Volební program • Svoboda a Rovnost - Listina základních práv a svobod prioritou.
 • Pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.
 • Transparentnost finančních toků státních a vládních podniků.
 • Řízení společnosti v duchu spolupráce namísto soutěživosti.
 • Uzavírání mezinárodních dohod výhodných pro náš národ.
 • Znovuobnovení lokální potravinové soběstačnosti.
 • Bezplatné a dostupné vzdělání všem bez rozdílu.
 • Věda sloužící ke zlepšení kvality života všech lidí.
 • Znovuobnovení našeho národního zemědělství.
 • Znovuobnovení České a Slovenské Republiky.
 • Vzdělání a vedení k národnímu povědomí.
 • Znovuobnovení naší národní suverenity.
 • Referendum o vystoupení z EU a NATO.
 • Lidský život je nejvyšší hodnota.
 • Přístupnost práva pro všechny.
 • Řízení státu odspodu nahoru - referenda pro všechny významné otázky.

ZA NAŠÍM KANDIDÁTEM NESTOJÍ ŽÁDNÁ FINANČNÍ SKUPINA.

PROSÍME O SDÍLENÍ VŠEMI DOSTUPNÝMI ZPŮSOBY.

www.srdcenahrad.cz

facebook.com/srdcenahrad

t.me/srdcenahradotazky

t.me/srdcenahrad

@@@

@@@