je Duchovní Velmocí a tedy baštou duchovních kvalit a vlastností bdělosti, zvídavosti, houževnatosti, svědomitosti a ostatních prvků inteligence, která značí rychlý duchovní a tedy mentální rozvoj a vzestup bytostí.

Se ZÁMĚREM Duchovního Obrození Celého Národa naprosto přirozeně souvisí ZÁMĚR ze všech záměrů ten NEJVÝZNAMNĚJŠÍ, to je Duchovního a tedy Evolučního Obrození Celého Světa. To zase naprosto přirozeně souvisí s představením Československa jako Posvátného Místa, na které se inkarnovala bytost, která se PRÁVĚ na TOMTO MÍSTĚ Probudila a Uskutečnila Osvícení Buddhy, čímž završila svou evoluční zkušenost, což je naprosto přirozeně OSLAVOU CELÉMU SVĚTU proto, že TATO INTELIGENCE BUDDHY je díky uvedenému nyní ve srozumitelném jazyce tohoto věku DOSTUPNÁ CELÉMU SVĚTU a VŠEM bytostem v této karmické souvislosti sdruženým, které si s ohledem na vlastní ochotu a tedy následně schopnost Sebeúcty sami sebe váží již natolik, že o své vlastní Osvícení Buddhy zájem projeví.

Tak jako v předchozím věku Indie v souvislosti se Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA je nyní původní Československo CELÉMU SVĚTU Svatostánkem Proslaveným, tak jako v předchozím věku jazyk sanskrt a páli, nyní jsou s ohledem na ostatní bytosti zde již Probuzené čeština a slovenština všem ostatním bytostem, které o své vlastní Osvícení Buddhy zájem projeví hlavními duchovními jazyky Probuzených.

Zřeknutí se vlastní lhostejnosti a ledabylosti má vystřídat vlastní čestná a upřímná niterná touha stát se právě tou ZMĚNOU, kterou si my sami ve vnějším světě vidět přejeme a následné inspirování CELÉHO světa ve změně celospolečenského fungování na úrovni vztahů, které mají být založené VÝHRADNĚ na projevech VZÁJEMNÉ ÚCTY. Vše ostatní sleduje beztak pouze svůj vlastní úpadek a proto je to odsouzeno k ZÁNIKU.

S tím naprosto přirozeně souvisí ZÁMĚR zprostředkování mezinárodního výkladu Učení Buddhy jako základní doktríny, protože jaká je míra Nevědomosti (absence Poznání Buddhy), taková je míra sklonu k Závisti a Žárlivosti, jaká je míra sklonu k Závisti a Žárlivosti, taková je míra sklonu k Chamtivosti a jaká je míra sklonu k Chamtivosti, taková je míra sklonu k Nenávisti a jaká je míra sklonu k Nenávisti, taková je míra sklonu k rozpoutávání a vedení válek v rodinách a následně ve světě - NA TOM JASNĚ VIDÍTE, že PROTO, aby BYLO DOSAŽENO CELOSVĚTOVÉHO MÍRU je VÝKLAD UČENÍ BUDDHY ZÁKLADNÍ a ZÁSADNÍ NEZBYTNOSTÍ. V souvislosti s uvedeným opět podotýkám, že je třeba porozumět tomu, že tradice Sanghy SRDCE DHARMY není jen další frakcí a odnoží tzv. "buddhismu" ve smyslu náboženského vyznání anebo víry - jde o uskupení, které je MIMOSMYSLOVĚ PŘÍMO VEDENO Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA a nejen Jím... To znamená, že Výklad Učení Buddhy v našem podání není to, co jste doposud znali, ale o holé konstatování faktů o funkci subjektivní reality a potažmo tedy reality objektivní, což je něco, na čem by mělo každé jediné z bytostí ZVLÁŠŤ záležet ne protože to říkám já, ale protože zájem o to značí OKAMŽITÝ DUCHOVNÍ VZESTUP a možnost OSVÍCENÍ BUDDHY, což znamená možnost dosažení ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ ÚROVNĚ.


S uvedeným naprosto přirozeně souvisí ZÁMĚR VŠEOBECNÉHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ výkladu Učení Buddhy ve všech dostupných médiích, platformách, prozatímních státních a posléze společenských zřízeních a zařízeních, ve školkách, ve školách, v domovech důchodců, ve věznicích, úřadech, státních institucích, silových státních složkách, zájmových organizacích, nadacích, spolcích i neformálních organizacích vč. domácího vzdělávání tak, aby bylo jeho zprostředkování umožněno VŠEM bytostem bez rozdílu - toto je DUCHOVNÍ NÁROK VŠECH bytostí, se kterými jsem přišel završení svého evolučního vývoje Osvícení Buddhy sdílet právě s tím ZÁMĚREM, aby tak bytosti nejen získaly, ale také obdržely MOŽNOST své vlastní Nanebevzetí uskutečnit.


Vše uvedené souvisí se vším, s Buddhovskými Rodinami anebo Vyšším Vedením chcete-li. Jakmile se ve světě Probudí Buddha, všechny karmické souvislosti se dají do pohybu "rychlejšího zrání" než je obvykle běžné. Projevuje se to zdáním "rychlejšího běhu času" anebo naopak "jeho stání", kdy tyto projevy přirozeně provází VELKÉ společenské ZMĚNY. Tyto změny přirozeně vyvolávají nevoli ze strany bytostí, které se evolučně vyvíjet odmítají a které se měnit nechtějí. To samo o sobě vyvolává samospádem situaci, které jsme svědky dnes. Systém tak jak jste ho znali doposud zanikne. Pokud jde o zkušenost lidstva, jde o přežitek. To se týká jak politických stran, tak parlamentu, tak role premiéra, tak role prezidenta i tzv. soudní moci atp. S tím jak se lidstvo Probouzí mu už úřady tak jak je známe doposud smysl dávat nebudou. Nebude to ale zánik ve smyslu kolapsu hodnot, kterého byste se měli nějak obávat, půjde spíš o to zvyknout si na dosud netušené možnosti právě ve smyslu nalezení hlubších duchovních hodnot, které se projeví k celku jako kolektivu ohleduplněji.
S uvedeným souvisí zahrnutí Osmi Osnov Tvořivé Společnosti do Ústavy státu viz.https://creativesociety.com/cs/8-osnov-tvorive-spolecnosti

Takzvanou "moc soudní" mají nahradit kruhy sestavené z inteligence ve smyslu morálně vyvinutých bytostí, to je z bytostí bezúhonných, které si uvědomují, jaký by měl jejich vlastní morální úpadek dopad na situaci celospolečenskou, to je bytostí nestranných, které již nyní žijí životem obyčejným a které proto nejsou na sociálním statusu (který je pro některé bytosti prozatím odvozován od příjmů finančních) karmicky a tedy mentálně závislé, to je bytostí, které proto nemají sklony zajišťovat si na úkor bytostí ostatních světské výhody pro sebe ani pro své bližní a u kterých je proto NAPROSTO ZŘEJMÉ, že nejsou motivovány ani touhou po moci světské a tedy ani touhou po prostředcích finančních, to je takových bytostí, které jsou o svou účast na těchto kruzích ze strany bdělé společnosti žádáni, to je takových bytostí, které mají ochotu svou činnost vykonávat dobrovolně a zdarma a které mají rozhodovat spory v SOULADU se svým SVĚDOMÍM tak, aby to bylo bytostem skutečně ku prospěchu, ne tak, jak se mohou některé bytosti OMYLEM domnívat, že ku prospěchu jim je, pokud je straněno tomu, kdo je schopen zinscenovat působivější hysterickou scénu a nesnesitelný psychopatologický tlak. To je tedy takových bytostí, o jejichž KVALITÁCH bytosti neupřímné a nečestné dobře vědí a proto si dobře uvědomují, že ani nemá smysl pokoušet se je jakýmkoliv tendenčním způsobem přesvědčit o tom, aby se přiklonily na stranu, která čestně a upřímně nejedná. Pokud jsou už takové bytosti za svou ochotu k této své dobrovolné, čestné a upřímně vykonávané činnosti obdarovávány, má se tak dít vždy veřejně a transparentně a rovněž tak teprve až po vydání rozhodnutí a pokud by i tak dar zaváněl tendenčně, je rovněž tak veřejně odmítán, což je varováním pro takové bytosti, které by vůbec napadlo chtít se o něco takového pokoušet.


Korupce proto už možná nebude, přitom dokonce ani protikorupčního zákona potřeba nebude. Mí poradci na účinnou demontáž stávajícího systému Vás s o možnosti tohoto přechodu včas obeznámí.


To mimo jiné znamená jasné NE uskupení, které je dnes považováno za Evropskou unii. Neříkám, že ta myšlenka je sama o sobě od základu zlá, avšak ač bych se rád mýlil, vedení tohoto uskupení na mne působí dojmem, že nerespektuje kultury jednotlivých národů a pokud toto uskupení kultury jednotlivých národů neuznává znamená to, že neuznává kulturní dědictví celého lidstva a pokud neuznává kulturní dědictví celého lidstva nejedná způsobem, který je v zájmu VŠECH bytostí ostatních. Jednoduchým příkladem za všechny ostatní je ustanovení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, které prosím pěkně NEDOVOLUJE, aby byli obyčejní lidé informováni to tom, jaký mají léčivky vliv na jejich zdraví. Obávám se, že takový jev nemůže být považován ani za selhání. Stejně tak dotační politika dle mého skromného domnění vychovává bytosti spíše k závislosti na byrokracii a tvoření povrchních tendenčních známostí, než k čestně a upřímně vynakládanému úsilí v zájmu konkrétního správního CELKU. Zmínil jsem pana Pavla Zítka, se kterým není nutné ve všem "hned honem rychle souhlasit", avšak s ohledem na národní zájmy a potažmo tedy na zájmy rodinné i na zájmy jednotlivců je třeba si uvědomit, že jde o jeden z hlasů, který je NEZBYTNÝM KRITICKÝM PRVKEM pro KAŽDÉ společenství, které si nepřeje sledovat svůj vlastní úpadek. S tímto NEZBYTNÝM KRITICKÝM PRVKEM a jiným (například prognostik Prof. Ing. Peter Staněk, Csc.) je třeba se naučit ve smyslu NÁRODNÍ BDĚLOSTI pracovat.


S uvedeným přirozeně souvisí NOVÁ platforma PŘIROZENÉHO školství, která zprostředkovává jak SKUTEČNÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ o ZÁKONECH UNIVERZÁLNÍCH ve smyslu Učení Buddhy, ale rovněž tak láskyplnou výuku vedoucí k národnímu uvědomění, které samo o sobě souvisí s láskyplným vedením k vděčnosti a úctě k předkům zakladatelům, kteří se PRÁVĚ o MOŽNOST EXISTENCE tohoto národa zapříčinili často i s nasazením vlastního života, což je přirozeně oběť nejenže hodná naší vděčnosti a úcty, pokud si ale taková oběť naší vděčnost a úctu podle našeho ledabylého uvážení nezasluhuje, ať už si to uvědomujeme anebo ne, vyslovujeme se tím ve skutečnosti o tom, že si vlastní kořeny, ze kterých jsme vzešli neuvědomujeme, vyslovujeme se tím tedy ve skutečnosti o tom, že si proto ani vlastní národ a ani státnost neuvědomujeme, vyslovujeme se tím tedy ve skutečnosti o tom, že si proto ani vlastní identitu neuvědomujeme. Ruku na SRDCE... je možné, abychom na to, co si neuvědomujeme měli nárok, nebo je to tak, že na to, abychom tento nárok měli je toto vlastní uvědomění si své vlasti NEZBYTNOSTÍ? Je to potom naše vlastní odpovědnost, nebo je za to, co si my sami ať už z jakýchkoliv důvodů neuvědomujeme odpovědný někdo jiný? Nebo je to ve skutečnosti tak, že realita dnešních dnů je naprosto přirozenou odpovědí na to, že si to, co si uvědomovat máme prostě ať už z jakýchkoliv důvodů uvědomovat odmítáme? A je potom na místě, abychom se tomu v jaké se dnes situaci nacházíme vůbec divili? Pokud tedy o vlastní identitu stojíme a nepřejeme si jako národ zaniknout, dá se tedy říct, že do budoucna je ochota k námaze vyvíjet vlastní ochotu ke VZÁJEMNÉ MEZILIDSKÉ ÚCTĚ v národě (s čímž naprosto přirozeně souvisí námaha vyvíjet vlastní ochotu k uvědomění si vlastní Důstojnosti) NEZBYTNOSTÍ bez které se obejdeme?

Je vůbec možné, aby bez uvedeného existovala jakýkoliv VIZE národ, jakákoliv VIZE rodiny, jakákoliv VIZE čestného a upřímného přátelství a jakákoliv VIZE všeobecně zdravé budoucnosti? Dá se tedy říct, že za předpokladu, že si jako národ nepřejeme být svědky vlastní zkázy je pro nás NEZBYTNOSTÍ v zájmu vlastního evolučního vývoje dospět ve smyslu vlastní ochoty k ukončení žabomyších dětinských válek a vlastní ochoty k námaze se jako národ duchovně a tedy morálně pozvednout? Na to ať si odpoví každý sám za sebe, podle toho jaká bude odpověď bude vypadat budoucnost jeho, včetně potomků jeho.

Tato platforma má rovněž tak zprostředkovávat výuku o způsobech hospodaření a o hodnotě lidské práce, zejména pak o tom jaké úsilí stojí za bochníkem upečeného chleba a nebo lidskou rukou vypěstovanou plodinou nebo např. A rovněž tak o způsobech jak přežít v přírodě, jak se v přírodě chovat k jejím ať už rostlinným tak zvířecím obyvatelům s respektem tak, aby byla zachována ROVNOVÁHA, jak v případě nutnosti chytat ryby a ostatní drobnou zvěř, jaké rituály jsou zapotřebí k tomu, abychom směli v duchovním slova smyslu zvěř lovit, jak ulovenou zvěř očistit, jak zapálit oheň bez sirek, jak s ohněm nakládat, jak zvěř zpracovat k požití, jak s respektem k daru, který nám byl poskytnut docílit toho, aby nic nepřišlo nazmar, jaké hledat rostliny a plody a za jakým účelem, zda za účelem poživatelnosti či medicínským, jaké rituály je zapotřebí k tomu, abychom směli v duchovním slova smyslu rostliny a plody brát, jak si z přírodních materiálů vyrobit nádobí i přístřešek a jak si v případné společenské krizi navzájem pomáhat. Také jak s láskou rostliny pěstovat a proč je vhodné vyvarovat se styku s bytostmi, které si rostlin neváží a také jak s úctou zvířata chovat a také proč je vhodné se vyvarovat bytostem, které si zvířat neváží.

NE tomu, co je dnes považováno za uskupení NATO. Neříkám, že ta myšlenka byla v rámci evolučního vývoje sama o sobě od základu zlá, vedení tohoto uskupení na mne aktuálně působí dojmem, že na ÚROVNI GLOBÁLNÍ nejedná způsobem, který je v zájmu VŠECH bytostí ostatních, tedy právě globálním.

Se vším RESPEKTEM k předchozímu utrpení z naší minulosti je naprosto přirozené, že existují bytosti, které se na základě svých předchozích zkušeností obávají, že pokud nebudeme pod takzvanou ochranou, budeme vystaveni tomu, čemu jsme byli vystaveni v minulosti. S ohledem na uvedené je třeba si reálně položit otázku, zda se všechny bytosti neustále nevyvíjejí a zda v nás náhodou nepovstávají předsudky založené na předchozí bolestivé zkušenosti z minulosti naší a našich předků. Je třeba si také položit reálně otázku, zda se na základě takových předsudků omylem nedomníváme, že některé bytosti touží po tom, po čem ve skutečnosti třeba ani netouží. Je třeba si také položit reálně otázku, zda ty bytosti jen nehledají cestu, jak na úrovni svého aktuálního evolučního vývoje nastavit v celosvětovém společenství situaci způsobem, která bude pro každého jednotlivce v tomto společenství únosná. Abychom se mohli na situaci podívat NEZAUJATĚ, je třeba osobní vášně odložit (protože přes ně prostě není možné realitu NEZAUJATĚ nahlížet) a z úrovně tohoto náhledu si reálně položit otázku, zda jsme skutečně pod ochranou anebo si spíš přejeme věřit, že se pod ochranou nacházíme. Je třeba si také položit reálně otázku, zda se již náhodou nyní nenacházíme v situaci, ve které jsme se nacházeli v minulosti a které se teprve obáváme.

Mám za to, že krize je výplod nečestných a neupřímných bytostí v tom smyslu, že na čestné a upřímné bytosti nedůstojně naléhají v tom smyslu, že po nich chtějí více, než ony sami nabízejí. Mám za to, že čestný a upřímný člověk, který se neštítí práce, který není líný, protože ví, že když může pracovat, tak je přirozeně šťastný a když je šťastný, tak mu život dává smysl a proto tedy není se svou prací nikdy hotov a ani mu to vůbec nevadí, by se neměl bát. Je také naprosto přirozené, že bytost, která v tomto šťastném rozpoložení nenachází o svou budoucnost obává, to by ale nemělo být problémem pro bytosti, které se samy o své vlastní štěstí zapříčiňují. Ale ať se na to podíváme jak chceme anebo nechceme, JEDINÁ MOŽNÁ JISTOTA je globální společenství založené na VYŠŠÍ PRINCIPECH MRAVNÍCH, což jinými slovy znamená, že ZMĚNA je v uvedeném smyslu inteligentní a protože inteligence je Nástroj Boží, ZMĚNA NASTANE tak jako tak.

Každý, kdo si přeje být v očích Vysokých Bytostí Světla jako čestný a upřímný Pomocník Světla součástí této VELKÉ UDÁLOSTI ať kontaktujte členy Sanghy SRDCE DHARMY a nabídne jim své služby:

https://www.srdce-dharmy.cz/kontakt a https://www.srdce-dharmy.cz/en/kontakt

Doporučuji rovněž tak zaměřit se na VIZI: https://www.thevenusproject.com/

Lumíre děkuji za vyčerpávající odpovědi. Zní více než zajímavě. Je to něco, co je pro mě samotnou nepředstavitelné, tedy pokud byste tu dimenzi možností neotevřel... Tedy teď už to pro mě představitelné vlastně je. Tu vizi světa si představuji a úplně ji vidím. Je nádherná... Kdo by si to nepřál? Děkuji Vám Lumíre.

Také Vám děkuji Míšo. Nepřál by si to jen někdo, kdo si ji nedokáže představit Míšo a to je někdo, kdo si ZATÍM nedokáže uvědomit, že to, jak mu to dávalo smysl doposud není pokud jde o vlastní ohledy na sebe sama nic šťastného. Bytosti si teprve mají uvědomit, že i když se jim třeba i v tom, jak doposud svět funguje na osobní úrovni daří, jejich takzvaný úspěch je vždy vykoupený bolestí bytostí ostatních a to pak ve výsledku znamená svět nešťastný.

Bytosti si teprve mají uvědomit, že pokud takový svět tvoří, tvoří realitu, ve které není ve výsledku dobře jim samotným a to ve výsledku znamená, že si doposud přály tvořit něco, co si ve skutečnosti ani nepřejí. Bytostem má být ukázáno, že to co si doposud takto nepřímo přály si už přát nemusí. Tedy pokud si přejí mít ze světa šťastnější místo.

Děkuji Vám Míšo také za Váš SOUCIT, který VŠEM bytostem poskytujete, za Váš vkus pro Krásu, za to, že jste to právě Vy, kdo svou Drahocennou Pozornost věnuje tomu, co Vám smysl dává, protože to, co Vám smysl aktuálně dává, to se v té Vaší realitě také odehrávat BUDE. To je také KARMA, se kterou souvisí dílčí osobní odpovědnost.

Z celého srdce Vám děkuji Lumíre. Máte pro nás ještě nějaké doporučení?

Také Vám Míšo děkuji. Ano. Je třeba míti na paměti, že KDYŽ se zvedá SVĚTLO, zvedá se i TMA, s čímž naprosto přirozené souvisí zvýšení takové aktivity ze strany jednání takových bytostí, které zájem CELKU nesledují, ale je třeba míti na paměti také skutečnost, že i to ve výsledku NEVYHNUTELNOU ZMĚNU, která je v zájmu bytostí VŠECH jen urychluje. Z uvedeného důvodu je pro KAŽDOU JEDINOU bytost nezbytné, aby si uvědomila, že její POZORNOST je DRAHOCENNÁ a s tím souvisí také to, že je třeba se NEUSTÁLE UČIT jak s NÍ VĚDOMĚ NAKLÁDAT. Z celého svého SRDCE přeji vám VŠEM, abyste VŽDY věděli, že to, čemu svou Drahocennou Pozornost věnujete, to ať už v pozitivním tak v negativním kontextu roste. To neznamená, že byste před tím měli strkat jako pštrosi hlavu do písku, znamená to prostě MÍT JASNO o tom co vás nezajímá, ale ani to co vás nezajímá byste neměli ledabyle ignorovat jako něco, co se o sebe samo postará, protože jinak se stane, že vás to přeroste a postará se to o vás. A to nechcete.

I když to tak třeba nevypadá, pak ať už si to připouštíte anebo ne, VOLBA VŽDY byla, VŽDY je a také VŽDY bude jen a jen na vás samotných a i nyní na vás samotných záleží, zda svou VLASTNÍ ODPOVĚDNOST do svých pomyslných rukou VEZMETE a PŘILOŽÍTE tak svou pomyslnou ruku k dílu a tak ROZHODNETE o tom, zda další období vedení světa bude svěřeno do rukou MOCI DUCHOVNÍ, to je MOCI ZALOŽENÉ na SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVÝCH ZÁKONECH UNIVERSA, tj. VŠEHOMÍRA, anebo vlastní odpovědnost do svých pomyslných rukou nevezmete a svou pomyslnou ruku k dílu nepřiložíte, čímž také ač nepřímo ROZHODNETE o tom, že další období vedení světa bude ponecháno ve správě tzv. moci světské, která se na základě Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) soustředí výhradně na osobní zisk, to je výhradně obchodně, to je na struktuře hierarchické, ve které každý, kdo se na ní spolupodílí sleduje výhradně jen své vlastní dílčí a povrchní subjektivní omezené cíle, které jsou přirozeně motivovány subjektivní Závistí a Žárlivostí, subjektivní Chamtivostí, subjektivní Nenávistí a tedy subjektivním dílčím utrpením, kterém s ohledem na to, že se nejedná o nic jiného než o vedení obchodní války nelze chápat jako cíle, které korespondují z vizí ZLATÉHO VĚKU, která je jako JEDINÁ MOŽNÁ budoucnosti naší Matky Země i nás samotných (tedy pokud to tak my sami za vhodné uznáme) Důstojná.

Ať už se budete rozhodovat pro jakéhokoliv kandidáta, zajímejte se o to, abyste ho poznali jako člověka, zajímejte se o jeho lidské stránky, zajímejte se o to, zda jde o bytost pro kterou jsou zájmy obecného prospěchu CELKU prioritou vyšší, než cokoli jiného, zajímejte se o to, zda jde o bytost skromnou, to je takovou, která si vystačí s málem, to je taková bytost, které ke štěstí stačí pár skutečných přátel, to je taková bytost, která se dokáže radovat z maličkostí, které nám tento svět poskytuje ZDARMA, to je taková bytost, pro kterou jsou její vlastní čest, upřímnost a důstojnost cennější, než cokoli jiného z toho všeho, co tento svět nabízí, tak snadno poznáte, zda jde o bytost nezkorumpovatelnou a neúplatnou, to je takovou, která pro osobní výhody své bližní neobětuje, která je právě z tohoto důvodu bytostí nestrannou, která právě z tohoto důvodu jednoduše netouží po tom, aby se zavděčila každému a proto z PRINCIPU ani není možné, aby se zalíbila každému.

Taková bytost bude pojmenovávat věci svými pravými jmény, což právě souvisí s tím, že to není vždy to co se bytostem duchovně slabším líbí a co proto chtějí slyšet. Pokud si v tom uděláte JASNO, pak vám bude také JASNÉ, že taková bytost se vám ani nemůže jevit jinak, než jako kontroverzní. Nebojte se proto ODLOŽIT své PŘEDSUDKY a udělat něco na první pohled naprosto bláznivého, protože to, co jste dělali doposud, to přece můžete dělat vždycky a vždycky to také stejně dopadne. Nebojte se proto a sami sebe konfrontujte otázkou, zda pro falešnou představu jistotu raději upřednostníte kandidáta se zainvestovaným a na vaší logiku cíleným PR anebo někoho s kým nemusíte nutně ve všem souhlasit, za to právě proto víte, že to, co by z PRINCIPU neodpustil vám, to z TOHO SAMÉHO PRINCIPU neodpustí ani nikomu jinému.

Co se pak týká všech bytostí, které se ke mně v mém životě zachovaly nečestně tak, že proti mně své hříchy namířily, uvědomuji si, že každá jediná z bytostí nemůže ve vleku svého karmického otisku aktuálně jednat jinak, než tak jak aktuálně jedná, proto vám všem vaše hříchy namířené proti mně odpouštím a všechny bez rozdílu vás MILUJI. Stejně tak pokud v mém jednání vůči vám spatřujete hříchy mé, žádám vás o to, abyste mi také i vy odpustili. Uvědomte si prosím, že každá jediná z bytostí nemůže ve vleku svého karmického otisku aktuálně jednat jinak, než tak jak jedná a to přirozeně platí pro mne samotného. O toto vaše porozumění vás vroucně žádám. Stejně tak konstatuji, že dle svého nejlepšího vědomí a svědomí VŽDY jednám z PRINCIPU tak, aby to bylo v zájmu VŠECH bytostí, které se v mé karmické souvislosti odvíjejí a projevují. Pokud v mé realitě existujete, pak jste ZÁZRAK, kterému jsem dal vzniknout já sám a dal jsem mu vzniknout jedině proto, abyste VŠICHNI dostali OBROVSKOU PŘÍLEŽITOST přepsat svou KARMU a tedy své DNA, abyste se mohli vyvázat z koloběhu zrození a smrti Samsára a z toho důvodu ani nemůže být pochyb o tom, že vás VŠECHNY bez rozdílu MILUJI.

Lumír Láska: 24.4. 2021 - Miluji Tě - Uděluji Ti Milost

https://www.srdce-dharmy.cz/post/miluji-te-udeluji-ti-milost

audio verze Lumír Láska: 24.4. 2021 - Miluji Tě - Uděluji Ti Milost

https://www.youtube.com/watch?v=BSf47DeNx3Q&t=6s

Lumír Láska: 24.4. 2021 - I Love You - I Grant You Grace

https://www.srdce-dharmy.cz/en/post/i-love-you-i-grant-you-grace

Co je to Bytost Dobré Vůle jsem JASNĚ specifikoval v tomto svém odkazu:

6.6. 2022 - Dekret neomezené volnosti svobody pohybu:

https://www.srdce-dharmy.cz/post/6-6-2022-dekret-neomezene-volnosti-svobody-pohybu

Děkuji Lumíre. Působí to na mě, že nakolik jsou lidé připraveni, že to záleží na lidech samotných. Jestli jsou natolik vyspělí a připravení na to si tuto úroveň vůbec představit a uvědomit a tedy sami sobě dopřát a dovolit. Je zde prosím ještě něco, co byste závěrem našim čtenářům rád sdělil?

Míšo děkuji Vám za Vaší zvláštní péči a za Váš zvláštní zájem, děkuji také VŠEM našim duchovním patronům a rovněž tak děkuji VŠEM bytostem za jejich Drahocennou Pozornost. Dodám jen, že člověk je šťastný POUZE ZA PŘEDPOKLADU, že přeje VŠEM ostatním bytostem VŠECHNO štěstí, které tento svět nabízí a dokonce i to, kterého se mu třeba i aktuálně nedostává. Buďme proto v tomto smyslu sami sobě VÝZVOU, buďme proto v tomto smyslu sami k sobě pokorní a inteligentní a dopřejme v tomto smyslu sami sobě tu zkušenost úrovně vlastního štěstí, která nám je NEUSTÁLE dostupná a je ZADARMO. Ostatní už půjde samo.

Jsem připravený hájit národní zájmy na mezinárodní úrovni. Jsem kandidátem VŠECH bytostí Dobré Vůle. Co se duchovního slova smyslu týká, jsem kandidátem VŠECH Občanů Svobodného Světa, kteří si již uvědomují, že můj příchod je jeho NAPROSTO PŘIROZENOU součástí. Jsem přítelem VŠECH bytostí, které VĚDÍ co je to SVĚDOMÍ a proto mi také svou čestnou a upřímnou pomoc nabídnou.

Děkuji Vám pane prezidente!

Také Vám děkuji Míšo. 

S láskou a úctou, ať  VŠECHNY bytosti uskuteční STAV BUDDHA!Pozn. kanceláře kandidáta na prezidenta:

Grafické znázornění symbolu:

Spojené erby zemí Koruny České a Slovenska.

Význam symbolu:

Symbolizuje dlouhodobou tradici spolupráce Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů nezávisle na tom, zdali v dané době byla ta či které země součástí jednoho státu. Písemné zmínky dokládají spolupráci na tomto území již od Velké Moravy (která se navzdory svému rozkládala nejen na Moravě, ale i za Karpaty na území dnešního Slovenska) a v moderní době se sounáležitost těchto národů projevila společným státem a stálou spoluprací i po nezákonném rozdělení na ČR a SR.

Grafické znázornění symbolu:

Dva Stříbrní Dvouocasí Lvové se Zlatými Korunami a Zlatou Zbrojí drží symbol Dharmačakry, jehož střed je vyplněn barvami československé státní vlajky.

Význam symbolu:

Stříbrní Lvové (jinak také Bílí Draci) jsou reálně existující nehmotně projevené bytosti, které BDÍ nad VŠEMI bytostmi Dobré Vůle a chrání je. Dobrá Vůle je prvotní ochota jako příčina a následná schopnost (jako následek) bytostí vést spolu komunikaci založenou na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ a ve VZÁJEMNÉM RESPEKTU, což je podstatou MOŽNOSTI duchovního VZESTUPU dle ZÁKONŮ BOŽÍHO PRINCIPU. Tato prvotní ochota a následně schopnost je tedy přirozeně NEZBYTNOSTÍ takového společenství, které čestně a upřímně o svůj Duchovní VZESTUP usiluje. Opakem je společenství, které vzhledem k vlastní nedbalosti (o tuto prvotní ochotu a následně schopnost) sleduje úpadek do nižších duchovních úrovní reality.

Dva ocasy Lvích Ochránců (jinak také Bílí Draci) symbolizují jejich duchovní úroveň, která se nachází nad Dualitou "dobra a zla". Díky této své duchovní úrovni jsou schopni NEZAUJATÉHO NAZÍRÁNÍ motivace KAŽDÉ jediné z bytostí, tzn., že JASNĚ VIDÍ zda bytosti se svými bližními jednají čestně a upřímně anebo pouze za účelem dosažení povrchních a sobeckých světských zájmů. Takto NEZAUJATĚ rozpoznávají bytosti Dobré Vůle od bytostí, které ochotou a tedy ani schopností Dobré Vůle nedisponují. Tato schopnost ROZLIŠOVÁNÍ jim umožňuje vykonávat nad bytostmi, které své dočasné tělesné schránky odkládají svou Duchovní Moc, která je v SOULADU se ZÁKONY BOŽÍHO PRINCIPU. Tzn., že bytosti Dobré Vůle dle jejich zásluh do Vyšších Duchovních Oblastí doprovázejí, tyto pozvedají a VZESTUP jim tak umožňují a stejně tak naopak bytosti, které se ve smyslu Dobré Vůle neosvědčili do nižších duchovních oblastí posílají.

Stříbrné vyobrazení těla Lvů (jinak také Bílí Draci) znázorňuje Záři Světla Poznání, které je právě nad úrovní Duality "dobra a zla", která rovněž tak souvisí s jejich uceleně bytostnou úrovní Duchovní Čistoty, která je prostá takových subjektivních mentálních překážek, které jsou přítomné v subjektivitách takových bytostí, které úrovni Duality "dobra a zla" dosud podléhají.

Zlaté Koruny a Zlatá Zbroj Lvů (jinak také Bílí Draci) jsou odvozeny od stříbrného vyobrazení jejich těl, která značí úroveň jejich Duchovní Čistoty a tedy Svrchovanost Duchovní Nadvlády, která převyšuje moc světskou, protože je v SOULADU se ZÁKONY BOŽÍHO PRINCIPU, tj. zejména s prvotní ochotou jako příčinou a následnou schopností (jako následek) každé z bytostí vést spolu komunikaci založenou na VZÁJEMNÉ ÚCTĚ a VZÁJEMNÉM RESPEKTU. V rámci rozvoje ROZLIŠOVACÍCH duchovních schopností ve smyslu rozpoznávání, která z bytostí se na jaký svět (duchovní či materiální) spíše orientuje stojí také za povšimnutí, že stříbro jako symbol Duchovní Čistoty předchází zlatu, zatímco světsky orientované bytosti upřednostňují zlato.

Lví Ochránci (jinak také Bílí Draci) drží "kormidlo" - jde o symbol Dharmačakry. Slovo "dharmačakra" je složeno ze dvou sanskrtských slov "dharma" a "čakra". Slovo "dharma" znamená "jev" a protože dle Základní Doktríny Buddhova Učení (tj. Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti) platí, že každý složený jev "vzniká, okamžik trvá a zaniká" slovo "dharma" je rovněž tak synonymem pro označení "učení, které učí o povaze všech dharmů" (tj. učení o povaze všech jevů) a jde tedy rovněž tak o označení Výkladu Učení Buddhů, které z uvedených důvodů nemá být vnímáno jako pouhý filozofický směr, nebo pouhé náboženství, ale jako Všeobecně Platný Univerzálním výklad o Zákonech VŠECH jevů.

Slovo "čakra" znamená "kolo", které symbolizuje koloběh utrpení (tj. koloběh zrození a smrti Samsára). V souvislosti se slovem "dharma" a v souvislosti s místem, kde je přítomen Buddha, který se do dané karmické souvislosti inkarnoval proto, aby v zájmu VŠECH trpících bytostí své úsilí vynakládal za účelem, aby VŠEM trpícím bytostem zprostředkoval právě MOŽNOST vystoupení z koloběhu utrpení (tj. koloběhu zrození a smrti Samsára) se pak slovo Dharmačakra užívá pro označení "roztočení kola zákona" ve smyslu "právě zde, právě v tomto věku, se právě na tomto místě Probudil Buddha, aby v zájmu VŠECH trpících bytostí započal vykládat Zákon o MOŽNOSTI koloběh utrpení (tj. koloběh zrození a smrti Samsára) opustit" (tj. Dharmu), i když v absolutním slova smyslu není z pohledu Zákona (tj. Dharma) možné, aby bylo nějakým předmětem jakýmkoliv směrem jakkoliv pohybováno.Dharmačakra je znázorňována jako kormidelní loukoťové kolo s rukojeťmi, nejčastěji s osmi, které symbolicky označují Osm Dílů Vznešené Stezky Buddhy vedoucí k Pravdě o Dokonalosti každé bytosti. KAŽDÁ z bytostí, která si přeje, aby se jí dostalo MOŽNOSTI MILOSTI ve smyslu vystoupení z koloběhu utrpení (tj. koloběhu zrození a smrti Samsára) sebe právě způsobem popsaným v těchto Osmi Dílech Vznešené Stezky naviguje, právě těchto Osm Dílů Vznešené Stezky čestně a upřímně následuje a právě po této Osmidílné Vznešené Stezce se ve svém vlastním zájmu vydává, aby své vlastní Probuzení (tj. Buddha) a Pravdu o své Dokonalosti Uskutečnila.

Střed této konkrétní Dharmačakry je vyplněn barvami československé státní vlajky kromě jiného také z toho důvodu, že "právě do státu Československo se Buddha inkarnoval a právě zde, právě v tomto věku a právě na tomto místě započal v zájmu VŠECH bytostí vykládat Zákon" (tj. Dharmu) za účelem, aby trpící bytosti dostali PŘÍLEŽITOST se z vleku své KARMY Osvobodit. Tak bylo území Československa od Nevědomosti Osvobozeno, tak byla Nevědomost překonána, čímž bylo toto území v duchovním slova smyslu dobyto. Na tomto území nastala Nadvláda Světla Poznání Buddhy, což je Oslavou VŠECH bohů, VŠECH lidí a VŠECH démonů, protože VŠEM bytostem BEZ ROZDÍLU se tak dostalo POŽEHNÁNÍ ve smyslu MOŽNOSTI MILOSTI ve smyslu vystoupení z koloběhu utrpení (tj. koloběhu zrození a smrti Samsára). Toto území je nyní pod ochranou Buddhovských Rodin, které reprezentují Tři Klenoty: Buddha (Ten, Který se Probudil), Dharma (Zákon, který Ukončuje Nevědomost bytostí a je proto současně Udělením Milosti bytostem) a Sangha (společenství blahovolných přátel, tj. bytosti Dobré Vůle, které se ve Vzájemné Úctě navzájem v Poznání Buddhy podporují). S uvedeným kromě všeho jiného přímo souvisí skutečnost, že Duchovní Nárok na československou vlajku náleží rovněž tak Slovensku. Fialová barva Dharmačakry je symbolem Vyspělé Duchovní Úrovně a Nezměrného Soucitu Buddhy. Vědění Buddhy umožňuje vyrovnanost a klid, které reprezentuje barva modrá. Transformační ohnivou sílu zastupuje barva červená. Sjednocení a SOULAD těchto dvou energetických faktorů pak reprezentuje barva fialová. Bílá barva československé státní vlajky rovněž tak obsahuje celé spektrum DUHY, jde tedy rovněž tak o upomínku na Duhové Tělo VADŽRA, tj. Svrchovanou Moc Duchovní.

Lví Ochránci (jinak také Bílí Draci), kteří drží Dharmačakru rovněž tak symbolizují upomínku na Čtyři Nebeské Diamantové Krále a Světové Strážce Čtyř Světových Stran LÓKAPÁLA. Jsou přítomní na každém místě, kde bytosti čestně a upřímně usilují o Poznání Buddhů a tyto chrání proti démonům. Dle atributů, kterými disponují bývají vyobrazováni jako válečníci vládnoucí Mocí Duchovní, která vládne nad mocí světskou.


Celý text rozhovoru ke stažení: