Odpovědi na vaše otázky

Vaše otázky můžete pokládat tady nebo ve skupině na Telegramu: SRDCE NA HRAD - otázky na prezidenta

1. Proč vy, duchovní Mistr jste se rozhodl kandidovat? Není to obvyklé, aby Buddha nebo jiná duchovní autorita šla do politiky.

Odpovídá Tomáš Langer, kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky:

Ano, u nás v této době to není obvyklé, ale vzpomeňme např. na indického premiéra Gándhího, který se do čela země dostal právě jako duchovní autorita.

Nedělo by se to, kdyby to nemělo svůj důvod. Všichni si všímáme, že mravnost a čestnost ve společnosti upadají a v politice logicky nejvíce. Může to napravit někdo, kdo je sám politikem? Víme, jak jsou tyto struktury provázané, že žádné volby nic nemohou změnit, protože kandidátky jsou stranami sestavovány pečlivě tak, aby jejich politiku nikdo a nic neohrozilo. Ani nové strany to v blízké době nevyřeší - vzpomeňme na podzimní volby, kde byly alternativní strany zesměšňovány tak silnou propagandou, že se žádná z nich ani nepřiblížila k 5% hranici vstupu do parlamentu... Jak by se tedy mohlo stát, že změna přijde zevnitř politiky?

Musí tedy přijít osobnost, která není s dosavadní politikou nijak spjatá a musí být na pozici, kde bude mít odpovídající Důstojnost a zároveň dostatečný prostor ke skutečnému konání. Prezidentský úřad, tak jak je v ČR nastaven je právě pro toto velmi vhodný. Není to post ve výkonné moci, ale je to nejvyšší státní post a jeho váha, podpořená tím, že jej zastává BUDDHA jako nejvyšší duchovní autorita, je jak doma, tak v zahraničí značná.

Jistě by bylo snadné zůstat v poklidném životě duchovního Mistra, ale jak říká Buddha Gautama, Bytost stoupá po hoře Poznání až na vrchol, a až se tam dostane, musí ještě sejít dolů do městečka a tam obyčejně prodávat ryby. Tím chce říct, že nestačí jen Poznání získat, ale je potřeba jej v praxi uplatňovat a upevňovat, tak říkajíc "ušpinit si ruce".

Tedy kandidatura na prezidenta i prezidentský úřad samotný je následováním tohoto Gautamova příkladu, jít udělat něco pro obyčejné lidi, jít si "ušpinit ruce" přímo do oblasti, která je mravní špínou pověstná.

Doplnění k této otázce od Lumíra Lásky:

Dobrý den, děkuji za Vaší otázku. Veškerá mentální aktivita je ve své podstatě duchovní, to znamená, že dříve než se pro cokoliv rozhodnete, zabýváte se tím nejprve na úrovni duchovní a tedy duševní uvnitř sebe. Svou kandidaturou na prezidenta České republiky dávám jako duchovní učitel najevo, že neexistuje rozdíl mezi aktivitou duchovní a světskou. Jsem přesvědčený o tom, že pokud tomu ostatní bytosti porozumí, porozumí také možnosti převzetí plné odpovědnosti za to, čemu se na duševní úrovni věnují a čím se následně zabývají a jak podle takových duševních aktivit následně vnější svět vypadá. S tímto porozuměním, o které se má každý z nás čestně a upřímně zapříčinit, se může stát svět klidnějším a tedy kvalitnějším místem k životu pro nás pro všechny. Krásný den 🍀💜🌍

2. Nejste na prezidenta mladý?

Odpovídá Tomáš Langer, kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky:

Na možného prezidenta jsou ze zákona kladeny určité požadavky a jedním z nich je i věk. Lumír Láska by kandidoval i dřív, ale tuto věkovou hranici, 40 let, ještě nesplňoval. Nyní je mu 42 let, je tedy na prezidenta tak akorát.

Pokud se ptáte na životní zralost, pusťte si na YouTube kanálu "Srdce Dharmy" některý z rozhovorů s ním, a určitě si přečtěte již zmiňovaný rozhovor na webu srdcenahrad.cz - má přes 70 stran, takže se o něm dozvíte hodně, a o svých životních zkušenostech se tam rozepisuje velmi podrobně.

Kromě věku života v tomto konkrétním těle je však důležitější karmický věk, tedy kolik životů a jakým způsobem už tady na Matce Zemi prožil. Tedy už jen to, že je schopen se prohlásit Buddhou a čelit jiným Mistrům v porovnání úrovně realizace Osvíceni svědčí o tom, že karmická zralost Lumíra Lásky je ohromná, a tedy Dostačující.

Doplnění k této otázce od Lumíra Lásky:

Podle zákona je kandidatura na prezidenta ČR možná od čtyřiceti let věku, z pohledu zákona tedy mladý nejsem. Z pohledu toho, jaké mám, anebo nemám zkušenosti je to věc subjektivní. Aby nedošlo k omylu: netoužím nikoho přesvědčit, že jsem všeználek a všeuměl, namísto toho spoléhám na ochotu ostatních lidí nejprve skutečně hledat a posléze také navrhovat taková řešení, která se nejvíce přiblíží tomu, co si přeje CELEK. Má role je vyzývat k tomuto dialogu a ke spolupráci založené na Vzájemné Úctě, protože právě ochotu ke Vzájemné Úctě považuji za schopnost služby CELKU. Opak považuji za neochotu, tedy neschopnost služby CELKU. Má role je tedy dohlížecí - v tom smyslu, zda je, anebo není tato ochota ve smyslu služby CELKU realizována. Uvědomuji si, že tento úkol je nesnadný a v podstatě nesplnitelný, protože jak známo z historie, vždycky se přece najde někdo, kdo by byl "lepším prezidentem" než byli ti předchozí a kdo by to "samozřejmě udělal lépe". S tím počítám a proto vyzývám předem všechny, kdo si nechtějí později stěžovat, že společenská situace není taková, jakou si jí představovali anebo představují, aby se přihlásili nyní a reálně svou ruku k dílu přiložili, aby mi právě nyní na úrovni Vzájemné Úcty pomohli komunikovat představy, které si na své nejniternější úrovni realizovat přejí.

3. Nemáte žádné zkušenosti v politice. Proč bychom měli volit právě vás?

Odpovídá Tomáš Langer, kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky:

Tady jsme už částečně odpověděli v první otázce, že kdokoli, kdo už má zkušenosti v politice, je už svázaný různými sliby a vnitřními předpisy a nemá tedy reálnou šanci něco výrazně změnit. Např. Lubomír Volný by o tom mohl dlouho vyprávět...

K tomu, aby byl člověk opravdovým politikem, který pracuje pro lid své země, je nutné a potřebné, aby byl člověkem čestným, aby měl dostatek síly fyzické a duchovní na nápravu věcí, které jsme desítky let nechávali chátrat. Kdo jiný, než Buddha Maitreya by to tedy měl být. Je dostatečně mladý, a je mentálně dokonale připravený..

Odpověď na podobný dotaz od Lumíra Lásky: 

Zdravím Vás srdečně a děkuji za Vaší otázku 🍀 Jakýkoliv člověk, který upozorňuje na to, že je třeba upřednostnit otázky humánní před otázkami ekonomickými je politikem prolidským. A naopak člověk, který upozorňuje na to, že je třeba upřednostnit otázky ekonomické před otázkami humánními je politikem protržním.

Domnívám se, že proto, aby se společenská situace proměnila ze stávající zoufalé psychopatologie (ve které jsou hodnoty lidství obětovány na oltář obchodu) na situaci sociálně snesitelnou (to jest takovou, ve které má člověk možnost prohlásit, že je na tomto světě skutečně šťastný a je rád, že se na tento svět narodil) je zapotřebí takového prolidského hnutí, které bude na tyto základní potřeby poukazovat a které bude ostatní zájmové skupiny v uvedeném smyslu jak inspirovat, tak sjednocovat. Takového hnutí jsem reprezentantem. Nejen u nás, ale už i ve světě se mluví o tom, že má kampaň - jakožto Probuzené Bytosti, Buddhy, na prezidenta jednoho ze států Planety Matky Země - je celosvětovým precedensem, a tedy předzvěstí Zlatého Věku, který je právě definován změnou globálního paradigmatu - v tom smyslu, že na prvním místě bude kladen důraz na témata sociální, bez kterých budou témata ekonomická jinak nemyslitelná.

Čím dál tím více bude patrné, že takové bytosti, které neovládají vlastní vášně a chtíče, jsou nešťastné a díky tomuto subjektivnímu utrpení trpí nezdravými sklony ovládat bytosti ostatní. Čím dál tím více bude zřejmé, že takové bytosti nemohou být autoritami ani pro sebe, natož pro bytosti ostatní, protože taková bytost, která na základní úrovni neovládá sebe samu, nemůže reálně ani sebe samu řídit, a proto není ani možné, aby vedla či řídila národ, nebo snad dokonce celý svět.

Autoritami Zlatého Věku budou ty bytosti, které jsou ostatním příkladem - v tom smyslu, že ovládají své vlastní vášně a chtíče. To jest takové bytosti, které jsou na uspokojování svých světských potřeb nezávislé a které jsou právě pro tyto své vlastnosti bytostmi váženými, protože jedině tyto bytosti dokáží být skutečně nestranné, a jako takové jsou schopny rozhodovat nezávisle na ekonomickém vlivu a tlaku v otázkách celospolečenských. Tyto bytosti přirozeně upřednostňují hledání takového způsobu komunikace, který směřuje k nalezení oboustranně prospěšných mírových dohod před sklony k rozpoutávání a vedení ekonomických válek.

Možnost Zlatého Věku je hozenou rukavicí, přirozeně záleží na kolektivní vyzrálosti lidí, zda jsou již připraveni vybrat si takovéto autority za své lídry. Je to o rozlišovacích schopnostech jednotlivců, a v zájmu každého jednotlivce přirozeně je, aby následoval takové autority, které se ovládat dokáží a kterých si proto jednotlivec dovede vážit, protože pokud bude jednotlivec následovat takové bytosti, o kterých se nedá říct, že dokáží žít skromně, vždy na to doplatí, protože bytosti slabé - to jest takové, které své vášně a chtíče neovládají - přirozeně myslí výhradně na sebe, a proto je naprosto přirozené, že takové bytosti v případě nouze své bližní pro své vlastní zájmy a požitky opustí, tedy obětují.

Krásný den 🍀💜🌍

4. Co říká Lumír Láska na roztříštěnost kandidátů, to se nemohou domluvit a spojit do jednoho kandidáta, který by měl u lidí největší šanci?

Odpovídá Tomáš Langer, kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky:

To je velmi důležité téma. Již zmíněné loňské volby ukázaly, že alternativní hnutí vlastně ztratilo hlas skoro milionu voličů... Prezidenské volby jsou v tomto jiné. Mají hned 2 úrovně, kde se různorodost kandidátů upraví.

Tím prvním je nutnost nasbírat 50000 podpisů pro každého z kandidátů, a asi nikdo nemá jisté, že tohoto čísla dosáhne.

Tím druhým je dvoukolový systém voleb. Při takovém množství kandidátů je téměř jisté, že nikdo volby nevyhraje hned v prvním kole. A pak je logické, když voliči těch neúspěšných přejdou k tomu, kdo se do druhého kola dostal, a toho podpoří. Vzpomeňme na minulé volby, kdy i druhé kolo voleb bylo "o fous".

Doplnění k této otázce od Lumíra Lásky:
Pokud rozmanitost vnímáme v kontextu negativním, vnímáme ji jako roztříštěnost, a v takovém případě není možné, abychom nebyli zklamaní, protože z místa tohoto subjektivního nastavení nevidíme východisko. V tomto nastavení si rovněž tak nepřipouštíme, že jde "pouze" o způsob, jakým realitu nazíráme. Kouzlo je, že způsob tohoto nazírání je možné změnit. Pokud se pomalu ale jistě učíme namísto roztříštěnosti vidět rozmanitost, která je výzvou namísto překážkou, dostáváme se na vnitřní úroveň respektu, ze které s touto rozmanitostí můžeme pracovat, můžeme ji transformovat. V takovém případě se již nenacházíme v subjektivní opozici, už na vnější roztříštěnost světa takzvaně neremcáme, my sami se dostáváme do stavu pokory k tomu co je, a do toho vnášíme možnosti toho co "může být". Najednou vidíme, že na co jsme si stěžovali, jsme my sami. Tomu se můžeme s tímto porozuměním nyní zasmát, protože je to osvobozující. Nově získaná pokora pak není pouze projevem pokory ven, ale přirozeně dovnitř, k sobě samému. Je to to cesta transformace vlastní niterné rozporuplnosti skrze jevy vnějšího světa, je to cesta nenásilí ke světu vnějšímu, se kterým přirozeně souvisí svět vnitřní, subjektivní. Je to cesta otevírání neomezeného množství svobodných možností, které jaksi necháváme, aby se staly, namísto "chtění, aby to bylo po našem".
Ať už se věnujeme jakékoliv činnosti, pravidlem je že ten, kdo jde touto cestou nenásilí, je šťastnější než ten, kdo jde cestou dominance, pudovosti a hierarchie. Toto porozumění nám dává možnost nezaujatě nazírat, že je naprosto přirozené, že bytosti, které "to chtějí po svém", nedokáží uvažovat ve smyslu celospolečenské spolupráce, a to do okamžiku, kdy této možnosti porozumějí jako své možnosti nalezení vlastního klidu a míru. Pokud my ale takovýmto bytostem rozumíme, máme možnost se na nikoho nehněvat, že nejedná tak jak už by jednat podle nás měl, a díky tomu máme možnost netrvat na své soukromé osobní vizi, a díky tomu máme možnost i těmto bytostem otevírat vize takové, jaké počítají s možností transformovat všechny ostatní vize do vize v zájmu CELKU.
V okamžiku tohoto porozumění dochází na úrovni subjektivní ke změně paradigmatu. Rozmanitost už není vnímána jako překážka. To platí jak na úrovni vztahů rodinných, společenských, rasových, tak i mezinárodních a meziplanetárních atd. Bytost tak rázem objevuje zázrak života - v tom smyslu, že už nemusí být na všechno sama. Kdo umí něco, co já ne, mi to může poskytnout - a namísto abych byl smutný, že to sám tak dobře neumím, se zajímám, čím mohu a chci ostatním prospět já. Je to otázka ochoty přijímat, se kterou přirozeně souvisí touha bytosti obdarovávat ostatní. Je to paradox, protože ty bytosti, které se plahočí, aby toho co nejvíce ukořistily, tím ve skutečnosti reprezentují vztah k sobě samému - jde o postoj vydírání sebe sama. Takové bytosti se snaží seč mohou, aby ukořistily všeho co nejvíce - jen proto, že neumějí přijímat. Stydí se přijímat. Podléhají vnitřnímu studu, domnívají se, že si za to, jak jednají a žijí, přijímat nezaslouží. Tento stud se navenek projevuje maskou, která se tváří, že si to všechno, co přijmout nedokážu, zajistím sám, aniž bych k tomu někoho potřeboval. Projev této nepokory k sobě sama je ve skutečnosti daní za to, že uvnitř vím, že nežiji vůči ostatním (a tedy k sobě samému) čestně a upřímně.
Bytost, která na sobě (i na světě vnějším) ukončí násilí, se už nemusí bát světa vnějšího, před kterým se marně snaží ochránit svůj svět vnitřní. Taková bytost porozumí, že svět vnější má původ ve světě vnitřním, jde tedy o genezi, respektive o zjištění, že jak bytost aktuálně zakouší svou realitu vnitřní a subjektivní, se jí přirozeně zrcadlí v realitě vnější. Toto zjištění samo o sobě je transformačním setkáním se sebou, uvědomění si vlastní Merkaby. Bytost nyní již nemusí k sobě i ke světu vnějšímu přistupovat usilovně, a násilně pracovat, aby překonala svět dříve, než tento svět překoná ji. To všechno má ale jednu podmínku. 

Bytost v tomto lepším světě musí počítat s každou jedinou bytostí ve svém SRDCI, a s tím přirozeně souvisí podmínka čestného a upřímného budování vztahů založených na Vzájemné Úctě. Na těch, kteří tomuto PRINCIPU nenásilí porozuměli, je aby jej otevřeli a zprostředkovali těm, kteří mu prozatím neporozuměli.

5.Buddha je v hierarchii Poznání velmi vysoko - jak bude Lumír Láska hovořit k obyčejným lidem, aby porozuměli jeho myšlenkám? Je to vůbec možné?

Odpovídá Tomáš Langer, kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky:

Významným rysem Buddhy Maitreyi je jeho Obyčejnost. Svou knihu Maitreya Buddha Sútra, aneb Prázdnota - matka dědiců Nesmrtelnosti, napsal s ohledem na to, aby jí rozuměl běžný člověk 21. století.

Ano, máte pravdu, že hloubka Buddhova učení je taková, že to každý "nepobere" hned najednou, ale právě proto tato kniha vznikla, aby si ji člověk mohl v klidu číst víckrát a objevovat tam hloubky Poznání, které na první čtení nepostřehl.

Kromě toho, Lumír Láska už přes 6 let pravidelně komunikuje jak se svými nejbližšími, Sanghou Srdce Dharmy, tak s veřejností pomocí Facebooku a Youtube kanálu "Srdce Dharmy". A samozřejmě už 2 roky také v úžasném rádiu Svobodný vysílač CS. Tady oceňujeme jak Pavla Hlávku, zakladatele Svobodného vysílače CS, že zde připravuje půdu pro všechny názorové směry bez rozdílu, tak zejména Pepovi Endrychovi, který nás přijal do svého Studia Třinec a poté nám pomohl vybudovat samostatné studio Vzájemná úcta a je nám vždy dobrým rádcem a přítelem.

Z toho je vidět, že Buddha je nejen schopen mluvit k lidem "jejich řečí". Zároveň je skrze své Nezměrné Porozumění ke každé jediné Bytosti schopný předávat Učení formou, vhodnou pro tuto konkrétní Bytost.

Nakonec, každý má možnost se o tom přesvědčit, protože Lumír Láska není žádný vzdálený Buddha na obláčku, ale je možné se účastnit jeho online rozprav nebo i osobně. Podrobnosti najdete na webu www.srdce-dharmy.cz, knihu Maitreya Buddha Sútra koupíte u každého dobrého knihkupce nebo online na https://www.kamennyvesmir.cz/knihy/maitreya-buddha-sutra/

Doplnění k této otázce od Lumíra Lásky: 

Pokud mi porozuměl ten, kdo mi tuto otázku položil, předpokládám, že se zapříčiní o to, aby mi pomohl vysvětlit i všem ostatním, co dělám. To znamená že očekávám, že ti kteří mi porozuměli, přiloží svou ruku k dílu a nebudou jen čekat, že za ně někdo něco udělá. Ten kdo mi pomůže, bude čelit stejně tak jako já nepochopení a zavržení, ale stejně tak získá zkušenost s bytostmi, které ochotu k rozumění rozvíjet budou, a s tím že budou, se přirozeně dostaví i jejich další evoluční schopnosti.

6. Pokud vím, žádný Buddha za svou činnost nepobírá peníze. Jak tedy naložíte jako prezident s příjmy z toho vyplývajícími? Bude to uvěřitelné, když se těchto peněz nevzdáte?

Odpovídá Tomáš Langer, kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky:

Toto je velmi častý dotaz obecně. Skutečně, v tradici buddhismu je, že mnich či Mistr žije z darů svých žáků a příznivců. V zemích, jako je Indie, s podnebím, kde k přežití člověka prakticky není třeba peněz, je taková tradice možná. Ve střední Evropě by takový způsob práce duchovního Mistra byl nejen neefektivní, ale prakticky nemožný. Každý z nás tedy musí z něčeho žít a pokud se naplno věnuje studiu Poznání Buddhů a intenzívnímu předávání ostatním Bytostem, nemůže k tomu ještě vykonávat běžné zaměstnání, aby své tělo uživil.

Jinou věcí je, proč se tato otázka tak často opakuje. Když se na ni podíváme z hlediska duchovního, jde obyčejně o dotazy lidí, kteří si ještě nedovolili realizovat praxi Dávání. Totiž platí, že kdo nezištně dává, je mu přáno. Kdo dávat nezištně nechce, není mu přáno ani to Poznání. Ne, že by mu ho někdo upíral, na zmíněném Youtube kanálu i na webu srdce-dharmy.cz je ho dostatek naprosto zdarma - ale pokud si takový člověk neváží Mistra, který mu Poznání předává, není ani Schopen to předané Poznání ocenit - a tím si vlastně Sám brání to Poznání dostávat.

Proto je nejen nutné, ale i výukově vhodné, aby Mistr v naší době a společnosti za svou činnost peníze dostával, a to v takové míře, v jaké ji společnost ocení.

Tak to pojďme zkusit - zvolme Buddhu prezidentem a počkejme si, jak s nimi naloží...

Jak pana Lásku dobře znám, vynaloží tyto prostředky na podporu Buddhova učení, jako to dělá už teď.

Doplnění k této otázce od Lumíra Lásky:
Vážení...i když neoficiálně, avizoval jsem, že jsem připraven vzdát se nároku na mzdu prezidenta. O pobírání důchodu jsem v tomto kontextu neuvažoval, protože důchod se, pokud je mi známo, vypočítává ze mzdy. Pokud jde o život ve skromnosti, pak je třeba se ptát: Kdo bude ten, kdo posoudí, jak má vypadat můj život ve skromnosti? Pak je také třeba položit si otázku: Kdo by měl být tím vyvoleným, který se bude tímto dohledem nade mnou zabývat a jakou mzdu bude za tento dohled pobírat? Nebo se dá z Vašeho komentáře již předem předpokládat, že ten někdo by tento dohled vykonával rovněž tak bez nároku na mzdu? Dále pak je třeba uvažovat nad tím, zdali někteří bohatí lidé nejsou bohatí právě proto, že nejprve žili skromně a pokorně, aby teprve posléze s ušetřenými penězi opět skromně a pokorně pracovali na realizaci svých snů, které jim kromě radosti z dobře vykonané práce přinesly také třeba i nemalé zisky. Dále pak je třeba uvažovat nad tím, zdali někteří chudí lidé nejsou chudí právě proto, že nejprve žili neskromně a nepokorně, aby teprve posléze mohli ze svého vlastního neštěstí omylem obviňovat někoho jiného. Dále pak je třeba uvažovat, zda je namístě od někoho, kdo je k sobě i k bytostem ostatním čestný a upřímný, očekávat, aby své reálné schopnosti někomu poskytoval zdarma. Nešlo by náhodou v takovém případě o návod na to, aby si lidé za čestně a upřímně vykonávanou práci sami sebe navzájem nevážili? S tím souvisí rovněž tak otázka, zdali není namístě, abychom se jako lidé učili naše kvality a schopnosti navzájem čestně a upřímně oceňovat a abychom čestně a upřímně přáli každému právě to, či bychom si přáli sami pro sebe. Abych se pokusil odpovědět úplně, tak dodám, že bohatství, anebo naopak chudoba nevypovídají o tom, zda je člověk čestný a upřímný. Rčení, že "peníze kazí charakter" není pravdivé, protože platí pouze pro danou evoluční úroveň a tedy pro danou situaci jedince, a takové rčení proto nelze jako dogma či kletbu paušalizovat. Pokud bychom tak činili, jak by k tomu přišli ti čestní, upřímní a pokorní, kterým by mohli závidět ti nečestní, neupřímní a nepokorní, kteří takovými vlastnostmi třeba neoplývají, a kteří si nárokují něco, na co jim nárok nenáleží? Domnívám se, že je také namístě uvést, že člověk je bohatý podle toho, jak dokáže být sám se sebou vnitřně šťastný a spokojený, a ne podle toho, jaký má majetek. Tím chci říct, že král může být chudý, a žebrák může být bohatý, ale žebrák nemá zaručeno, že je bohatý, atd. Pokud jde tedy o víru, domnívám se, že lepší, než slepě věřit a být následně klamán a zklamán, je vhodnější ptát se nejprve, komu je možné důvěřovat. Zda chudému králi, bohatému žebrákovi, bohatému žebrákovi, anebo bohatému králi? Je třeba se také ptát, zda jsem také já sám schopen svou vlastní důvěryhodnost nabídnout tomu, po kom ji požaduji. Pokud dle jejich víry ani jeden Buddha nepobírá žádnou mzdu, tato víra je z mé strany přirozeně respektována, v tomto postoji mi ale chybí informace, kdo takovým Buddhům platí léky, lékařské ošetření, ošacení, stravu, dopravu a ubytování? Všimněte si prosím, že nezmiňuji zábavu, cestování a dovolenou. Pokud vím, v našich zeměpisných šířkách není prozatím zvykem, aby bylo o svaté bytosti s úctou a respektem přirozeně pečováno. V takovém případě se v souvislosti s Vaším komentářem nabízí otázka, jak byste Vy sám bytost, která Vám přinesla Absolutní Poznání, ocenili? A nabízí se také otázka principiální: jakým způsobem Vy ostatním bytostem prospíváte, abychom se na Vašem příkladě s týmem, se kterým pracuji, mohli inspirovat a poučit, jak bychom mohli pracovat ještě lépe - ve smyslu čestněji a upřímněji. Skutečnost, že jsem ochoten sloužit lidu a nepobírat za to prezidentský plat nemění nic na tom, že již dnes vynakládám nejenom já, ale i ostatní bytosti kolem mne, nemalé úsilí - ve smyslu služby bytostem ostatním - a žádný plat za to nepobíráme. V případě, že budu zvolen prezidentem České republiky, budu přirozeně rovněž tak, jako svědomí národa sledovat, jakým způsobem s jeho představeným jednáte.

Tím říkám, že si plně uvědomuji, že s představeným národa můžete jednat pouze tak, jakým způsobem na základní úrovni vztahů rodinných jednáte mezi sebou. Pokud tedy máte odvahu na to, abych Vám tímto zrcadlem byl, jdu do toho s vámi. 

S láskou a úctou 🍀💜

7. Dobrý den pane Lumíre. Ten příspěvek zkraťte. Nikdo si ho stejně nepřečte až do konce. Pevně věřím tomu, že prezidentem nebudete - bez urážky. S láskou a úctou Vám přeji hodně síly do dalších příspěvků.

Dobrý den, děkuji za Vaši upřímnost. Také k vám budu upřímný a také bez urážky. Vůbec nezáleží na tom, abych byl prezidentem. Je to možnost, kterou otevíráme s celým týmem mých věrných bližních ostatním a z tohoto faktu samotného o sobě se těšíme, představte si tak, jako by byl již realitou. Jinými slovy, soustředíme se na práci víc, než na její plody. Práce je pro nás něco, co nás těší, protože jedině ten, kdo rád pracuje, ten se ze své práce saky raduje. Také vás možná, jak pevně věřím, potěší, že naše příspěvky si lidé čtou.Zpětná vazba je, a o všem je zde před zraky Všemohoucího veden záznam o tom, jaký k němu kdo zaujme postoj. Krásný den.

8. Lumíre Lásko, kandidatura je samozřejmě fajn, stačí pár podpisů a dobrá vůle. Ale kromě duchovní stránky vaší osobnosti by potenciální voliče (a samozřejmě i odpůrce) zajímal váš program a potenciál do vnitřní  a zahraniční politiky, stanoviska k aktuálním horkým tématům atd.
Obávám se, že samotná kandidatura a vzdání se nároku na prezidentský plat by nemusel stačit. Nemyslím to ironicky a přeji vám vše dobré! 

Děkuji za Vaši zprávu.
Děkuji také za Váš přístup, vnímám z něho Vaše dobré srdce, dobré srdce člověka dobré vůle, tedy něco, čeho je nám v aktuální situaci potřeba.

Co se týká představ o mém programu a potenciálu týkajícího se vnitřní i vnější zahraniční politiky a ostatních stanovisek, mrkněte prosím na můj rozhovor s tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michaelou Minaříkovou, který je kromě jiného dalšího k dispozici na stránkách www.srdcenahrad.cz. Pokud budete mít jakékoli další otázky a nebo podněty, kontaktujte prosím kohokoliv z naší kanceláře, budeme rádi jak za ně, tak za případnou spolupráci s Vámi. Co se týká konkrétnější vize našeho programu, tato bude postupně představena dle toho, zda jsou na naši VIZI lidé již připraveni a vidí v ní smysl. 

S láskou a úctou, ať Vás štěstí, respekt a vzájemná úcta stále provázejí!

9. Upřímně....nikdy jsem nikoho nevolila, jsem naprosto apolitická. V celém mém běhu života se vyskytovaly různé situace. proč nevolit. Ted vím proč....Lumíre .....Vám trochu věřím, ale jen trochu...

Krásný den Leničko 🍀🌹🕉️ Děkuji za Vaší upřímnost a otevřenost 🙏 Naprosto Vám rozumím a vůbec se Vám nedivím. Abych se pokusil srozumitelně Vám odpovědět, dovolím si Vás trochu poopravit.

Všichni jsme ve své podstatě politici a není proto možné, abychom byli apolitičtí. Neustále volíme čemu budeme věnovat svou pozornost, například u koho budeme nakupovat, jaký druh potravin budeme nakupovat, jakou kvalitu potravin budeme nakupovat a někdy třeba i uvažujeme nad tím, je-li člověk, u kterého potraviny nakupujeme, někdo koho dobře známe, anebo je-li to například člověk, který není nijak spojen s historií národa a nemá proto k národu žádný vztah.

Na tomto příkladu Vám chci ukázat, že i člověk a takzvaně apolitický se ve skutečnosti třeba, byť jenom pouhým nakupováním (ať už potravin anebo ošacení atd.) rozhoduje o tom, zda prostřednictvím svých od Vás získaných, a tedy vydělaných prostředků podpoří někoho, kdo třeba bude tyto prostředky používat na ovlivňování naší politické scény. Každý jeden z nás je proto na úrovni jednotlivce vždy nesmírně odpovědný za naši vlastní a neustálou ochotu ke vzdělávání se v otázkách sociálních kontextů a souvislostí.

Politické rozhodnutí je třeba i to, že se rozhodnete vybrat si někoho za svého partnera, popřípadě se rozhodnete o tom, že s ním své partnerství ukončíte. Na první pohled se může zdát, že jde o lásku, anebo nenávist, když se na to ale podíváte podrobněji, pak vidíte, že ona náklonnost anebo odpor jsou pouze dílčí součástí procesu Vašeho politického rozhodnutí, zda-li Vám něco aktuálně vyhovuje, anebo Vám to již nevyhovuje. To samé se přirozeně děje vůči Vám z místa subjektivit bytostí ostatních. V tomto náročném rozpoložení všichni do jednoho sníme svůj vlastní subjektivní sen, ve kterém se pokoušíme s ostatními, kteří rovněž tak sní, nějak vyjít.

Pokud jde o politiku jako takovou (mám na mysli takovou, na kterou jsou lidé zvyklí a ze které jsou již znechucení), pak říkám, že s tím uvědoměním, o kterém jsem začal hovořit na začátku, se pokouším otevřít možnost tohoto uvědomění pro všechny bytosti, které se v mé přítomnosti nacházejí, abychom tak právě na úrovni celku společně porozuměli tomu, že političtí jsme ve své podstatě neustále právě tím, čemu spolu drahocennou pozornost věnujeme, abychom si tak tuto naší sílu jako celek a národ uvědomili, abychom si s tím současně uvědomili naší identitu, abychom si tak současně uvědomili naše kořeny, a abychom se díky našim kořenům spojili opět s Matkou Zemí a získali tak možnost být opět pevnými kmeny stromů, které si dobře uvědomují, v čem a také proč mají své kořeny zapuštěny, aby námi jakožto národem již nemohly zmítat bouřky a ostatní přírodní jevy vnější, jevy ze strany bytostí vnějších, to jest bytostí, které jsou ve své rozpolcenosti samy neukotveny a jejichž přirozeností jsou proto tendence ty naše národní kmeny ze země vyvracet. Tyto bytosti tak nejednají naschvál, není to proto nijak osobní. Tyto bytosti tak jednají, protože nemohou jednat jinak, jednají tak, protože podléhají Nevědomosti (to je absencí Poznání Buddhy) a protože podléhají Nevědomosti, naprosto přirozeně podléhají sklonům k Závisti a Žárlivosti, a protože podléhají sklonům k Závisti a Žárlivosti, podléhají sklonům k Chamtivosti, a protože podléhají sklonům k Chamtivosti, podléhají sklonům k Nenávisti. A jaká je míra této subjektivní Nenávisti (která je přímo úměrná míře Nevědomosti), taková je míra sklonu k rozpoutávání a následnému vedení válek, a to jak na úrovních vlastních rodin, tak na úrovních jakýchkoliv zájmových skupin, tak i na úrovních mezinárodních. Pokud jsou lidé připraveni na Probuzeného člověka, který je obyčejný, přišel z lidu, a který rozumí příčinám a následkům utrpení (to znamená karmy jak osobní, tak národní, tak kolektivní, a tedy celoplanetární) a pokud jsou lidé již natolik vyzrálí, aby mu dopřáli svého sluchu a pokud jsou připraveni na to, aby odložili své předsudky, pro které se někdy omylem domnívají, že duchovní Probuzená bytost by neměla být politická, a pokud si uvědomí, že taková bytost je schopna za užití mírových prostředků komunikovat možnosti, které jsou v zájmu jak národa, tak celého světa, pak jsem připraven těmto lidem své služby poskytnout.

Tím říkám, že netoužím po tom, abych byl prezident. Říkám tím, že se stejně smýšlejícími bytostmi otevíráme možnost, aby v roli prezidenta pracoval obyčejný člověk, který má rád všechny lidi, a říkám tím současně, že s takovou spoluprací souvisí i to, že vy všichni byste v sobě měli roli prezidenta probudit a porozumět tak "té mé roli" jako vlaštovce, která je předzvěstí neomezených možností pro všechny z vás. K této kolektivní úrovni je ale třeba se teprve dopracovat, protože svět, tak jak ho známe, beztak zanikne a přetrvá pouze takový, který bude tvořen na úrovni vzájemné komunikace respektu a tedy Vzájemné Úcty.

Děkuji za Vaší víru ve mne, Leničko, na kterou ale odpovídám, abyste se jen se svou vírou nespokojila a zvu Vás ke spolupráci a zvu Vás také k tomu, abyste si ověřila u mých věrných bližních a u mne samotného, jestli jsem skutečně takovým, jakým se prezentuji, anebo ne, protože pokud byste tak neučinila, mohlo by se stát, že se dostaví zklamání. Pokud tak ale učiníte, může se stát, že společně vytvoříme ráj na zemi a to nejen v národě našem, ale na světě celém. Podmínkou ale je, abyste si i Vy sama v sobě dovolila tuto VIZI představit a pokud si jí představit dokážete a dokážete jí také ve svém SRDCI udělit svůj SOUHLAS, bude to modlitba pro to, aby se tak stalo. Doporučuji Vám také abyste si v klidu přečetla můj rozhovor tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michaelou Minaříkovou.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte (www.srdcenahrad.cz).

S láskou a úctou🍀💜🌍

10. Tak schválně, jak bys konkrétně třeba vyřešil, že nakupujem plyn a ropu z Německa za dráž a že vyrobenou elektřinu kupujem zpátky  od cezu z burzy? A nebo jak nebýt montovnou a odpadištěm evropy?

Téma, které otevíráš je otázkou sociální versus obchodní v tom smyslu, že jednotlivci v národě si neuvědomují svou národní identitu, to je z toho důvodu, že nedisponují úctou jak ke svým předkům rodinným, tak k zakladatelům národa, z toho důvodu si své národní identity neváží, z toho důvodu upřednostňuji osobní výdělek a zisk před svými bližními v národě, z tohoto důvodu nedisponují smyslem pro hodnoty národní, z tohoto důvodu je situace ve společnosti taková jaká je, ať už je někomu trestem či pomyslnou odměnou. Situaci je možné řešit za předpokladu, že jednotlivci od spodu, tedy z lidu se začnou opět spojovat s VIZÍ MOŽNOSTI NÁRODNÍHO DUCHOVNÍHO OBROZENÍ a SJEDNOCENÍ, ke kterému není možné se Probudit bez dílčí ochoty jednotlivců narovnat si své mezilidské vztahy jak na úrovni, rodinné, sousedské, tak mezinárodní. Bylo by naivní myslet si, že pokud se k sobě lidé chovají špatně v rodinách, na vesnicích, v městech, zaměstnání a ve státě obecně, že je možné, aby dobře vycházeli na úrovni vztahů mezinárodních a stejně tak jako se dobře vychovanému člověku v životě daří, daří se i státu ve kterém dobře vychování lidé žijí a to samozřejmě platí i naopak. Co to ale je to "dobře vychování"? Nic složitého na pochopení, jde jen o ochotu spolu slušně vycházet. Za neochotu spolu slušně vycházet lidé platí tím, že jsou mezi sebou rozdělení a toto rozdělení morální pro ně znamená oslabení jak rodinné tak přirozeně státní. S ohledem na uvedené k tvé otázce tedy dodávám, že odpovědnost za stav společnosti nenesou pouze politici. Pokud v tomto budeme jako jednotlivci k sobě upřímní, začneme k sobě opět hledat cestu jako lidé a to se následně přirozeně projeví i navenek. Pokud ne, pak to co žijeme ve svých osobních životech se bude přirozeně projevovat navenek jako zrcadlo, protože to co platí v malém platí i ve velkém a pokud se matka anebo otec nechovají k sobě navzájem a tak i k dětem upřímně ve svých rodinách, pak se toto jednání odráží na dětech a tyto děti se stanou jednoho dne politiky, kteří uzavírají obchody na úrovni mezinárodní. Způsoby uzavírání těchto obchodů následně odráží způsoby jednání matky a otce na základní rodinné úrovni. Jediná cesta jak z tohoto bludného kruhu tedy je uznat své předchozí chyby a povýšit sociální a tedy duchovní rozměr morální nad konzumní systém osobní. Toho však nedosáhne nějaký prezident za celý národ, ani skupina politiků, jejichž jednání se třeba i národu nelíbí, které však pouze reflektuje nezpracované stíny všech jednotlivců v národě. Pokud máš tedy ochotu se na tomto duchovním obrození našeho národa spolupodílet, je to skvělé, pokud ale ne a jen očekáváš, že někdo jiný za nás něco vyřeší, pak budeš přirozeně opakovaně čelit zklamání. Dodávám, že jsem velmi zdatný ve vedení jednání a jsem schopen domluvit a vyjednat takové dohody, které budou pro oba jednající národy přínosné. To vše po předchozích dohodách formou dialogu na úrovni národní. Toho je ale možné dosáhnout pouze za předpokladu, že jednotlivci v národě došli do té úrovně národního sebeuvědomění, že jsou také připravení za těmi, kteří pro ně čestně a upřímně pracují pevně a hlasitě stát a ne že je při první slabší bouřce jako nezralé děti opustí. To je pak sebeklam.

11. Jak se postavíte k tomu, že čr je firma se sídlem v Londýně a rozdělení bylo neplatné? Všechny zákony a nařízení jsou tutíž neplatné, protože firma může vydávat pouze vnitrofiremní nařízení a lidé nejsou jejími zaměstnanci.

Zdravím Vás srdečně. V rozhovoru naší tiskové mluvčí paní Michaely Minaříkové se mnou se k tomuto tématu vyjadřuji https://srdcenahrad.webnode.cz/novinky/velky-rozhovor-s-michaelou-minarikovou/.

Jedním z našich cílů je "znovuobnovení" ať už Československa, či - jak si někteří naši podporovatelé přejí - České a Slovenské Republiky (nebo čehokoli, na čem se CELEK shodne), které jako znovuobnovení tak jako Vy nevnímám, protože rozdělení také považuji za neplatné. I proto, že neproběhlo způsobem, který by se dal označit za rozhodnutí vědomé a tedy reálně dobrovolné.

Dle průzkumu bylo v okamžiku rozdělení naší země údajně 70 procent občanů proti rozdělení, 15 procent bylo pro rozdělení a 15 procent se k této otázce nevyjádřilo. Z psychologického hlediska je tedy to co zmiňujete pravda, ale z hlediska osobní odpovědnosti každého jednotlivce v národě je třeba si přiznat, že těch 70 procent občanů přestože bylo proti, neudělalo nic. Přitom stačilo zvednout se ze židle a dát najevo své jasné NE.

Právě ve schopnosti se projevovat náš národ dlouhodobě pokulhává. Přes všechny hlasy, které proti tomuto bezpráví brojí, u nich postrádám ochotu k převzetí vlastní odpovědnosti za tuto jejich nečinnost, která se dá také nazvat "mouchy snězte si mě". Určitě mi dáte za pravdu, že já sám se k tomuto tématu mohu postavit jak chci, ale pokud se za to jak to vidím já nepostaví také oněch 70 procent lidí, je mi to jako jednotlivci jaksi k ničemu.

Proto vyzývám k ochotě k převzetí odpovědnosti za tuto předešlou nečinnost, a ne že zůstaneme jako rozzlobené děti jen u toho, že tehdy někdo rozhodl "o nás bez nás", jako že jsme u toho snad ani nebyli.

Pokud si jednotlivci v národě budou i nadále odmítat přiznat svou vlastní dílčí odpovědnost, není možné dojít k jejímu uvědomění. V takovém případě není možné se z předchozích chyb poučit, a v takovém případě není možné na předchozích (ať už jakýchkoliv) zkušenostech stavět. A v takovém případě mi přijde jaksi dětinské, opakovaně se na vnější vlivy pro vlastní dílčí národní nečinnost zlobit. Dá se pak hovořit o tom, že někdo jedná "protistátně", když jednotlivci v národě mlčky souhlasí? A není to náhodou něco, co je našemu národu vlastní a z čeho se jaksi ne a ne poučit?

Toto téma je proto třeba uchopit čestně a upřímně už na úrovni jednotlivců. Nemůžeme to nadále vnímat tak, že někdo je viníkem a lidé v národě jsou onoho viníka oběti. Je to tedy o ochotě k národní sebereflexi na úrovni jednotlivců, a to vede následně k ochotě k národnímu povědomí a lásce k národu. Pokud zde nebude tato ochota přítomna, nebude zde ani schopnost se poučit. A pokud zde nebude toto poučení, situace se bude přirozeně opakovat také v generacích budoucích, protože ty takzvané vnější vlivy budou s touto naší jaksi národní vlastností počítat i v budoucnu.

Pak je třeba klást si otázku, zda není už předem tak trochu k smíchu, pokládat nám jakožto národu otázku, co si přejeme či nepřejeme, když ten kdo tu otázku pokládá předem ví, jak se k ní jako národ postavíme a tedy ji pokládá pouze pro formu - abychom nabyli dojmu, že se o něčem rozhodujeme. Pokud si tedy jednotlivci v národě přejí, aby ve státě zákony skutečně platily, musí rovněž tak vyvinout ochotu k vlastní svéprávnosti. Dáte mi jistě za pravdu, že žádný prezident, ani žádná politická strana, ani jiné hnutí či uskupení v uvedeném smyslu nezmůže nic, pokud se národ ze svých předchozích zkušeností nepoučí právě na úrovni jednotlivců.

Jakožto jedinec z národa se k tomu stavím tak, že o tomto tématu tak jako s Vámi otevřeně hovořím a na případné vášně "že je třeba nenávidět viníka" odpovídám, že nenávidět je třeba vlastní lenost a ledabylost. V tomto smyslu budu nenásilnou formou komunikovat s každým, kdo si bude svou vlastní dospělost přát.

Pokud by se ta energie, která je plýtvána na pláč nad rozlitým mlékem a na to, že jsme "kvůli někomu jinému než jsme my sami" tam, kde být nechceme, použila na skutky místo slov, stačí chvilka a to rozlité mléko je vytřené.

Krásný den 🌹🍀💜

12. Jak je to s kandidaturou? Kolik chybí podpisů?

Dobrý den.🍀 Děkujeme za Váš zájem a za Vaší podporu. Co se kandidatury týká, čím dál tím více lidí se o ní dovídá a bere ji v potaz. Uvědomujeme si ale současně také, že o náročný transformační proces, proto si k němu přistupujeme se vším respektem. Počtem podpisů se zatím nezabýváme, prioritou pro nás je otevírání tématu, že je celosvětovým precedensem, že v jednom ze státu na planetě Matka Zem oficiálně kandidoval Probuzený Buddha. To je nyní komunikovaným tématem jak na úrovni domácí, tak na úrovni mezinárodní. Budeme rádi za jakoukoliv Vaší podporu a spolupráci. Všechny podkladové materiály jsou k dispozici na www.srdcenahrad.cz Tři hlavní jsou: Oslovení národa, Oslovení dílčích zájmových skupin a Rozhovor tiskové mluvčí naší kanceláře paní Michaely Minaříkové s naším kandidátem na post prezidenta ČR panem Lumírem Láskou. Největší díl práce je tedy již hotov, nyní jde "jen" o to tyto podklady s co největším počtem bytostí sdílet. Krásný den 💜🌍

13. Jste sympatický, ale nejste spíš filozof? Potřebujeme politika jako je Orbán a to se nám asi nepovede. Vy s vaší jemnou duší by jste mohl trpět, protože boj o moc je tvrdý.

Dobrý den🌹 Děkuji a děkuji také za Vaší otázku. Politika se dle mne s filozofií nevylučuje, respektive jde o jedno a to samé. Je na lidech, zda si do svého čela zvolí bytost, která upřednostňuje filozofii humánní (to je sociální), anebo bytost, která upřednostňuje filozofii nehumánní (to je ekonomickou). V tomto smyslu jsem jen pouhou hozenou rukavicí a to, že jsem ji hodil je odpovědností mou, která nenese odpovědnost za odpovědnost ostatních. Pokud jde o mou křehkost a zranitelnost, nevnímám je jako svou slabost, jako slabost je vnímá pouze někdo, kdo nemá svá vnitřní traumata zpracovaná, proto se neovládá a proto ani nemůže jinak, než, že touží po moci, protože ten, kdo neovládá sám sebe přirozeně touží po tom, aby mohl ovládat ostatní. Kdo sám sebe ovládá o žádnou moc neusiluje, tím, že sám sebe ovládá, už ji má. V tomto smyslu je má kandidatura nejen o tomto prezidentství, ale o celosvětovém celosvětovém duchovním probuzení ve smyslu uznání vlastní křehkosti a zranitelnosti, což je tedy paradoxně cestou k získání moci, čímž ale neříkám, že život sám o sobě nedokáže být tvrdý i tak. S láskou a úctou 🍀💜🌍"

14. Opravdu to není o lidech. Je to o nastavení prostoru, jaký jací lidé dostanou. Pokud to nastavíš tak, že jediný, kdo má prostor jsou majitelé peněz, tak jako to tady máme teď, tak to je kapitalismus.

Dobrý den. Je to o lidech. Jací jsou lidé na základní úrovni mezilidských vztahů mezi sebou, v rodinách, takové je nastavení prostoru. Jinými slovy, nezpracované lidské stíny se projevují v takzvaném vedení, které je přece vzorkem národa. Jinými slovy, pokud lidé obecně neovládají svou závist, žárlivost, chamtivost a nenávist, pak je jasné, že vzorek těch samých lidí se projevuje navenek v takzvaném vedení takového společenství. Je otázkou, zda člověk obecně, pokud neovládá sám sebe (a tedy nedokáže sám sebe ve svých vášních krotit a tedy sebe vést) může sebe považovat za vedení, ať už jako rodič a třeba hlava rodiny, nebo jako státník. Pokud je člověk slabý a nechá za pár zlatek od cizích mocností národ padnout, jde o jeho morální selhání, které souvisí s jeho vývojem duchovním. Domnívat se, že když se například 100 lidí, kteří budou čestní a spravedliví, nějakou neuvěřitelnou náhodou dostane do vedení národa a 9 nebo 10 milionů lidí je bude respektovat, je naivní. Neukázněný dav, který upřednostňuje zábavu a požitky před morálkou (a proto se sám na prvním místě klaní zlatému teleti - penězům) souvisí s oním nastavením prostoru. Nejde tedy o komunismus, anebo kapitalismus, vždycky jde ve výsledku o to, jací jsou lidé mezi sebou. Je pravda, že pokud je kapitalismus na prvním místě, rozměr sociální pokulhává. Pokud je, ale zase davu komunismus nucen násilím několika jedinci, kteří se třeba sami neovládají, pak nejde o nějaké vznešené a vyspělé vedení národa, ale o diktaturu, kterou řídí kapitalisté. Jediné možné řešení je plošné duchovní obrození národa (a posléze Celé Planety Matky Země) ve smyslu uvědomění si, že mezilidské vztahy jsou větší hodnotou než požitky, protože díky jejich rozvíjení člověk nachází štěstí, které v požitcích nenalezne. Lumír Láska takové učení přináší, přečtěte si rozhovor sním na: www.srdcenahrad.cz Krásný den 🇸🇰🇨🇿🍀💜🌍

15. Ahoj Lumíre, přeji hezký den. Děkuji, že jsi. Skrze tebe se mi plní přání, aby ve vedení státu byl kvalifikovaný člověk. Kvalifikovaný ne tím, jak je bohatý, či mocný, ale svou úrovní vědomí, schopností naslouchat a dávat lásku. Přeji ti, ať se ti daří a máš hojnost lásky, přátel a vnitřního míru. Děkuji s láskou Jaroslav

Děkujeme, Járo 🌹🍀💜🌍

16. Poslouchala jsem rozhovor s panem Lumírem Láskou v rádiu. Má krásné povídání, výborné na rodinné a mezilidské vztahy, ale na prezidenta je potřeba znát především geopolitiku a zájmy jednotlivých států. Na zemi není jen naše republika a láskou a světlem v duši se mezinárodní vztahy a zákony nevyřeší.

Zdravím Vás srdečně Jůlie a děkuji za Váš podnět

Aby nedošlo k nedorozumění, nepřeji si řešit mezinárodní vztahy a zákony "láskou a světlem v duši" ve smyslu "romantického sluníčkářství". Otevírám VIZI vědomé kolektivní práce v podobě sebeukáznění na úrovni každého jednotlivce, ve smyslu uznání vlastní odpovědnosti za náš vlastní národní srab a za to, že to, kde se dnes jako národ nacházíme, jsme odpovědní my sami, každý jednotlivec v národě svou měrou, a nikdo jiný. Toto uvědomění má vést k vlastnímu uskromnění se na úrovni jednotlivců. To je národní ukončení her na dílčí mezilidskou bezohlednost, která způsobem dětinským a nezralým sleduje falešná pozlátka všelijakých pobídek v podobě rychlých a snadných řešení, což jak vidno vede k tomu, že bolavý je celý národ. Proto je třeba přestat si lhát v tom, že to s námi může nějaký jiný stát (popřípadě finanční skupina) myslet lépe než sám se sebou. V tomto jsou ještě někteří lidé dosud stále velmi naivní a vyloženě si přejí věřit tomu, že ano. Tato touha v tuto víru, v tento druh náboženství - ať se třeba i absurdně považujeme za národ ateistický - na skutečnosti, že to tak prostě není, nic nemění.

Na tom vidíte, že ochota k práci na mezilidských vztazích v národě, na úrovni rodinné, je základem, protože bez ní si jednotlivci neváží jeden druhého ve svých rodinách, což má za následek skutečnost, že člověk si ve výsledku neváží sám sebe, což má zase za následek, že takový člověk postrádá Sebeúctu, respektive svoji vlastní Důstojnost. A úroveň daného národa přímo souvisí s tím, že jednotlivci v něm disponují svou vlastní Sebeúctou, a svou Důstojnost považují za svou HLAVNÍ hodnotu. Tato hodnota je pak tím, co činí daný národ národem SVRCHOVANÝM. To znamená, že jednotlivci v takovém národě nejsou ani falešně sebevědomí, ani zbytečně ponížení - což jsou dva extrémní projevy té samé vnitřní nezpracované méněcennosti - ale jsou vyrovnaní. Pokud jednotlivci v národě vyrovnaní nejsou, je pak přece naprosto přirozené, že v kontextu mezinárodní spolupráce přistupují na dohody, které jsou nerovné a pro daný národ přirozeně nevýhodné. Je třeba si tedy přiznat, že viník není "někde venku" a také fakt, že nikdo tu práci na sobě na úrovni jednotlivce za nikoho neudělá. Pokud však každý jednotlivec udělá, projeví se to pozitivně v národě jako CELKU.

Jedině Důstojný národ se zdravým sebevědomím je schopen obstát před světem. Takový národ může být také tomuto světu výzvou. Zda se této výzvy tento národ chopí, to je konfrontační otázkou na všechny jednotlivce v něm, protože jeden, nebo sto, nebo tisíc je ničím, pokud se na této VIZI vlastní národní dospělosti, a tedy vyspělosti, neshodne většina. Zástupci takového národa, kteří disponují svojí vlastní Důstojností, posléze dokážou na úrovni dohod mezinárodních vyjednat takové podmínky, které jsou pro tento národ Důstojné. Jinými slovy, pokud si národ přeje prosperovat, nemůže si ani dovolit mít ve svém čele zástupce, kteří svojí vlastní Sebeúctou a Důstojností nedisponují.

Když slyším, že jsme příliš ubozí a že tato VIZE je proto nemožná, pak říkám, že ne pro mě. Protože historie ukazuje, že jsme byli jedním z nejvyspělejších národů na světě, a to, co bylo možné jednou, je přirozeně možné zopakovat. Je to tedy o postoji, o lásce k tradici a k národním a duchovním hodnotám, tedy postoji, díky kterému můžeme onu Důstojnost opět získat. K tomu, aby národ svoji vlastní Důstojnost reálně získal, je tedy zapotřebí jeho obrození ve smyslu duchovního pozvednutí VŠECH lidí v národě, protože bez vlastní Důstojnosti na úrovni jednotlivců je ona VIZE přirozeně nemožná. Doufám, že už tato má slova, pochodeň této VIZE ve Vašem SRDCI zapálí.

Nejsem podporován žádnou finanční skupinou a jako čestný a obyčejný člověk nejsem ani v nastavení, ve kterém bych toužil po kariéře politika ve smyslu spolupráce s PR managementem, který se koncentruje na to, abych lidem, kteří hledají rychlá a snadná řešení svých vlastních problémů, servíroval stále ten samý a nešťastný program "chléb a hry" - chléb v podobě příslibu falešných jistot a hry v podobě toho, že takový PR management si s city těchto lidí naprosto vědomě hraje. Tedy opět, viník není onen PR management - odpovědnost za sebe má každý jednotlivec v národě, konkrétně za to, aby se svých vlastních sklonů po "rychlých a snadných řešeních" jednou provždy zřekl a přiznal si, že vše, co se na první pohled rychle a snadně horkou nití ušije, to se dříve či později přirozeně ukáže jako něco, co není kvalitní. Co se pak daného PR managementu týká, ani on není špatným, nebo zlým, jakýkoliv takový projev v národě je naprosto přirozeným projevem nezpracovaných osobnostních stínů jednotlivců v národě - zde je třeba si přiznat, že kde není poptávka, tam není ani nabídka. Pokud se tedy jednotlivci v národě rozhodnou o tom, že jejich vlastní Sebeúcta a tedy Důstojnost je pro ně hodnotou vyšší, než sliby o rychlých a snadných řešeních a v tomto smyslu tito jednotlivci v národě tedy sebe duchovně pozvednou a tedy sebe uschopní, v takovém národě nebude posléze ani možné, aby zde fungovala taková nabídka. Tato se přirozeně stane přežitkem.

Neslibuji proto snadná a rychlá řešení, takové jednání by mě přirozeně nečinilo šťastným a vlastní neštěstí si dobrovolně působit nebudu, na to si sám sebe moc vážím. Nenabízím tedy falešné pozlátko v podobě rychlých a snadných výsledků nepřirozené podpory pro mě nesmyslných her například na dotační politiku, kterou považuji, tak jako jiné podobné hry, ve smyslu plošného evolučního vývoje lidstva za program omezující, program, do něhož jsme se jako národ zapletli v důsledku nečinnosti autorit morálních na poli politickém. Jinými slovy, spousta lidí se dosud OMYLEM domnívá, že ten, kdo je morální, by se přece neměl života politického účastnit, což je ve výsledku výpovědí o vlastním sebeklamu ve smyslu neuvědomělého vyslovování se o tom, že je v pořádku, aby se politiky účastnily pouze bytosti, které se o kvality morálky nezajímají. Pozor na to, protože odpovědnost má každá bytost, i taková, která si to připouštět odmítá a v uvedeném slova smyslu se také její ledabylá a neuvědomělá přání posléze stávají krutou realitou.

Z uvedených důvodů svůj národ vyzývám k čestnému a upřímnému vyhrnutí si rukávů, k troše slz z odříkání a k potu, kterého je k upřímně vynaloženému úsilí zapotřebí, protože jak známo, "dělání, dělání, všechny smutky zahání". Odměnou za podílení se na VIZI soustavně dobře vykonávané práce (to jest takové, která sleduje zájmy CELKU namísto zájmů osobních, protože opak má ve výsledku za následek stav společenského pekla), ať je nám VŠEM potěšení z vlastní Bdělosti a Střízlivosti (tedy vlastností, se kterými v psychologickém slova smyslu přímo souvisí šťastnější životní prostředí), osobní radost z vlastního zakoušení zmiňované Důstojnosti a Sebeúcty (tedy života na úrovni) a právě konec stavu smutku nad situací "rozlitého mléka". Proto se vždy ptám, zda pláč a dohady o předchozích křivdách reálně ono rozlité mléko řeší, anebo je reálně řeší někdo, kdo se pláče a dohadování (zatímco ostatní pláčou a dohadují se) zříká, jde a reálně rozlité mléko vytírá, jde a reálně se o krávu stará?

Opakuji, že ke všemu uvedenému je však zapotřebí v sobě uznat, že na první pohled snadná a pohodlná cesta není vždy ta správná. Vím, že vše je o lidech a pokud je Dobrá Vůle, MOŽNÉ JSOU TAKÉ ZÁZRAKY. Pokud jste tedy člověkem Dobré Vůle, připojte se prosím k naší VIZI i Vy - víc hlav víc ví - protože všechny tvůrčí podněty mohou být obrovským přínosem pro nás pro VŠECHNY.

Děkuji za Vaší drahocennou pozornost a za možnost vedení tolik potřebného dialogu, krásný den

S láskou a úctou, ať VŠECHNY bytosti uskuteční STAV BUDDHA!"

 Lumír Láska Buddha Maitreya


ZA NAŠÍM KANDIDÁTEM NESTOJÍ ŽÁDNÁ FINANČNÍ SKUPINA. PROSÍME O SDÍLENÍ VŠEMI DOSTUPNÝMI ZPŮSOBY.

www.srdcenahrad.cz

www.srdce-dharmy.cz

facebook.com/srdcenahrad

t.me/srdcenahradotazky

t.me/srdcenahrad

17. Vážený pane Lumíre Lásko,
prosím Vaše osobní odpovědi na níže uvedené dotazy.Dotaz nebo jeho záhlaví ideálně zkopírujte a pak uveďte svou odpověď, aby bylo vše maximálně jasné. Děkuji za všechny Vaše potencionální voliče.
- Stručné odpovědi v debatách: Budete v prezidentských debatách odpovídat voličům na otázky stručně a přímo, tedy v rámci desítek sekund či jen 1-3 minut? (Lze to provést např. následovně: 1. Uvést maximálně krátkou odpověď. 2. Doplnit vysvětlení, bude-li na to ještě čas.) Proč tento dotaz: Na většinu záležitostí odpovídáte velmi detailně a komplexně, což je pochopitelné, protože skutečnosti kolem nás jsou komplexní. Obyčejní voliči ale patrně nebudou takový zdlouhavý výklad schopni sledovat. Krom toho v debatách kandidátů na veřejnosti, v TV, rozhlase atd. je na každou odpověď obvykle vyhrazen jen krátký čas, někdy jen desítky sekund.
- Stručné odpovědi na webu: Mohly by Vaše stručné odpovědi být postupně přidávány na webu? Tedy zde https://srdcenahrad.webnode.cz/odpovedi-na-vase-otazky/
- Euro/Kč: Má naše země přejít na euro nebo si máme zachovat stávající českou korunu? Proč?
- EU: Má naše země zůstat součástí EU, nebo má z EU vystoupit? Proč?
- NATO: Má naše země zůstat v NATO, nebo má z NATO vystoupit? Proč?
- Rusko/Ukrajina: Na jaké straně konfliktu má či nemá být naše země a proč?
- Plyn: Jaké řešení máte pro aktuální situaci, kdy v naší zemi reálně hrozí naprostý nedostatek plynu (který je zcela zásadní pro většinu našich průmyslových odvětví, včetně produkce potravin) nebo plyn bude za likvidační ceny. Tím pádem firmy a podniky zkrachují, bude všeho nedostatek, ceny všeho mohou být pro občany likvidační a v nadcházející zimě zde lidé zmrznou?
- Vztah: Žijete s partnerkou nebo s manželkou? Proč jste se pro danou možnost rozhodl? Tento dotaz je zde kvůli aférám celé řady politiků.
- Látky: Jaké látky měnící vědomí užíváte, jak často a proč? (Např. LSD, psilocybin, DMT, ayahuasca, iboga, ketamin, MDMA, pervitin, meth, konopí atd.) Tento dotaz je zde proto, že se o Vás tyto informace šíří.
- Alkohol: V jaké míře užíváte alkohol, jaký druh a proč? Tento dotaz je zde kvůli nechvalně známým návykům našeho aktuálního prezidenta.
- Kouření: Kouříte cigarety s tabákem či jakékoli jejich alternativy? Proč ano? Proč ne?
- Korupce: Necháte se zkorumpovat (uplatit pro sebe či kohokoli jiného čímkoli: penězi, postavením, majetkem, výhodami atd.) jako mnozí, kteří byli či jsou v politice nebo působí ve veřejném sektoru? Proč ano? Proč ne?
- Správa státu/společnosti: Jaký realizovatelný model pro správu státu či společnosti navrhujete, aby občanům přinášel dobro?
- Státní dluh: Jaký realizovatelný model navrhujete pro řešení státního dluhu naší republiky?
- Jazyky: Jaké jazyky ovládáte na takové úrovni, abyste na mezinárodních jednáních mohl komunikovat bez tlumočníka, a tedy nebýt na tlumočníkovi závislý? (Např.: angličtina, němčina, ruština.)
- LGBTQ: Jak se díváte na hnutí LGBTQ? Jaká státem zaručená práva mají mít LGBTQ? Mají mít homosexuální páry právo adoptovat si děti?
- Vegetarián, Vegan: Jste vegetarián či vegan? Proč ano? Proč ne?

"Pokud platí, že máš jenom sebe, a ze zakoušení této své vlastní reality není úniku... pak také platí, že skrze ostatní bytosti ve skutečnosti jednáš sám se sebou... a tak určuješ kvality svého vlastního štěstí či neštěstí... kdy proto na základě svého vlastního uvědomění jednáš buď ve svém vlastním zájmu anebo sám proti sobě."
Lumír Láska Buddha Maitreya