Jak sbírat podpisy?

podrobný návod

1. Podpisové archy

Připravené podpisové archy si prosíme stáhněte tady.
Vytiskněte doma nebo v práci na tiskárně. Prázdné archy lze kopírovat podle potřeby.
Podpisové archy se NEČÍSLUJÍ !

2. Podepsání podpory

Vzpomeňte si na každého, kdo chce mít na Hradě důstojného prezidenta a duchovní autoritu a požádejte je o podpis.


Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl věku 18 let - a to i ten, který již podepsal pro jiného kandidáta.
Petiční archy je třeba vyplnit HŮLKOVÝM písmem modrou či černou propiskou.
Na podpisovém archu MUSÍ být vyplněny všechny údaje, jinak je arch neplatný.

Tyto údaje jsou: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu či cestovního pasu, zakroužkován druh dokladu, vlastnoruční podpis. 
Údaje (zejména adresu trvalého bydliště) je potřeba vyplnit přesně podle občanského průkazu, nezkracovat je.

3. Odeslání vyplněného archu

Podpisové archy NEČÍSLUJTE!

Uložte na bezpečné místo, aby nedošlo k jejich kopírování, focení či jiné manipulaci cizími osobami. V co nejkratší době odevzdejte vyplněný podpisový arch na nejbližší petiční místo, nebo oskenujte či vyfoťte a zašlete na adresu petice.srdcenahrad@gmail.com.

4. Co je také důležité vědět:

Kdo převzal podpisový arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně archu a údajů na něm uvedených. Ochrana osobních údajů dle GDPR. Nesmí se vypisovat osobní data, kopírovat archy, či používat pro jiný účel než této petice.

Petice a sběr podpisů se řídí zákonem č. 85/1990 Sb. o petičním právu a zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

Podpisové archy mohou být umístěny na veřejně přístupných místech; k tomu není třeba povolení státního orgánu (viz zákon č. 85/1990, o právu petičním).

Při sběru podpisů na podpisové archy zejména nesmíte omezovat provoz motorových vozidel, nebo poškozovat cizí majetek (např. trávník).

Na dotaz je třeba občanům sdělit, za předpokladu že tyto údaje nejsou osobě podepisující podpisové arch známy, následující údaje ohledně zpracování údajů:
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo osobního dokladu a podpis
Pro jaký účel?
Podpis petice na podporu kandidatury Lumíra Lásky na prezidenta České republiky
Komu budou údaje zpřístupněny?
Archy budou zaslány volebnímu štábu, který je očísluje a předá Ministerstvu vnitra ČR