ROZHOVORY A TEXTY


Všechny články a rozhovory od Lumíra Lásky pěkně pohromadě.Co se v rozhovoru dozvíte?

Kdo je Lumír Láska - BUDDHA MAITREYA
Jak zajistit CELOSVĚTOVÝ MÍR
Změna nastavení Mysli - Duchovní a Světská moc
Čestnost a Upřímnost je klíčem k Porozumění
Aktuální situace ve světě
Rozdělování lidské společnosti
Proč kandiduji na prezidenta České republiky
Přání štěstí všem bytostem

Celý rozhovor si přečtěte zde


Seznam článků:


V Rozhovoru s Lumírem Láskou byly použity symboly jejichž význam si můžete přečíst zde.